Биография Лична информация
ИмеБиография Лична информация
Дата на преобразуване21.12.2012
Размер92.58 Kb.
ТипБиография
източникhttp://atomic.phys.uni-sofia.bg/Members/tsenov/materiali-km-lichnata-stranica/rtsenov_cv_webpage

автобиография


Лична информация
Име
Румен Василев Ценов

Адрес
Физически факултет на Софийския университет,

катедра „Атомна физика”, бул. „Джеймс Баучър”, №5,

София, 1164

Телефон
+35928161850 (служебен)

Факс
+35928622546

E-mail
tsenov@phys.uni-sofia.bg
Националност
българинДата на раждане
14 януари 1955 г.
Трудов стаж• Дати (от-до)
от 1 май 1981 г. до сега

• Име и адрес на работодателя
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Физически факултет, бул. „Джеймс Баучър № 5, София, 1164, България

• Вид на дейността или сферата на работа
преподавател

• Заемана длъжност
физик, асистент, ст. асистент, гл. асистент, доцент, професор

• Основни дейности и отговорности
преподаване във висше училище, научно-изследователска работа; ръководител на катедра 2003-2007 г.
• Дати (от-до)
октомври 1979 – юли 1986

• Име и адрес на работодателя
Обединен институт за ядрени изследвания, г. Дубна, Московска област, Руска федерация

• Вид на дейността или сферата на работа
научно-изследователска работа

• Заемана длъжност
техник, инженер, ст. инженер, научен сътрудник

• Основни дейности и отговорности
експериментална изследователска работа в областта на физиката на елементарните частици; защитена дисертация и получена научна степен „кандидат на физико-математическите науки”
• Дати (от-до)
октомври 1999 – септември 2000

• Име и адрес на работодателя
Европейски център за ядрени изследвания (CERN), Женева

• Вид на дейността или сферата на работа
научно-изследователска работа

• Заемана длъжност
Scientific Associate

• Основни дейности и отговорности
експериментална изследователска работа в областта на физиката на елементарните частици
Преподавателски опит


• Дати (от-до)
от октомври 1986 г. до сега

• Учебно заведение
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

• Факултет/Департамент
Физически факултет

• Курсове
Атомна и ядрена физика, Физика на елементарните частици, Симетрии на фундаменталните взаимодействия, Физика на атомното ядро и елементарните частици, Симетрии във физиката на елементарните частици
Научно-изследователска работа
• Участие в научни проекти, колаборации, експерименти и др.


1979 – 1986 г. участие в колаборацията Hyperon за експерименти по физика на адронните взаимодействия при енергии 5 – 15 GeV на Серпуховския протонен синхротрон;

1994 – 2000 г. участие в експеримента CHORUS в CERN за търсене на осцилации на неутрина;

1993 – 2005 г. участие в колаборацията GEM за провеждане на експерименти по адронна и ядрена физика при енергии 1 - 4 GeV на ускорителя COSY, Юлих, Германия.;

2000 – 2007 г. участие в експеримента HARP на протонния синхротрон PS в CERN;

От 2005 г. – участие в експеримента MICE на ускорителя ISIS в лабораторията “Ръдърфорд – Епълтън” край Оксфорд;

От 2004 г. – участие в колаборациите OPERA (търсене на неутринни осцилации при голямо прелетно разстояние) и NA61/SHINE (изучаване на протон-ядрени и ядро-ядрени стълкновения при енергии 30-250 GeV) в CERN.

От 2009 г. – участие в европейския проект по Седма рамкова програма EUROnu и в международния проект International Design Study for Neutrino Factory
Научни публикации
Имам над 170 научни публикации с над 1700 цитирания.
Образование и обучение
• Дати (от-до)
октомври 1975 – май 1980

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Физически факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения
специалност „Физика”

• Наименование на придобитата квалификация
физик със специализация по физика на атомното ядро и елементарните частици

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


• Дати (от-до)
септември 1970 – май 1973

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
22-ро средно политехническо училище „Г.С. Раковски”, София

• Основни предмети/застъпени професионални умения
математическа паралелка с професионално обучение по програмиране и числени методи

• Наименование на придобитата квалификация
среден специалист – програмист на електронно-изчислителни машини

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


Лични умения и компетенции

.
Майчин език
българскиДруги езици

английски

• Четене
отлично

• Писане
отлично

• Разговор
отлично


руски

• Четене
отлично

• Писане
отлично

• Разговор
отлично
Социални умения и компетенции

Работя добре в екип, лесно се адаптирам в колектив, вкл. и международен, имам добри комуникационни умения благодарение на дългогодишното ми участие в големи международни научни колективи, които разработват и провеждат поредици от експерименти във физиката на елементарните частици
Организационни умения и компетенции

Умея да координирам и управлявам дейността на група хора (до няколко десетки) и да ги организирам за решаване на задачите на групата. Тези умения са придобити при ръководенето на програмни колективи за изпълнение на научно-изследователски проекти и по време на мандата ми като ръководител на катедра „Атомна физика” в Софийския университет (2003-2007 гг.)
Технически умения и компетенции

Поради естеството на научните изследвания, в които участвам, се занимавам от около 30 години с използването на компютърна техника за обработка на големи масиви от данни и техния анализ. Познавам много добре операционните системи от типа UNIX, вкл. LINUX и тези от типа Windows. Използвам програмните езици C++/C, Fortran, Basic, както и MySQL за програмиране на бази данни. Имам значителен опит в писането на големи програмни пакети от големи колективи и администрирането на подобна дейност.

Ежедневно използвам компютър за комуникация, търсене на информация в Internet и всякаква канцеларска дейност.
Други умения и компетенции

Притежавам научна степен „доктор на физическите науки” по специалност 01.03.05 „Физика на високите енергии и елементарните частици” от номенклатурата на Висшата атестационна комисия.
Свидетелство за управление на МПС
Категория В от декември 1975 г.
Допълнителна информация
Освен основната ми специализация в Обединения институт за ядрени изследвания в гр. Дубна, Русия, съм специализирал и работил продължително в Научно-изследователския център в Юлих, Германия (повече от 15 месеца за периода 1993-2004 г.) и в Европейския център за ядрени изследвания (CERN) в Женева, Швейцария (повече от40 месеца за периода 1994-2009 г.).

Член съм на Факултетния съвет на Физическия факултет в мандатите 2003-2007 г. и 2007- 2011 г. Председател съм на Общото събрание на Физическия факултет в мандатите 2002-2003 г., 2003-2007 г., 2007-2011 г. Член съм на Академическия съвет на Софийския университет в мандата 2007-2011 г., член съм на Консултативната комисия към Агенцията за ядрено регулиране за сътрудничество с Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия.стр.


Автобиография

ЦЕНОВ, Румен Василев

Свързани:

Биография Лична информация iconБиография лична информация

Биография Лична информация iconБиография лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография (CV) Лична информация

Биография Лична информация iconБиография лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом