Първа общи разпоредби
ИмеПърва общи разпоредби
страница8/8
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер0.88 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://arsofia.com/uploads/2012/03/Naredba-domashni-liubimci-prodajba633669400492656250-1.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

VІІІ. ЗЕМНОВОДНИ (клас Amphibia)


1. Площ за земноводни, които живеят на дърветата и по земята


Дължина на животното (опашати земноводни) l)

cm

Дължина на животното (безопашати земноводни) 2)

cm

Минимална площ

m2

Минимална площ за животно когато са в група

m2

Минимална височина

m

до 5

до 2,5

0,09

0,01

0,3

6-10

3-5

0,15

0,02

0,3

11-15

5,5-7,5

0,35

0,05

0,4

16-20

8-10

0,40

0,07

0,4

над 20

над 10

0,50

0,12

0,4

Забележка:

l) Измерено от върха на носа до върха на опашката

2) Измерено от върха на носа до края на гърба.


2. Площ за земноводни с полуводен начин на живот


Дължина на животното (опашати земноводни) l)

cm

Дължина на животното (безопашати земноводни) 2)

cm

Минимална площ

m2

Минимална площ за животно когато са в група 3)

m2

Минимална дълбочина на водата 4) m

Минимална височина m

до 10

до 5

0,15

0,02

0,2

0,1

11-15

5,5-7,5

0,35

0,05

0,3

0,1

над 15

над 7,5

0,40

0,07

0,3

0,15

Забележка:

l) Измерено от върха на носа до върха на опашката.

2) Измерено от върха на носа до края на гърба.

3) От която 1/3 трябва да бъде суха повърхност и 2/3 вода.

4) Измерено от повърхността на сухата повърхност до вътрешната част на капака на терариума, ако има такъв.


3. Площ за земноводни с напълно воден начин на живот


Дължина на животното (опашати земноводни) l) cm

Дължина на животното (безопашати земноводни) 2)

cm

Минимална водна площ

m2

Минимална водна площ за животно когато са в група

m2

Минимална дълбочина на водата

m

до 10

до 5

0,09

0,015

0,15

11-15

5,5-7,5

0,15

0,025

0,15

16-20

8-10

0,25

0,04

0,2

21-40

10,5-20

0,50

0,085

0,2

41-60

20,5-30

1,0

0,17

0,3

над 60

над 30

1,5

0,5

0,5

Забележка:

l) Измерено от върха на носа до върха на опашката.

2) Измерено от върха на носа до края на гърба.


ІХ. КУЧЕТА И КОТКИ


Площ за настаняване на кучета в кошари в зоомагазина


Тегло на

кучето

(в кg)

Минимална площ на пода на кошарата за куче в m2

до 3 кучета

(в m2)

повече от

3 кучета

(в m2)

< 3

2,1

1,9

3 - 6

2,8

2,6

6 - 10

3,6

3,3

10 - 20

4,0

3,8


Приложение № 3 към чл. 98, ал.1


Таблица 1: Размери на кошарите за настаняване на кучета

Големина на кучето

Височина на кучето при холката

(см)

Минимален под

Площ*

(см2)

Минимална ширина

(см)

Минимална височина

(см)

Увеличаване на площта на пода за всяко допълнително куче

(см2)

Големи

>70

3.5

120

180

1.7

Средни

40-70

2.4

90

180

1.2

Дребни

<40

1.5

90

180

1.0

*Минималните размери на кошарката са за възрастно куче (по-голямо от 16-седмична възраст)


Таблица 2: Брой на кучетата на заграждение

Минимална ширина

Минимална височина*

Минимална площ на пода

(1 куче)

Допълнително пространство за всяко следващо куче

Максимален брой кучета на заграждение

Максимален брой едри кучета на заграждение

Заграждения

2 м

1.2 м

10 м2

3.5 м2

17

8

Зона за почивка

2 м

1.2 м

4 м2

2 м2

5

5

*Важи само за вътрешните прегради


Например, ако общо 17 кучета се държат в заграждение, само 8 могат да бъдат едри породи и заграждението трябва да бъде с размер от поне 66 м2.


Трябва да бъдат осигурени подходящи зони за почивка (съгласно таблицата по-горе), където повече от 6 кучета да бъдат настанени по всяко време. Зоните за почивка не подлежат на включване като част от заградената площ на пода, но са като допълнение към минималните изисквания за размерите на загражденията, т.е. ако се настаняват 17 кучета, трябва да се осигури минимална площ на заграждението от 66 м2 плюс пространство за почивка (съгласно таблицата по-горе).


Приложение № 3, към чл.126, ал.1


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ НА ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ

№………/……………..

по

47 ал чл.. 2 от Закона за защита на животните (обн. ДВ, бр. 13/08.02.2008 г.)


(Наименование, адрес и телефони за контакти на приюта)


Долуподписаният/та…………………………………………………………………………, л.к.№………………………., издадена на…………….. от МВР-……………..живущ/а …………………………………………………………………………………………………

………………………………………..,телефон……………………………………………


Декларирам, че:

1. Вземам за отглеждане като компаньон, куче с номер на чип/татуировъчен №………………………, цвят…………………, пол ………………..Кучето ще бъде отглеждано на адрес:……………………………………………………………………………………...

2. Задължавам се, да го регистрирам по чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинска дейност.

Съгласен съм, данните ми от тази декларация да бъдат предоставени на органите на местната власт съгласно чл. 59, ал.3, т. 2* от ЗЗЖ.

Съгласен съм, представител на приюта да проверява дали за животното се полагат нужните грижи;

Поемам ангажимента при промяна на адреса или ако животното бъде дадено за отглеждане на други хора или бъде продадено в рамките на седем работни дни да уведомя собственика на приюта.


Известно ми е, че при неспазване на декларираното от мен нося административно – наказателна отговорност по смисъла на чл. 68 ал. 1* от ЗЗЖ.


Издал декларацията:……………………………… Декларатор:…………………………


Дата на издаване:…………………….


*Чл. 59. (3) Органите на местната власт осъществяват контрол:

2. за идентификация и регистрация на кучета;


* Чл. 68. (1) За нарушения по този закон лицата се наказват с глоба от 100 до 250 лв., а при повторно нарушение - от 250 до 500 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.
1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Първомай, в съответствие със Закона за общинската собственост и другите разпоредби на действащото законодателство
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни...
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Чл. 1 /1/ Настоящата наредба определя реда и условията за управлението и разпореждането с жилища от общинския жилищен фонд на Община...
Първа общи разпоредби icon1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф
На 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф, Кохезионния...
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Рие/, слънцезащитени устройства /чадъри, сенници/ към магазини и други върху терени частна общинска или държавна собственост и собственост...
Първа общи разпоредби iconОбщинскисъвет – минералнибани наредба за общинските жилища глава първа общи разпоредби чл. 1
Чл с тази наредба се определят условията и реда и реда за разпореждане на жилища- общинска собственост
Първа общи разпоредби iconНсфомсп общи Разпоредби Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Първа общи разпоредби icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Закона за общинската собственост относно настаняване под наем и продажба на общински жилища, предоставяне на концесии върху обекти...
Първа общи разпоредби iconЗа превоз на пътници с автомобилен транспорт в община исперих глава първа общи разпоредби
Чл. 1 /1/ Тази Наредба урежда реда и условията за извършване на превоз на пътници с автомобилен транспорт в Община Исперих
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом