Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата
ИмеДържавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер21.07 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://dokkpbdp.mvr.bg/NR/rdonlyres/8C8EC49F-3ECA-4A37-872C-538F9EFEBE5D/0/532ProektPlan2011.docДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ

ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА

ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


Проект


П Л А Н


за заседанията на Държавно-обществената консултативна комисия по

проблемите на безопасността на движението през второто шестмесецие на 2011 г.


МЕСЕЦ ЮЛИ


1. Обсъждане на проект на Национална стартегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България през периода 2011-2020г.

Докл. Секретарят на ДОККПБДП

2. План за работата на ДОККПБДП през второто шестмесечие на 2011г. Докл. Секретарят на ДОККПБДП

3. Оценка на пътнотранспортната обстановка през първото шестмесечие на 2011г. .

Докл.Началник ОПП-ГДОП

4. Филм за отбелязване началото на « Десетилетието на действия за безопасност по пътищата 2011-2020» - 10 май 2011г., площад Батемберг.

. Докл. Секретарят на ДОККПБДП

5. Други


МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ:

1. Обсъждане пътнотранспортните произшествия с участие на деца от началото на 2011г.

Докл. Началник ОПП-ГДП


2. Обсъждане на мерки във връзка с промяната на условията за движението през есенно-зимния период.

Докл.Секретарят на ДОККПБДП и

членовете на ДОККПБДП

3. Обсъждане на мерки за отбелязване на световния ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия 20 ноември 2011 г.

Докл. Секретарят на ДОККПБДП

4. Приемане на план програма за провеждане на конференции, семинари, кръгли маси по безопасността на движението през 2012г.

Докл. Секретарят на ДОККПБДП

5. Други

МЕСЕЦ НОЕМВРИ:


1. Обсъждане на план програма за изпълнение на дейности по контрола на движението и подобряване на пътнта безопасност финансирани от Фонда за безопасност на движението.

Докл. Зам.директор ГДОП

Приемане план за работа на ДОККПБДП през 2012 г.

Докл. Секретар ДОККПБДП

3. Обсъждане на проект на Закон за движението по пътищата.


4. Други.


Забележка: Съобразно конкретната обстановка в заседанията на ДОККПБДП могат да бъдат включвани за обсъждане и други проблеми, свързани с безопасността на движението.


Юли 2011г. ДОККПБДПДобавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата iconДържавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата

Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата iconДържавно обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата

Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата iconДържавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата
Националната стратегияза опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 2010 г

Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата iconДържавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата
През 2011 година по пътищата на страната в следствие на пътнотранспортни произшествия са загинали 657 граждани и са били наранени...

Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата iconП л а н
Октомври е обявен за месец на пешеходната безопасност. Това решение бе взето на заседание на Държавно-обществената консултативна...

Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата icon2011 dokkpbdp информаци я
През 2011г. Държавно обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението е провела 4 редовни заседания...

Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата iconНационална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на република българия
Повишаване ролята на институциите за решаване проблемите на безопасността на движението

Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата iconДържавно-обществена консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността
Заседание №8 на Държавно – обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността, проведено на 19. 05....

Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата iconСтратеги я
Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2011-2020г. (одобрена...

Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата iconРепублика българия държавно обществена консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността
Държавно – обществена консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом