Доклад Месец юли 2010
ИмеДоклад Месец юли 2010
страница1/18
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер2.27 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.vratza.bg/userfiles/file/obs/Predstojashti/Sesia29072010/25_Analiz_Socialni_uslugi_10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ОБЩИНСКО ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в

Община Враца

Доклад


Месец юли 2010


Съдържание

1 Въведение 3

2 Методология 4

2.1 Цели и обхват на проучването 4

Проучването на ситуацията в община Враца е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите проблеми, политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в общината. 4

2.2 Методи за проучване и анализ на ситуацията 5

3 Описание на ситуацията в община Враца 6

3.1 Обща характеристика на общината 6

3.2 Население – демографска характеристика 6

3.3 Икономическо развитие на община Враца 14

3.4 Здравеопазване 21

3.5 Образование 25

3.6 Жилищни условия 36

4Анализ на групите в риск в община Враца 36

4.1 Фактори, които пораждат риск за различни групи от населението 36

4.2 Характеристика на рисковите групи 37

5Оценка на социалните услуги в община Враца 43

6Оценка на ресурсите за развитие на социални услуги в община Враца 48

6.1 Анализ на човешките ресурси за предоставяне на услуги 48

6.2 Финансов анализ на дейностите на община Враца 50

7 Заключения и препоръки 54

7.1 Основни изводи от ситуационния анализ и оценката на потребностите 54

7.2 Изводи за наличните социални услуги 54

7.3 Препоръки 55

7.3.1 Препоръки към досега съществуващите социални услуги: 56

7.3.2 Препоръки за разкриване на нови социални услуги: 56

7.3.1 Препоръки към досега съществуващите социални услуги ….……………........стр.53

7.3.2 Препоръки за разкриване на нови социални услуги ………………………........стр.53


1 Въведение


В съответствие с националните и европейските приоритети в социалното развитие България се обръща сериозно към политиките на социално включване, усилено разработва инициативи и внедрява социални услуги, които са насочени към уязвими групи, деца и семейства в риск. Разработени са различни услуги в страната, целящи превантивни мерки, а също така и алтернативи на институционализирането, базирани на семейството и на общността. При разработването на тези услуги доскоро се разчиташе главно на местния капацитет на общината да планира, идентифицира и разработва алтернативни услуги. Твърде често то се прави без задълбочен анализ на ситуацията и адекватен процес на планиране, което на свой ред води до неравномерно разпределение на услугите. А това означава, че на потенциални потребители все още не са осигурени равни възможности за достъп до необходимите социални услуги и подкрепа.

Аналитичният доклад е продукт на съвместните усилия на Териториалната работна група за община Враца и обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от социални услуги в община Враца, проведено през периода 01.06.2010 г. – 30.06.2010 г. Проучването е извършено с активното участие и приноса на представители на всички заинтересовани страни в община Враца – общинска администрация, общински съвет, териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане – Д „СП”, доставчици на социални услуги, Д „БТ”, РИО на МОМН, Детска педагогическа стая към РУ „Полиция” на МВР, МКБППМН, РЦЗ, МБАЛ – Враца, кметства, учебни заведения и местни граждански организации.

Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Община Враца е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво, инициирано от УНИЦЕФ в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Агенцията за социално подпомагане (АСП). В рамките на тази инициатива се пилотира цялостен модел на планиране, развиване и предоставяне на социални услуги, насочен към подобряване на достъпа до качествени социални услуги, повишаване на ефективността и ефикасността на системата за социални услуги и използването на структурните фондове на Европейския съюз.

Въвеждането на принципа на планиране и развитие на социални услуги ще стимулира инициативността и ще създаде условия за максимална гъвкавост при получаването на икономически по-изгодни, финансово по-обосновани и по-достъпни за по-широк кръг потребители социални услуги.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Доклад Месец юли 2010 iconДоклад Месец юли 2010
Пловдив е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв, бр....
Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Доклад Месец юли 2010 iconОбщина Тервел Доклад Месец май 2010 Настоящият доклад е изготвен от
Тервел, проведено през месец май 2010 година. Проучването е координирано от общинския оперативен екип и е извършено с активното участие...
Доклад Месец юли 2010 iconОбщина велико търново на 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г
На 18 юли /неделя/ 2010 г от 10,00 ч до 31. юли 2010 г се въвежда временна организация на движението на “Пътно кръстовище Качица”,...
Доклад Месец юли 2010 iconОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
Настоящият анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област Силистра е резултат от процеса на стратегическо планиране...
Доклад Месец юли 2010 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Доклад Месец юли 2010 iconЗа местната власт  електронен седмичник 28/14 2010. на Фондацията за реформа в местното самоуправление
Честит празник на общините Созопол (17 юли), Карлово (18 юли), Левски (18 юли), Стрелча (20 юли)! 
Доклад Месец юли 2010 iconРепублика българия
За месец юли 2011 г в отдел пек на рзи – Монтана са регистрирани общо 84 заразни заболявания (без грип и орз), срещу 112 за предходния...
Доклад Месец юли 2010 iconДоклад за дейността на "полимер и"
Полимери” ад води началото си от 1961 г. Първоначалната съдебна регистрация на дружеството като акционерно е през месец юли 1993...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом