Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
страница7/12
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер0.81 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.peshtera.bg/attachments/article/1612/reshenie 562-prilojenie.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3.6. Жилищни условия


Общо състояние на жилищния фонд на територията на общината. Брой и разпределение на жилищата (по данни на НСИ).

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ КЪМ 31.12.2008 Г. ПО КОНСТРУКЦИЯ (Брой)

Общини

Общо

По конструкция

стомано-

тухлени

други

бетонни

 

 

Община Пещера

5455

337

4032

1086ЖИЛИЩНИ СГРАДИ КЪМ 31.12.2008 Г. ПО ПЕРИОДИ НА ПОСТРОЯВАНЕ (Брой)

Общини

Общо

Периоди на построяване

до

1919 -

1946 -

1961 -

1971 -

1981 -

1991 -

след

1919

1945

1960

1970

1980

1990

2000

2001

Община Пещера

5455

179

622

1175

1117

1037

817

458

50
ЖИЛИЩА КЪМ 31.12.2008 Г. ПО БРОЙ НА СТАИТЕ (Брой)

Общини

Общо

По брой на стаите

Жилища на 1 000 души от населението

Среден брой лица на едно жилище

едно-стайни

двустайни

тристайни

четири-стайни

пет-стайни

с шест и повече стаи

Община Пещера

8492

711

2590

2620

1873

441

257

392

2,55
ЖИЛИЩА КЪМ 31.12.2008 Г. ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ (Брой)

Общини

Общо

По форма на собственост

държавни, общински

частни

 

юридически
лица

физически
лица

Община Пещера

8492

76

12

8404
ПОЛЕЗНА ПЛОЩ НА ЖИЛИЩАТА НА 31.12.2008 Г. (Кв. метри)

Общини

Общо

Полезна площ

На човек от населението

Средна полезна площ на едно жилище

жилищна

спома-гателна

площ на кухни

полезна площ

жилищна площ

спомагателна площ

Община Пещера

542131

368707

106623

66801

25

17

4,92

63,84


Към момента настанени в общински жилища са 49 лица и семейства, които имат жилищен проблем, многодетни семейства, самотни родители и семейства на инвалиди, ползващи приоритет при настаняване. Лицата в остра жилищна нужда картотекирани и некартотекирани в Община Пещера са 122.

По отношение на жилищните условия в Пещера се наблюдава неблагоприятна тенденция – все повече хора настанени в общински жилища останали без доходи и/или с ниски доходи натрупват задължения към ВиК, енергото и общината, което води до принудителното им отстраняване от жилищата и оставане бед дом, което води до институционализация. Тази тенденция налага преосмисляне не само на общинските политики, но и на държавната жилищна политика. Кризисно настаняване на семейства особено в зимните месеци трябва да има във всяка община. Трябва да се търси възможност чрез ЕСФ да се финансират проекти за изграждане на социални жилища.

В Община Пещера има обособени два компактни ромски квартала – кв. “Пирин” и кв. “Луковица”, които са в покрайнините на гр. Пещера. По неофициални данни двата квартала се населяват от 8 хил. души – 3 500 в кв. “Пирин” и 4 500 в кв. “Луковица”. В двата квартала около 80% от жилищата са в регулацията на града, а 20% са извън регулация. Жилищата в регулация са с изградена улична инфраструктура, разполагат с електроснабдяване и ВиК мрежа.

Така наречените “етнически квартали” или „проблемни територии”, със застроени незаконни къщи, в Пещера съществуват от десетилетия. До момента не са положени достатъчно усилия за трайно решаване на въпроса с проблемните територии. По тази причина, понастоящем унаследеният проблем прераства в криза, която засяга все по-голяма част от обществото. Живеещите в съседство с посочените етнически квартали българи нерядко са подложени на същите лоши битови условия, в които живеят самите хора от малцинствата – миризма от битови отпадъци и животинска тор, мръсотия и кал, лоши улици и тротоари, недобро водоснабдяване и канализация, почти ежедневни сватби и шум и т.н.. Общинските жилища не достигат, което означава, че решаването на проблема на тези семейства се отлага за неопределено време.

Настоящите проблеми са свързани с влошена достъпност до жилище. Предлагането в частния сектор е недостатъчно и с недостъпни цени. Общинският жилищен фонд е недостатъчен и постоянно намалява. Не по-добри са показателите за достъпност на наемите в частния сектор. По отношение на представителите на етническите общности тези показатели сочат за значително по-драматично състояние. Поради невъзможността да закупят или построят за собствена сметка жилище, отговарящо на нормативните условия за експлоатация и стандартите за строителство, много често извършват фактическо застрояване без разрешение от Общината върху терени, които са държавна или общинска собственост, както и върху земи, собственост на трети физически и юридически лица. Извършваното строителство в повечето случаи рязко противоречи на нормативните разпоредби, поради което освен, че се явява незаконно, то е и негодно за обитаване и опасно за здравето на живущите в него и околните. То се извършва стихийно и наличието му се явява пречка за последващо провеждане на благоустройствени мероприятия.

В обобщени данни можем да кажем, че в етническите квартали:

 • Много домакинства притежават жилища, неотговарящи на стандартите и нормите, установени от закона;

 • Много домакинства не притежават никакви жилища /незаконно и временно построените с подръчни материали и средства не отговарят на утвърдените стандарти, поради което се счита, че това не са жилища/;

 • Част от съществуващите жилища могат да бъдат узаконени при определени условия;

 • Голям брой жилища следва да бъдат премахнати частично и реконструирани, за да влязат в категорията на жилищата, отговарящи на нормите и стандартите;

 • Част от улична мрежа, намираща се извън регулация, с прилежащата й инфраструктура в етническите квартали е под изискванията за стандарти и нормативи;

 • Водопроводната мрежа за питейната вода изисква сериозен ремонт;

 • Канализационната система за отпадни води е силно компрометирана;

 • Има ниско ниво на хигиена на обществените места, което крие риск от епидемии.

Изводи:

Социалната политика по отношение на подобряване на жилищните условия в община Пещера да се насочи към:

 • Изграждане на общински жилища;

 • Подобряване на жилищните условия в етнически обособените квартали на Община Пещера;

 • Благоустрояване на кварталите и районите компактно населени с етнически малцинства; регулиране на териториите и подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура;

 • Изграждане на социални жилища;

 • Създаване на условия за узаконяване на жилищни сгради на база минимални стандарти;
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПрограмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
Обучението има за цел придобиване на знания, практически умения и компетентности за процеса на програмиране на социални услуги и...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconМетодическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство
Това е социална услуга от резидентен тип, която се разкрива на база на оценка на специфичните характеристики на децата в общността...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом