Първа общи разпоредби
ИмеПърва общи разпоредби
страница7/8
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер0.88 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://arsofia.com/uploads/2012/03/Naredba-domashni-liubimci-prodajba633669400492656250-1.doc
1   2   3   4   5   6   7   8

Забележка:

l) Измерено от върха на носа до върха на опашката.


VІ. ГУЩЕРИ (клас Reptilia)


1. Площ за гущери, обитаващи скали или дървета


Дължина на гущера 1) cm

Минимална площ

m2

Минимална площ за полово незрял гущер,2) когато са в група m2

Минимална площ за полов зрял гущер3), когато са в група m2

Минимална височина

m

До 15

0,06

0,0075

0,03

0,25

16-20

0,12

0,015

0,06

0,35

21 -30

0,25

0,03

0,12

0,5

31 -40

0,50

0,06

0,25

0,7

41 -50

0,81

0,15

0,4

0,9

51-75

1,50

0,3

0,75

1,2

76- 100

2,10

0,5

1,0

1,4

101 - 125

2,50

1,25

1,25

1,6

126- 150

3,0

1,5

1,5

1,7

151-200

4,0

2,0

2,0

1,8

Забележка:

1) Измерено от върха на носа до върха на опашката - сменена или регенерирана.

2) Приема се, че гущерът е полово незрял до времето до когато достигне половината от дължината на възрастния индивид и преди да започне да показва признаци на междуполова конкуренция и липса на агресивност към индивидите от същия пол на вида.

3) Приема се, че гущерът е полово зрял, когато надвиши половината от дължината на възрастния индивид или, ако преди това показва признаци на полова агресивност към индивидите от същия пол на вида си.


2. Площ за гущери, които живеят на земята


Дължина на гущера1) cm

Минимална площ

m2

Минимална площ за полово незрял гущер2), когато са в група m2

Минимална площ за полово зрял гущер3), когато са в група m2

Минимална височина

m

до 10

0,06

0,0075

0,03

0,2

10-15

0,09

0,011

0,045

0,2

16-20

0,16

0,02

0,08

0,3

21-30

0,36

0,045

0,15

0,3

31-40

0,64

0,08

0,32

0,4

41-50

0,90

0,15

0,45

0,5

51-75

1,80

0,3

0,9

0,6

76-100

2,50

0,6

1,25

0,75

101-125

3,00

1,0

1,50

0,9

126-150

4,00

2,0

2,00

1,0

151-200

5,00

2,5

2,50

1,0

Забележка:

l) Измерено от върха на носа до върха на опашката- сменена или регенерирана.

2) Приема се,че гущерът е полово незрял до времето до когато достигне половината от дължината на възрастния индивид и преди да започне да показва признаци на междуполова конкуренция и липса на агресивност към индивидите от същия пол на вида.

3) Приема се,че гущерът е полово зрял, когато надвиши половината от дължината на възрастния индивид или, ако преди това показва признаци на полова агресивност към индивидите от същия пол на вида си.


Високата предразположеност на влечугите към възпаление на устната кухина (стоматит) и заболявания на стомашно-чревния тракт, често предизвиквани от погълнати или вдишани малки частици от почва или пясък (Greenberg, 1996), изисква внимателно подбиране на настилката за хранещите се от земята видове - специален торф, с достатъчна дебелина на слоя, за да задоволят естественото им поведение, свързано с ровене.

Необезопасени от пряк контакт с кожата на животните, електрически лампи и наличието на остри ръбове на предмети в терариумите са основните проблеми, свързани с безопасността на отглежданите в зоомагазините влечуги.


VІІ. СУХОЗЕМНИ И ВОДНИ КОСТЕНУРКИ (разред Testudina)


1. Площ за сухоземни костенурки

Дължина на костенурката l)

cm

Минимална площ

m2

Минимална площ за костенурка когато са в група

m2

Минимална височина m

До 10

0,12

0,04

0,2

11-15

0,3

0,1

0,25

16-20

0,5

0,16

0,3

21-30

1,1

0,36

0,4

31-40

2,0

0,66

0,5

41-50

4,0

1,33

0,6

над 50

8,0

2,6

0,8

Забележка: l) Измерено по права линия от предния край до задния край на черупката.


2. Площ за водни костенурки


Дължина на костенурката l)

cm

Минимална водна площ

m2

Минимална водна площ за костенурка когато са в група

m2

Минимална дълбочина на водата m

до 5

0,06

0,01

0,1

6-10

0,16

0,03

0,15

11-15

0,35

0,06

0,2

16-20

0,6

0,12

0,3

21-30

1,0

0,2

0,35

31-40

2,0

0,5

0,4

Забележка: l) Измерено по права линия от предния край до задния край на черупката

Препоръчително е да се осигурява достатъчно проветрение на обитаваното от животните пространство, специални средства - източник на ултравиолетови лъчи (необходим за синтеза на витамин D3 и метаболизма на калция). Може да се използва широкоспектърна флуоресцентна светлина.

Като една затворена система всеки терариум се нуждае от отстраняване на натрупаните от жизнената дейност на обитаващите го животни отпадъци и контрол на качеството на водата. Възможност за това дава използването на аквариумни филтри. Въпреки тези средства, в зависимост от водното количество и броя на костенурките е необходимо и ръчно поддържане на хигиената (смяна на водата и почистване на стените на терариума) с различна честота.

Безопасност - в терариумите не трябва да има остър преход между сухата и водната площ, както и предпоставки за удавяне на животните. Електрическото оборудване трябва да е обезопасено. Не трябва да има пряк контакт на животните със силно нагряващи се повърхности.

Неблагоприятни социални ситуации следва да се избягват - вследствие на съвместното отглеждане на различни по размер животни или на различни видове костенурки, което е непрепоръчително.

Съвместно отглеждане на привидно сходни видове е неправилно поради засилената конкуренция между животните.

Признаци на заболяване, които са основание за внимание и осигуряване на ветеринарномедицинска помощ:

  • промени в цвета и плътността на черупката,

  • подути очи,

  • изтечения от ноздрите и очите,

  • гъбични инфекции.


Високата предразположеност на влечугите към възпаление на устната кухина (стоматит) и заболявания на стомашно-чревния тракт, често предизвиквани от погълнати или вдишани малки частици от почва или пясък (Greenberg, 1996), изисква внимателно подбиране на настилката за хранещите се от земята видове - специален торф, с достатъчна дебелина на слоя, за да задоволят естественото им поведение, свързано с ровене.

Необезопасени от пряк контакт с кожата на животните, електрически лампи и наличието на остри ръбове на предмети в терариумите са основните проблеми, свързани с безопасността на отглежданите в зоомагазините влечуги.

1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Първомай, в съответствие със Закона за общинската собственост и другите разпоредби на действащото законодателство
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни...
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Чл. 1 /1/ Настоящата наредба определя реда и условията за управлението и разпореждането с жилища от общинския жилищен фонд на Община...
Първа общи разпоредби icon1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф
На 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф, Кохезионния...
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Рие/, слънцезащитени устройства /чадъри, сенници/ към магазини и други върху терени частна общинска или държавна собственост и собственост...
Първа общи разпоредби iconОбщинскисъвет – минералнибани наредба за общинските жилища глава първа общи разпоредби чл. 1
Чл с тази наредба се определят условията и реда и реда за разпореждане на жилища- общинска собственост
Първа общи разпоредби iconНсфомсп общи Разпоредби Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Първа общи разпоредби icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Закона за общинската собственост относно настаняване под наем и продажба на общински жилища, предоставяне на концесии върху обекти...
Първа общи разпоредби iconЗа превоз на пътници с автомобилен транспорт в община исперих глава първа общи разпоредби
Чл. 1 /1/ Тази Наредба урежда реда и условията за извършване на превоз на пътници с автомобилен транспорт в Община Исперих
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом