И за да се произнесе, взе предвид следното
ИмеИ за да се произнесе, взе предвид следното
Дата на преобразуване21.12.2012
Размер11.91 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/1a59828df22f1634c22574fa00304
и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба от ЗАД "ДЗИ - Общо застраховане" АД, с която против Б. К. Б. от с.П., община П., ул." е предявен осъдителен иск с правно основание чл.213, ал.1 от КЗ вр. с чл.45 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД.

Изпълнена е процедурата по чл.131 от ГПК и на ответника е изпратено копие от исковата молба, ведно с доказателствата. В срока за отговор е постъпил такъв от ответника, който е направил изрично възражение за неподсъдност на делото по правилата за местна подсъдност на РС Благоеврад и иска изпращането му на компетентния съд - РС П., предвид факта, че ответинка има седалище в с.Бачево, което е в района на РС П..о е в района на РС петричВъзражението е и основателно. Ответникът е с адрес в с.П.

Възражението е процесуално допустимо- направено е от ответника в преклузивния за това срок - срока за отговор по чл.131 от ГПК - аргумент чл.119, ал.3 от ГПК.

Възражението е и основателно. Ответникът е с адрес в с.П., община П., което е в района на действие на РС П., поради което производството пред РС Б. следва да се прекрати и изпрати на компетентния по правилата за местна подсъдност съд - РС П..

Водим от горното и на основание чл.119, ал.3 вр. с чл.105 от ГПК, РС Б.


ОПРЕДЕЛИ:


ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 2183/2008г. по описа на РС Б..

ИЗПРАЩА делото на компетентния по правилата за местна подсъдност съд РС П..

Определението, в частта за прекратяване на делото, може да се обжалва в седмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред БОС.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Свързани:

И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства,...
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се...
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Главния архитект на Община Б. да се произнесе по нейна молба вх. №94-01-4253/03. 02. 2009 г
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Предложението на рп-б подлежи на съдебен контрол, а при преценката му по същество се установи следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
При извършената проверка по повод подадената въззивна жалба, Окръжният съд констатира следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства и П. техния анализ и оценка съдът прие следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства, въз основа на които съдът прие следното
И за да се произнесе, взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе, взе предвид следното iconДа се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе, взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Л. С. К. 4/ 60 ид ч.; за В. С. К. 4/ 60 ид ч.; за М. Л. С. 6/ 60 ид ч.; за И. С. И. 3/ 60 ид ч; за И. Г. И. 3/ 60 ид ч.; за Т. Г....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом