Общински съвет – елена
ИмеОбщински съвет – елена
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер15.06 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/invitation/2011/10_10.08.2011.docx

emblema

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obs@elena.bg

Телефон/факс: 06151/65-57

web: obs.elena.bg


Изх. № РД.01.02-113/05.08.2011 г.


ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,

КМЕТА НА ОБЩИНАТА,

КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА


ПОКАНА


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10.08.2011 г. (сряда) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно предложение до Министерството на образованието, младежта и науката за включване в Списъка на средищните училища в Република България при актуализирането му за учебната 2011/2012 г. на общообразователни училища в община Елена.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно споразумение за сътрудничество между Министерство на културата на Република България, Програма на ООН за развитие, община Елена и следните библиотеки: Градска библиотека – гр.Елена и библиотека при НЧ "Надежда –

Беброво - 1870" с.Беброво.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно разрешаване формирането на паралелки от І до ХІІ клас по изключения от минималния брой на учениците от паралелките за учебната 2011/2012 година в СОУ "Иван Николов Момчилов" гр.Елена, ОУ "Отец Паисий" С.Майско, ОУ "Отец Паисий" с.Константин и ОУ "Христо Ботев" с.Беброво и даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните разходни стандарти.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно внасяне на искане от кмета на общината до началника на Регионален инспекторат по образованието - Велико Търново за разрешаване формирането на две слети паралелки с по-малко от 10 ученици за учебната 2011/2012 година в ОУ "Христо Ботев" с.Беброво и даване съгласие за осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти

Вн.: Кмета на общината


СИМЕОН КЪНЧЕВ

Председател на

Общински съвет Елена


ПК „Образование, култура и вероизповедания” – 09.08.2011 г. от 16.30 часа

Свързани:

Общински съвет – елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет – елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет – елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2008 г. (четвъртък)...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 21. 09. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2009 г. (петък)...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25. 06. 2009 г. (петък)...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26. 01. 2010 г. (вторник)...
Общински съвет – елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 08. 2010 г. (понеделник)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом