Тест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г. Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл.)
ИмеТест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г. Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл.)
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер124.64 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://pmg-sliven.com/bg/uroci/Test1.doc
ТЕСТ ЗА ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, VІІ КЛАС, 16.02.2008 Г.


Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него (1. – 5. вкл.).


Няма единствено вярно определение за музиката. За Конфуций (551-479 пр.н.е.) тя е “вид удоволствие, без което човек не може”. Платон (428-347 пр.н.е.) отбелязва, че “ритъмът и хармонията стигат до тайните кътчета на душата”; а архиепископът на Севиля Исидор (568-636 г.) заявява: “Нищо не съществува без музика”. За германския философ и поет Фридрих Ницше (1844-1900 г.) “без музика животът би бил грешка”.

От физиологична гледна точка е доказано, че традиционната класическа музика оказва благотворно въздействие върху здравето на човека, тъй като самите й вибрации могат да извлекат лечебни вещества от мозъка. Музиката влияе върху всички телесни функции – сърдечната дейност, кръвообращението, дишането, нервните и мускулни реакции. Дори бебетата, подобно на животните, реагират на музика още преди да се родят. Според Библията Давид успявал да успокои “злите духове” (депресията), които обсебвали цар Саул, като му свирел на лира. Връзката, разбира се, е, че всяка музика влияе - за зло или за добро - на емоциите, които на свой ред задвижват физиологични реакции. Музикалната терапия, използвана от древните китайци, индуси, персийци, египтяни и гърци, се връща на мода и печели доверие. Самото свирене на инструмент помага на двигателно-сензорната координация. Статистиката сочи дълголетието на диригентите и по този начин свидетелства, че съчетаването на физическото натоварване, наложено им от професията, плюс емоционалния ефект, породен от това, че непрекъснато са заобиколени от музика, допринасят за дългия им живот.

(Из “Пътеводител в класическата музика”, Ан Грей)


1. Какъв е видът на текста според сферата на общуване?

А) художествен

Б) публицистичен

В) научен

Г) официално-делови


2. Каква е темата на текста?

А) Значението на музиката за развитието на човечеството.

Б) Благотворното въздействие на класическата музика.

В) Различните определения за музиката.

Г) Дълголетието на диригентите.


3. Кое от следните твърдения изразява най-добре основната идея на текста?

А) Чрез емоциите класическата музика влияе върху физиологичното състояние на човека.

Б) Бебетата могат да чуят музиката преди да се родят.

В) Музиката и движението дават смисъл на човешкия живот.

Г) Високите тонове действат на организма по-добре от ниските.


4. Кое от следните твърдения е НЕТОЧНО според текста?

А) В текста има изказване на Фридрих Ницше за музиката.

Б) Според статистиката диригентите живеят дълго.

В) Мойсей успокоявал “злите духове” с музика.

Г) Музикалната терапия е известна още от древността.

5. Каква част на речта е подчертаната дума?

(Отговора запишете в листа за отговори.)


6. В кой ред във всички думи има обеззвучаване при изговор?

А) прав, изповед, картоф

Б) сфера, праз, футбол

В) строг, наддаване, дроб

Г) връзка, подпис, надстройка


7. В кой ред всички думи съдържат непостоянно Ъ?

А) момък, камък, рекъл

Б) нокът, донесъл, театър

В) реализъм, калъп, мисъл

Г) пясък, разсъдък, гладък


8. В кой ред има допусната правописна грешка?

А) престъпление, превързвам, прегарям

Б) опиянение, социялен, деяние

В) блясък, плисък, свитък

Г) честна, кръстна, властна


9. В коя дума е допусната правописна грешка?

А) сеитба

Б) коситба

В) наретба

Г) беритба


10. Коя дума е написана НЕПРАВИЛНО?

А) поддържам

Б) преддверие

В) преддавател

Г) поддавам


11. В кой ред са допуснати грешки в правописа?

А) Стефан Караджа, Хари Потър

Б) Агенция за закрила на детето, Министерство на финансите

В) Куртово Конаре, Стара Загора

Г) Елин Пелинов, Иванвазовски


В коя от подчертаните думи е допусната грешка?

(Общо условие за задачи 12.15. включително.)


12. Това е новия(А) председател(Б) на Българската(В) федерация по волейбол(Г).


13. Накараха ни да правиме(А) по-фини(Б) настройки(В) на новата апаратура(Г).


14. Потърсете(А) някой(Б) от комисията, за да ви запознае с новите критерии(В) за оценяване(Г) на конкурсните работи.


15. Хъшовете с одобрителни(А) възгласи(Б) посрещат прочуствената(В) реч на Знаменосеца(Г).


16. В кое изречение е допусната грешка при употребата на малко тире?

А) Кандидат-гимназистите трябва да се подготвят добре за изпита.

Б) Национално-освободителните битки дават своите резултати.

В) На 13-годишните трябва да се вярва.

Г) Опитахме пет-шест пъти да покорим върха.


17. В коя дума има представка, корен и наставка?

А) израждам

Б) параходен

В) породист

Г) изхода


18. В кой ред думите са сродни?

А) младост, старост, нерадост

Б) ходя, проходилка, поход

В) малък, ситен, дребен

Г) отивам, да отида, отидох


19. В кое изречение е допусната грешка при членуването?

А) Поривът към свободата вдъхновява опълченците.

Б) Докторът по философия бе поканен на конгрес.

В) Македонски беше пратеника на хъшовете.

Г) Повдигна се и въпросът, който тревожеше всички.


20. В кое изречение е допусната грешка при членуването?

А) Моят брат е отличникът на класа.

Б) Детето се оказа най-малкия участник в състезанието.

В) Доктор Иванов, специалиста по икономика, поканиха на конгреса.

Г) Труден му се виждаше изпитът за университета.


21. По какво се различават двете изречения?

Момата запя.

Момата започна да пее.

А) по наклонението

Б) по глаголното време

В) по вида на сказуемото

Г) по залога


22. В кое изречение е употребено притежателно местоимение?

А) Извикаха те при директора.

Б) Научи ли най-после името ми?

В) Да Ви попитам за предстоящите избори.

Г) Той ни докара неприятностите.


23. В кое изречение има грешка при употребата на местоимението?

А) За кого са ви информирали?

Б) Ще потърся някого на улицата.

В) На кой занесохте съобщението.

Г) Автомобилът, на който счупиха фара, е на чичо ми.


24. В кой ред думите са антоними?

А) голям – огромен

Б) бърз – бавен

В) коса (на главата) – коса (за косене)

Г) преписвам – приписвам


25. С кое местоимение се изразява притежание на подлога?

Приятелят ми отстоява …………………… мнение.

А) моето

Б) своето

В) неговото

Г) тяхното


26. В кой ред има само подчинителни словосъчетания?

А) руса коса; час на класа; умен и чаровен

Б) лак за нокти; слаб, но жилав; чай или кафе

В) малко дете; много хора; плик за писма

Г) бърза кола; вино от касис; бързо, но вярно


27. Кое изречение се отличава от останалите по вида на съществителното име?

А) Детето не разбра защо повикаха него.

Б) Вече не си чувстваше ръцете.

В) Нощта се спусна бързо.

Г) Пирин е най-красив.


28. При коя двойка думи съотношението е както при посочената двойка?

лекар – кабинет

А) библиотека – книга

Б) кон – каруца

В) леяр – леярна

Г) професор – лекция


29. Какви са подчертаните думи в изречението според основните деления в лексиката?

Наблизо и надалече се разнася славата на Индже войвода.

А) омоними

Б) антоними

В) синоними

Г) пароними


30. Кой фразеологизъм трябва да се постави на мястото на многоточието?

Тези хора толкова си приличат във всяко отношение, сякаш са направени…………………

А) еднакви

Б) набързо

В) на един дъх

Г) по калъп


31. Кой фразеологизъм е образуван по структурния модел предлог + съществително име + предлог + съществително име ?

А) под открито небе

Б) от ден до пладне

В) седя на два стола

Г) ясно като бял ден


32. Кой ред е излишен?

А) удари си главата

Б) хваща се за главата

В) залага си главата

Г) блъска си главата


33. С кой израз НЕ може да се замени подчертаният израз в изречението Какво да ти говоря – ни се води, ни се кара ?

А) не слуша

Б) не знае чужд език

В) не разбира от дума

Г) не върши каквото трябва


34. Кой фразеологизъм е синоним на израза отначало докрай ?

А) от кон, та на магаре

Б) от игла до конец

В) от трън, та на глог

Г) от всяко дърво свирка не става


35. Кой е синтактичният синоним на подчертания израз?

Вървейки по улицата, намери изгубен портфейл.

А) като вървеше по улицата

Б) защото вървеше по улицата

В) който върви по улицата

Г) вървеше по улицата


36. Кой ред е излишен?

А) допълнение

Б) определение

В) предлог

Г) подлог


37. В кое изречение е пропуснат препинателен знак?

А) Всички деца, родители, близки изпълниха залата.

Б) Претърсиха всичко стаите, коридорите, мазетата.

В) И учители, и ученици, и гости – всички се включиха в благотворителната акция.

Г) Умният си е умен – излиза от неловкото положение.


38. Колко запетаи са пропуснати в изречението?

Един есенен ден един от ония дни когато слънцето пече меко когато небето е много синьо и във въздуха се носят паяжини Сали Яшар стоеше на пейката си и забеляза че към него се приближаваше Джапар с преметната на рамо пушка.

(Отговора запишете в листа за отговори.)


39. Кое изречение е сложно?

А) Притесни го мисълта, че не е подготвен за събранието.

Б) Това обаче не беше прието добре от публиката.

В) Не знаейки за събитието, той го пропусна.

Г) Събитието – падането на Плевен – беше отбелязано тържествено.


40. В кое изречение причастието изпълнява служба на допълнение?

А) Хвърчащото птиче видя оголеното дърво.

Б) Мъжът съхнел от изгаряща болка.

В) Погледнали туристите приближаващия човек.

Г) Стреснатата жена не видяла плачещата.


41. Каква част на изречението е подчертаната дума?

За човека от пустинната степ започваше труден период.

А) непряко допълнение

Б) подлог

В) пряко допълнение

Г) обстоятелствено пояснение


42. Каква е допуснатата грешка в изречението Не знаехме, как да сглобим последния възел на двигателя ?

А) граматическа

Б) правописна

В) лексикална

Г) пунктуационна


43. Каква част на изречението е подчертана в Изповедта на бунтовника има конкретен адресат ?

А) обстоятелство за начин

Б) несъгласувано определение

В) сказуемно определение

Г) непряко допълнение


44. Колко запетаи са пропуснати в изречението И през деня и през нощта продължи ураганът който връхлетя южните части на страната ?

А) две

Б) три

В) четири

Г) пет


45. Кои са главните части на изречението?

(Отговора запишете в листа за отговори.)


46. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Ако имате добри рефлекси, лесно ще хванете муха, докато лети, но с водното конче едва ли ще се справите.

Б) В храстите, в парка, на пътя, в градината или на полето, лесно може да се чуе звук, подобен на котешко мъркане.

В) Таралежът се храни с плодове, семена, корени на растения, с насекоми, малки бозайници, а не се отказва и от жаби, и змии.

Г) Хубавата книга откривам по следния начин: или хората в, чийто вкус вярвам, са ми я препоръчали, или съм чел за автора й нещо, което е събудило интереса ми.


47. Как се нарича определението в художествения текст?

(Отговора запишете в листа за отговори.)48. Ретроспекция е:

А) начален момент, който въвежда в основното действие на творбата

Б) красноречие

В) осмиване и изобличаване на явления

Г) връщане назад към минали събития


49. Епилог е:

А) основното смислово послание, което читателят извлича от текста

Б) заключителната част на произведение, в която се обяснява по-нататъшната участ на героите

В) промяна на обичайния словоред в изречението

Г) подреждането и свързването на основните моменти от сюжета


50. Анафора е:

А) стилистична фигура, при която има повторение на едни и същи думи или словосъчетания в началото на няколко последователни стиха или строфи

Б) стилов похват, при който се противопоставят предмети, явления, понятия

В) кратък текст, поставен в началото на произведение

Г) иронично изопачаване


51. За кои от героите в повестта „Немили-недраги” се отнасят следните характеристики:

А) „…един висок мъж с дребно и надупчено от шарката лице, с дълги сиви мустаци и с лукави, дръзки очи. Той носеше едно огромно извехтяло и без копчета палто…”

………………………….

Б) „…млад человек с черно и нагърчено от преждевременна старост лице, бръснато…”

………………………….

В) … бледолик, болнав, сух като скелет человек…”

………………………….

Прочетете текста от повестта „Немили-недрати”и отговорете на въпроси № 52 –

Чашите се изново наляха. Едно внезапно разбуждане на духовете и сърцата се забележи. Всичките тия лица, одеве груби и свирепи, изведнаж се обляха с някакво изражение на благородство и решителност. Минувачите, които чуха тоя грамаден вик „Да живей България“, се спряха и се натрупаха пред вратата и впиваха любопитно погледите си в мрака на кръчмата. Бръчков цял трепереше от умиление и възторг. Нему се искаше да прегърне тия странни хора, които тъй страшно го привличаха със своята отвратителност и гордост. Той видя в тая хора въплъщение на една висока мисъл. Сториха му се, че това са висши същества, родени за страдания, за борба и за слава — не като другите смъртни. Даже Македонски, на когото му беше криво от тая заран, му се стори сега человек благороден, человек голям. А думите на Странджата, силни и трогателни, още ехтяха на уште му.

52. Откъсът е от:

А) втора глава

Б) трета глава

В) пета глава

Г) десета глава


53. Какъв похват за характеристика е използван в подчертания израз?

А) портретна характеристика

Б) разказ за постъпките на героя

В) речева характеристика

Г) разказ за душевното състояние

54. Какво художествено изразно средство се съдържа в израза „впиваха любопитно погледите си”

……………………………..

55. Каква е подчертаната част в изречението А думите на Странджата, силни и трогателни, още ехтяха на ушите му.

А) вметната част

Б) обособено обстоятелствено пояснение

В) обособено определение

Г) приложение

56. Определете вида на сказуемото в следното изречение: Даже Македонски … сега му се стори человек благороден, человек голям.

А) просто глаголно

Б) съставно глаголно

В) съставно именно

Г) междуметно


57. Откъсът от стихотворението „На прощаване” Тъжно щеш, майко, да гледаш / ти на туй хоро весело… НЕ съдържа:

А) контраст

Б) инверсия

В) синтактичен паралелизъм

Г) обръщение


58. В каква последователност откъсите образуват свързан текст от десета глава на повестта “Немили-недраги”?

1. Македонски се спря, слисан пред това неожидано препятствие. Водата, черна, страшна, шумеше глухо пред него и отваряше една грозна пропаст за стъпките му. Той хвърли проницателен поглед наляво, после надясно: но сред белината на снега, който тънко покриваше кората на Дунава, черната ивица се простираше и тъмнееше нескончаема.

2. Скоро се изкачи на брега и приближи към дъсчената сграда; пусна тоягата си и захвана силно да си търка ръцете, за да ги стопли; после посегна към стряхата, хвана една дъска, що стърчеше, дръпна я, разклати я, дигна я нагоре. Дъската изпращя остро и пронизително, а в същия миг вратата на колибата се отвори.

3. Тутакси на пътя му се изпречи една черна ивица. Тая ивица се протакаше надлъж по течението на Дунава и краят й се не виждаше. Това беше един вид тясна река, широка около три разкрача. Вероятно едно течение, което зимният студ не беше успял още да покрие с кора.

4. Немислимо беше да се заобиколи. Македонски стоя няколко минути в нерешителност. Нощният вятър брулеше лицето му, но той не чувствуваше. Най-после тръгна назад бързо, решително. Някакво вдъхновение, види се, му дойде. Той се упъти право към влашкия бряг, дето се мяркаше една пуста дъсчена колиба.

А) 1, 3, 2, 4

Б) 1, 2, 3, 4

В) 2, 4, 1, 3

Г) 3, 1, 4, 2


59. Прочетете тезата и отговорете как е озаглавено съчинението разсъждение.

В трета глава отново е пресъздадена атмосферата на хъшовския живот между борбата за оцеляване и копнежа за свобода. В своята реч Странджата говори за страданието и родолюбието. Мъченици са не само хъшовете, но и техните събратя в поробеното отечество. Затова участието в борбите е така желано и така преследвано. Битовите несгоди, според речта на Странджата, би трябвало още повече да разпалят желанието за близки битки в родния Балкан. Това е и разбирането на героя за родолюбие. Без пълното патриотично отдаване на делото е невъзможно излизането от мъченичеството и постигането на жадуваната цел – националната независимост.

А) Речта на Странджата – поетично предсказание за съдбата на емигрантите

Б) Речта на Странджата – изповед за един героичен живот

В) Речта на Странджата – слово за славното минало и бъдещето на родината

Г) Речта на Странджата – слово за страданието и родолюбието


60. Кое е общото между стихотворението „На прощаване” и повестта “Немили-недраги”?

А) принадлежат към един и същ литературен род

Б) имат едни и същи жанрови особености

В) свързани са с темата за националноосвободителните борби

Г) създадени са преди Освобождението

Свързани:

Тест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г. Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл.) iconТест за VII клас Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл
Общински кръг на националната състезание по български език и литература – 16. 02. 2008 г
Тест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г. Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл.) iconТест по български език и литература за конкурсен изпит на ученици
Прочетете текста и отговорете на въпросите към него (общо условие за задачи вкл.)
Тест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г. Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл.) iconТест за проверка на знанията по български език и литература клас
Прочетете следния текст и отговорете на въпросите, свързани с него ( 1- 3 въпрос )
Тест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г. Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл.) iconСъстезание тест по български език и литература за VІІ клас общински кръг 21 февруари 2009 година
Ключ и скала за оценяване на тестовите задачи от състезанието по бел в VІІ клас, 21. 02. 2009 г
Тест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г. Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл.) iconПротокол с резултатите от областния кръг на състезанието тест по български език и литература 14. 03. 2010 г
Протокол с резултатите от областния кръг на състезанието – тест по български език и литература – 14. 03. 2010 г
Тест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г. Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл.) iconСамопроверка тест за аналитично четене
Прочетете следния откъс от Пенчо-Славейковата поема „Ралица” и отговорете на въпросите след него
Тест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г. Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл.) iconТест по български език и литература за зрелостници прочетете текста и изберете верния отговор за задачи 6
Стършел” бяха публикувани наистина бисерни бисери и от изпита по български език и литература, и от изпита по история. Това беше година,...
Тест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г. Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл.) iconПротокол за резултатите от областния кръг на националното състезание тест по български език и литература в клас, проведено на 15. 03. 2009 г

Тест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г. Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл.) iconПрочетете откъса от учебник по литература, в който са коментирани главните герои от „Крадецът на праскови, и отговорете на въпросите към него (от 1 до 5 включително)
Прочетете откъса от учебник по литература, в който са коментирани главните герои от „Крадецът на праскови”, и отговорете на въпросите...
Тест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г. Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл.) iconПрочетете текста и отговорете на въпросите след него
Малкото бръмбарче Зум се прибра в чудна къщурка от стара кора. Пийна от менчето прясна вода, сгуши се в ъгъла и зарида
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом