Форум фискална децентрализация в българия фокусиране на дебата
ИмеФорум фискална децентрализация в българия фокусиране на дебата
страница1/22
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер2.17 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://lgi.osi.hu/publications/2003/235/FFD_Bulg_Publ.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
ФОРУМ


ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ –


ФОКУСИРАНЕ НА ДЕБАТА


Материали от форума


(with Summary of Results and Recommendations for Future Actions in English)


София, 20-21 ноември 2002 г.


Инициативата за фискална децентрализация в Централна и Източна Европа (ИФД-ЦИЕ) е програма, която осигурява подкрепа на икономиките в преход за реализиране на реформата на държавната власт на различни нива. Тя подпомага институциите (централната власт, изследователските институти, университетите и асоциациите на местната власт) с технически и финансови ресурси за анализиране на проблемите, разработване на решения и усъвършенстване на местната власт и управление.


ИФД подпомага икономиките в преход в изграждането на умения, институционалното укрепване и обучението с цел подобряване на фискалното управление. Основна задача на Инициативата е да стимулира анализа и разработването на варианти на политика на научна база, които да доведат до подобряване на капацитета и ефикасността на новосъздадените органи на местната власт в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и в страните на бившия Съветски съюз.


Програмата отговаря на нуждите на държавните и други институции в процеса на фискална децентрализация. Финансиращите агенции подкрепят процеса с финансови и технически ресурси и улесняват достъпа до световните научни постижения и практики в сферата на фискалната децентрализация. ИФД-ЦИЕ насочва своята финансова помощ в подкрепа на дейности, реализирани от институции и експерти в ЦИЕ, които идентифицират ключови проблеми и предлагат решения за тях.


Инициативата за фискална децентрализация в Централна и Източна Европа е съвместно начинание на Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Института на Световната банка, Американската агенция за международно развитие, Института “Отворено общество” – представен от “Инициатива за реформа в местното самоуправление и публичните услуги”, Датското министерство на вътрешните работи, Италианското министерство на външните работи и Програмата за развитие на ООН.


Секретариатът на ИФД-ЦИЕ – основно звено за контакт с ИФД-ЦИЕ – е базиран в “Инициатива за реформа в местното самоуправление и публичните услуги” (Институт “Отворено общество”- Будапеща).


За повече информация на адрес:


Local Government and Public Service Reform Initiative – Open Society Institute

Mr. Ondrej Simek

FDI-CEE Secretariat

P.O. Box 5191397 Budapest, Hungary

Telephone (+36-1) 327-3862/ext. 2402

Fax (+36-1) 327-3105

Email: osimek@osi.hu

Internet http://lgi.osi.hu/fdi or http://www.decentralization.org


Центърът за икономическо развитие е български неправителствен изследователски институт в областта на икономическата политика, създаден през 1997 година. Неговата цел е да подпомага икономическото развитие на България чрез насърчаване на обществената дискусия по икономически проблеми и разработване на варианти на икономическа политика.


Центърът за икономическо развитие следи отблизо проблемите на местното самоуправление и регионалната икономика, анализира ги и предлага конкретни решения на институциите, от които зависи тяхното решаване. Първият проект в тази област беше свързан с подпомагане на местните власти в Шумен при разработването на Стратегия за икономическото развитие на община Шумен 2002-2006 година. Центърът работи по проект, финансиран от ПРООН, насочен към подпомагане на община Разлог в усилията й да подобри дейността си чрез активно партньорство с бизнеса. Ролята на Центъра в този проект е да подпомогне институционализирането на партньорството, да осъществи посредничеството между местната власт, местния бизнес и представители на централната власт при решаване на определен проблем


Последният проект, който Центърът стартира неотдавна, изследва ролята на местните власти в икономическото развитие на общините, възможностите за формиране на местна икономическа политика на основата на наличните местни ресурси и потенциал, необходимите мерки на местно равнище за подпомагане на бизнеса и създаване на повече работни места.


ФОРУМ


ФИСКАЛНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ –

ФОКУСИРАНЕ НА ДЕБАТА


Материали от форума


(with Summary of Results and Recommendations for Future Actions in English)


София, 20-21 ноември 2002 г.


Изказаните в материалите мнения са на авторите и не съвпадат непременно с позицията на Инициативата за фискална децентрализация.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Свързани:

Форум фискална децентрализация в българия фокусиране на дебата iconФискална децентрализация тематичен доклад
Възпроизвеждането на този документ е възможно при положение, че се посочи източникът и текстът не се редактира
Форум фискална децентрализация в българия фокусиране на дебата iconПрограмата за фискална децентрализация: какво предстои докладът е изготвен от
Възпроизвеждането на този документ е възможно при положение, че се посочи източникът и текстът не се редактира
Форум фискална децентрализация в българия фокусиране на дебата iconИкономика на обществения сектор (Л 10 )
Тест на 07. 04. 09- върху Анализ „Разходи-ползи”, Публично частно партнъорство (темата от 05. 03); Данъци данъчна политика( Л10)...
Форум фискална децентрализация в българия фокусиране на дебата iconМинистерския съвет на република българия и националното сдружение на общините в република българия
Разработване на Стратегия за децентрализация и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация
Форум фискална децентрализация в българия фокусиране на дебата iconВъзлагане на публични услуги на външни доставчици практическо помагало за
Изданието е изготвено за Съвета по децентрализация на държавното управление към Министерски съвет на Република България във връзка...
Форум фискална децентрализация в българия фокусиране на дебата iconТаблица за техническо съответствие по артикули лот 1 микроскопи
Да има вграден механизъм за промяна на увеличението с 0х и не-повече от 5х.; Да има двустранни макро- и микровинтове за грубо и фино...
Форум фискална децентрализация в българия фокусиране на дебата iconСтратегия за децентрализация
Трета част. Координация и оценка на изпълнението на стратегията за децентрализация
Форум фискална децентрализация в българия фокусиране на дебата iconСпецификация количествено техническа спецификация медицинска апаратура
Да има вграден механизъм за промяна на увеличението с 0х и не-повече от 5х.; Да има двустранни макро- и микровинтове за грубо и фино...
Форум фискална децентрализация в българия фокусиране на дебата iconПървият публичен дебат организиран от Фондация „Ние хората на България се проведе във Варна в събота. Темата, която стана обект на дискусия беше „Националната
Иванов – Председател на Атлантически клуб и Полковник о р. Славчо Велков. Модератор на дебата беше Георги Коритаров, а организатор...
Форум фискална децентрализация в българия фокусиране на дебата iconБалкански правен форум 2008 Югоизточна Европа Бизнес и право
София ще бъде домакин на петия Балкански правен форум, който се организира от Европейския форум на Международната асоциация на адвокатите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом