Трета Национална конференция по електронно обучение във висшето образование
ИмеТрета Национална конференция по електронно обучение във висшето образование
Дата на преобразуване21.12.2012
Размер24.83 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-svishtov.bg/docs/regform1-III_Nac_Conf_E-learning.docНАЦИОНАЛЕН

ЦЕНТЪР ЗА

ДИСТАНЦИОННО

ОБУЧЕНИИЕ

СТОПАНСКА

АКАДЕМИЯ

Д.А.ЦЕНОВ”-

СВИЩОВ
Трета Национална конференция

по електронно обучение

във висшето образование

15-17 май 2009

Свищов


РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

(електронен вариант на картата: http://www.ncde.gea.uni-sofia.bg/registracia.htm)

Краен срок за изпращане на регистрационната карта: 30 април 2009 г.

Име, фамилия, титла(и)      

Име на организацията (институт, университет, дружество, фирма, други)     

Адреси за кореспонденция (пощенски, тел., факс, e-mail)      

Член на: НЦДО  Студент  Фирма  Други 


 Желая да посетя конференцията

 Желая да участвам в научните сесии с доклад

 Желая да участвам в научните сесии с постер

Заглавие на доклада или постера

Автор (и)     

Докладчик      

Тема, към която желаете да се включи докладът или постерът

 ЦЕНТРОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - ОРГАНИЗАЦИЯ И ДОБРИ ПРАКТИКИ.

 Методика И СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В електронното обучение.

 Електронни технологии в Обучението ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ.

 СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ И СРЕДИ за електронно обучение.

 Качество и Стандарти за електронно обучение.

 Е-ПРАВИТЕЛСТВО, е-ОБЩИНА И електронен ПАЗАР НА ТРУДА.

 международно СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

 ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОКС ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

Представяне на фирми и организации

 Желая да участвам с постер (брой табла      )

 Желая да участвам с проспекти, брошури, сувенири

 Желая да участвам със страници в изданията на конференцията или в сайта на дружеството

(брой и вид страници      )

 Платена такса за правоучастие (Моля приложете копие от платежен документ или негов номер и дата).


Дата:      Подпис:      


Попълнете четливо тази карта и я изпратете по пощата или по електронен път не по-късно от 30 април 2009 г. на следния адрес:

Д-р Боряна Хаджиева – Химически факултет, 1164 София, бул. Джеймс Баучер № 1, тел. (02) 8161212,
E-mail: ncde@chem.uni-sofia.bg.

За повече информация ползвайте : http://www.ncde.gea.uni-sofia.bg/

Заплащането на такси за правоучастие и други вноски се прави в брой в секретариата на Националната конференция на горните адреси или в сметката на НЦДО:

ОББ - Клон Шпка

IBAN: BG74UBBS74281010800614, BIC: UBBS BGSF

Национален център за дистанционно обучение

АДРЕС НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ

Секретариат: Д-р Боряна Хаджиева – Химически факултет, 1164 София, бул. Джеймс Баучер № 1, тел. (02) 8161212, E-mail: ncde@chem.uni-sofia.bg

Д-р Диана Чешмеджиева – Химически факултет, 1164 София, бул. Джеймс Баучер № 1,
тел. (02) 8161353, E-mail: dvalentinova@chem.uni-sofia.bg

Деяна Веселинова – 5250-Свищов, Стопанска академия „Д.А.Ценов”, катедра „Финанси и кредит”, ул. „Ем. Чакъров” №2, тел. (0631) 66309, E-mail: daian@uni-svishtov.bg

Свързани:

Трета Национална конференция по електронно обучение във висшето образование iconЧетвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование Организатори
Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование
Трета Национална конференция по електронно обучение във висшето образование iconПрограма Научният форум се посвещава
Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование
Трета Национална конференция по електронно обучение във висшето образование iconМинистерски съвет национална агенция за професионално образование и обучение
За обучение по професията “Ресторантьор” с придобиване на трета степен на професионална квалификация минималното входящо образователно...
Трета Национална конференция по електронно обучение във висшето образование iconМинистерски съвет национална агенция за професионално образование и обучение
За обучение по професията “Ресторантьор” с придобиване на трета степен на професионална квалификация минималното входящо образователно...
Трета Национална конференция по електронно обучение във висшето образование iconВтора национална научна конференция с международно участие качеството на
Директор на Дирекция „Политика във висшето образование” при Министерство на образованието, младежта и науката
Трета Национална конференция по електронно обучение във висшето образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
За обучение по професията “Техник-приложник” с придобиване на трета степен на професионална квалификация минималното входящо образователно...
Трета Национална конференция по електронно обучение във висшето образование iconМинистерски съвет национална агенция за професионално образование и обучение
За обучение по професията “Химик-технолог” с придобиване на трета степен на професионална квалификация, минималното входящо образователно...
Трета Национална конференция по електронно обучение във висшето образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професията “Техник в лозаро-винарството” съгласно Списъкa на професиите за професионално...
Трета Национална конференция по електронно обучение във висшето образование iconМинистерски съвет национална агенция за професионално образование и обучение
За обучение по професията “Химик-технолог” с придобиване на трета степен на професионална квалификация, минималното входящо образователно...
Трета Национална конференция по електронно обучение във висшето образование iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Специалност „Туристическа анимация” с придобиване на трета степен на професионална квалификация
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом