Висше училище "международен колеж" – албена гр. Добрич покан а за
ИмеВисше училище "международен колеж" – албена гр. Добрич покан а за
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер47.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vumk.eu/files/upload/Dokumenti_po_stranici/Agenda_International_Conference_2012_BG.doВИСШЕ УЧИЛИЩЕ “МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ” – АЛБЕНА

гр. Добрич
П О К А Н А


ЗА

VІІІ–ата МЕЖДУНАРОДНА

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

и

СЕСИЯ НА МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

(докторанти и студенти)

на тема


ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ


18 - 22 юни 2012

Добрич /Албена

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ


Председател:

Доц. д-р Тодор Радев

Зам. Председател:

Доц. д-р Станислав Иванов

Научен секретар:

Доц. д-р Димитрина Каменова

Членове:

Доц. д-р М. Минков

Доц. д-р Д. Димитракиев

Доц. д-р В. Благоев

Гл. ас. д-р Божанка Вуцова

Гл. ас. д-р Мирослава Димитрова

Гл. ас. д-р Марияна Колева

Гл. ас. д-р Силвена Денчева


Тематични направления:


 • Връзката: предприемачество – образование – бизнес

 • Мениджмънт на предприемачеството

 • Състояние и перспективи на предприемачеството в туризма

 • Бариери пред приемачеството в България

 • Предприемачески стратегии

 • Съвременни аспекти на предприемаческия процес

 • Иновации във формите на предприемаческата дейност

 • Предприемачът: компетенции и поведение

 • Предприемачески умения на кадрите във висшето образование

 • Предимства на образованието и на развитието на предприемаческа култура

 • Методологически основи и иновационни методи на развитие на предприемаческа компетентност в средното и висшето училище

 • Професионално образование и предприемачество. Валидиране на професионални компетенции, придобити чрез неформално и самостоятелно учене

 • Предучилищно възпитание и предприемачество

 • Представяне на успешен собствен бизнес от млади предприемачи - студенти и докторанти: възможности за стимулиране на предприе мачеството във висшите училища

 • Предприемачество в библиотеки, музеи, театри, творчески сдружения, клубове и центрове за хора с увреждания, и пр.


В рамките на конференцията се провеждат:


1. Eжегоден национален семинар за обсъждане на добри практики в Центровете по предприeмачeство в РБългария с участие на техни представители и на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

2. Научноприложна сесия на младите изследователи по предприемачество (докторанти и студенти)


Организация:

 • Заявки за участие с резюме на доклада/докладите се приемат до 20. 05. 2012 г. на e-mail: iccollege@mail.bg, d_kkamenova@abv.bg, по факс +359-58-605 760 или на адрес: 9300 Добрич, Международен колеж–Албена, ул. България №3 – За Международната научна конференция.

 • Работни езици: Английски, Руски и Български.

 • Текстът на докладите се представя най-късно до 10. 06. 2012 г. по правила за форматиране на материалите, както следва:

Обем: текстът, набран на компютър до 8 (осем) страници, включва таблици, фигури, графики и литература; Page Setup: Top-3 cm; Bottom -2 cm; Left -2 cm; Right - 2 cm; Paper Size-A4.

Оформление: Заглавие - 14 pt., Bold, Centered; Научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота - 14 pt., Italic, Centered. Резюме и ключови думи на български и на английски език – не повече от 10 реда за всяко - Times New Roman, 12 pt.

Шрифт на текста: Times New Roman, 12 pt., цитиране по Harvard (автор, година). Power Point-презентации - Verdana. Таблици, графики и фигури се представят и като отделни файлове. Допълнително редактиране и коригиране на рецензираните доклади не се предвижда.

 • Таксата за участие се заплаща до 10 юни 2012 г. в размер на 30 евро. Таксата за докторанти и студенти за участие с доклад или доклади в Научната сесия на младите изследователи е в размер на 20 евро.

 • Всеки, заплатил такса за участие, има право на работни материали, екскурзия, куверт за коктейл, 2 екземпляра от Сборника с доклади, които ще получи на указания от него в заявката адрес.


Банкова сметка за превеждане на таксата:

Титуляр: Висше училище „Международен колеж” – Албена, гр. Добрич

Банка: Уникредит Булбанк; BIC: UNCR BGSF;

IBAN: BG52 UNCR 9660 1012 7840 19

Основание: За международната конференция


Предварителна Програма


18 юни 2012


10.30 – 14.30 – Регистрация на участниците.

15.30 – 16.00 – Откриване.

16.00 - 17.00 - Пленарни доклади.

17.00 – 17.30 – Дискусия.

19.00 Коктейл


19 юни 2012


10.00 - 13.00 – Работа по секции.

14.00 - 17.00 - Сесия на младите изследователи (докторанти и студенти).


20 юни 2012


10.30 - 13.00 – Работа по секции.

14.30 - 17.00 - Сесия на младите изследователи.

17.30 – 18.30 – Кръгла маса: ”Международното сътрудничество в образованието и предприемачеството” - Албена.


21 юни 2012


10.00 ч. - Посещение (study visits) на фирми, учебни заведения, ВУМК-Албена, Кулинарна академия и др. в гр. Варна, Добрич и региона. Срещи между партньори.

16.30 – 18.30 Заключителна сесия на конференцията.

18.30 –Закриване.


22 юни 2012

Културна програма и посещение на забележителности на българското Черноморие


Окончателната програма ще бъде предоставена след получаване на текста на доклад или доклади.


За контакти:

Тел.: (058) 655 620; 655 618; Факс: (058) 605 760; http://www.vumk.eu

Имейл: d_kkamenova@abv.bg

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Висше училище \"международен колеж\" – албена гр. Добрич покан а за iconInternational university college висше училище международен колеж
Благодарим ви за интереса към Висше училище Международен колеж. Информацията, която е необходима за регистрация за една от изпитните...

Висше училище \"международен колеж\" – албена гр. Добрич покан а за iconInternational university college висше училище международен колеж
Благодарим ви за интереса към Висше училище Международен колеж. Информацията, която е необходима за регистрация за една от изпитните...

Висше училище \"международен колеж\" – албена гр. Добрич покан а за iconНаръчник по качеството
Този Наръчник е собственост на Висше училище „Международен колеж” –Албена, град Добрич. Частичното или цялостното му копиране и разпространение...

Висше училище \"международен колеж\" – албена гр. Добрич покан а за iconСъдържание 3/2011 зелена икономика околната среда е приоритет за норвегия
Интервю с цветелина генова, директор на висше училище международен колеж добрич

Висше училище \"международен колеж\" – албена гр. Добрич покан а за iconПравилни к за дейността и устройството на
Международен колеж – Албена със съдружници- висшето училище мк, учредено по Закона за висшето образование с Решение на нс –Д. в....

Висше училище \"международен колеж\" – албена гр. Добрич покан а за iconБългарско висше училище обучава студенти от Газа
България, а чрез видео-конферентна връзка в обучението взеха участие и 7 младежи от Газа. Студентите от Висше училище Международен...

Висше училище \"международен колеж\" – албена гр. Добрич покан а за iconКонкурс за научното звание „доцент в научната специалност 05. 02. 26 (маркетинг)
С по национално стопанство при вак – проф д ик н. Димитър Шопов, с което ми се възлага рецензирането на трудовете на гл ас д-р Веселин...

Висше училище \"международен колеж\" – албена гр. Добрич покан а за iconКариерен център към висше училище международен колеж предлага стаж в отдел маркетинг и продажби във фирма
Пазарно проучване за различни страни ( Южна Америка, Русия, Австралия, Нова Зенландия)

Висше училище \"международен колеж\" – албена гр. Добрич покан а за iconЧуждестранни студенти в Международен Колеж – Албена

Висше училище \"международен колеж\" – албена гр. Добрич покан а за iconБългарска версия
Това стана в Добрич. Випускниците на Международен колеж Албена дефилираха облечени в тоги и под звуците на изпълнения на Духовия...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом