Разпореждан е
ИмеРазпореждан е
Дата на преобразуване21.12.2012
Размер18.88 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://84.22.27.98:7000/DELA/ДЕЛА/Граждански дела/2011 година/01-2011/O-2090-10.doc
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е


No

гр. Б., 24.01.2011 г.


Районен съд – Б., V граждански състав в закрито заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и единадесета година в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСЕРКА ПАМУКОВАкато разгледа докладваното от съдия Памукова гр.дело No 2090 по описа за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното:


Постъпила е частна жалба с вх. No 511/21.01.2011г. от „ВиК Бебреш”ЕООД гр. Б., представлявано от Г. Ц. Г.- управител, срещу постановеното по делото определение № 88 от 10.01.2011г., с което съдът е отхвърлил молбата на ищеца „ВиК Бебреш”ЕООД гр. Б., за допускане на обезпечение на предявения иск с правно основание чл.207, ал.1, т.2 вр. с чл.211 от КТ, против С. Н. В. от гр. Б., чрез налагане на обезпечителна мярка „Възбрана върху недвижим имот” собственост на ответницата, представляващ- Апартамент, намиращ се на втори етаж на жилищен блок „Х. С.”, вх.Е, построен върху държавна земя, находящ се в УПИ/парцел/ ІІІ,в кв.43, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 98.88кв.м. и прилежащото таванско помещение и избено помещение и 1.935 ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, при съседи: юг- стълбище, изток- бул.”Л.”, север- ап.27 и № 28, от запад- ул.”И. С.”, съгласно нотариален акт № 199, т.ІІ, дело № 445/19678г. вписан в СВ при БРС, като неоснователна.

Съдът констатира, че е налице нередовност на жалбата по чл.275, ал.2 вр. с чл. 261, т.1 и 4 от ГПК, а именно не е приложен документ за внесена държавна такса за въззивното производство, както и не са приложени преписи от ч.жалба с приложенията за ответната страна. Съгласно чл. 19 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, дължимата държавна такса за частна жалба по гражданско дело е в размер на 15.00лева.

На основание чл.275, ал.2 вр. с чл. 262, ал. 1 от ГПК жалбата следва да бъде оставена без движение за отстраняване на посочените нередовности.

Предвид гореизложеното съдът


Р А З П О Р Е Д И :


ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ частна жалба с вх. No 511/21.01.2011г. от „ВиК Бебреш”ЕООД гр. Б., представлявано от Г. Ц. Г.- управител, срещу определение № 88 от 10.01.2011г. по гр. д. No 2090/2010 г. по описа на Районен съд- Б.

УКАЗВА на жалбоподателя и му предоставя възможност в едноседмичен срок от съобщението да внесе по сметка на С. окръжен съд дължимата държавна такса за въззивното производство в размер на 15.00 /петнадесет/лева, както и да приложи преписи от частната жалба с приложенията за ответника, като в същия срок представи доказателство за внасянето на таксата.

При неизпълнение на указанията в срок жалбата ще бъде върната.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Свързани:

Разпореждан е iconРазпореждан е
Владимир иванчев – съдия-докладчик по пр вх. №2790 от 14. 11. 2008 г взех предвид следното
Разпореждан е iconРазпореждан е
Е л е н с к и я т районен съд в закрито разпоредително заседание на шести август през две хиляди и девета година в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
С. окръжен съд, търговско отделение, 4 –ти състав, в закрито заседание на 08 май 2009г в състав
Разпореждан е iconРазпореждан е
...
Разпореждан е iconРазпореждан е
...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Б. районен съд, гражданско отделение, пети състав в закрито заседание на девети януари две хиляди и дванадесета година, в състав
Разпореждан е iconРазпореждан еград София 12. 2008г
Видно от диспозитива на същия Софийска Окръжна прокуратура обвинява Петър Иванов Паликарски с егн- 7305197220 за извършено престъпление...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Днес на 04. 06. 2012г., Асима Вангелова-Петрова, Председател на Карловския районен съд, като разгледах докладваното гражданско дело...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Софийски окръжен съд, търговско отделение, іі-ри състав, в закрито заседание на двадесети март през две хиляди и тринадесета година...
Разпореждан е iconРазпореждан е
Софийският окръжен съд, търговско отделение, 2-ри състав в разпоредително заседание на четиринадесети юли през две хиляди и десета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом