Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
страница3/12
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер0.81 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.peshtera.bg/attachments/article/1612/reshenie 562-prilojenie.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2.2. Методи за проучването и анализа на ситуацията в община Пещера


При изготвяне на анализа е приложен подходът на обсъждане и разпределяне на отговорностите на държавните институции, местната власт и неправителствените организации в социалната закрила на населението и борбата срещу социалната изолация.

В хода на изготвянето на настоящия доклад:

1. Проведоха се работни срещи, в които участваха възможно най-широк кръг участници от заинтересованите страни в т.ч. и ползватели; обсъдиха се проблемите на различните рискови групи – деца, възрастни, хора с увреждания и етнически малцинства от гледна точка на:

    1. бенефициентите на социални услуги;

    2. доставчиците на услуги - извърши се обсъждане и допитване;

    3. анализраха се проблемите през призмата на гарантите на правата на децата чрез активното участие на представители на служби, организации и институции, отговорни за гарантиране правата на децата в Пещера;

  1. Взеха се предвид извършените през 2009 г. проучвания в рамките на проектите „Социални услуги в помощ на възрастните хора ” и „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в община Пещера” за нагласите на населението в общината за разкриване на социални услуги в общността, насочени към лица с увреждания и възрастни хора.

  2. Извърши се събиране на актуална статистика, отразяваща ситуацията за различните рискови групи в Пещера. За целите на анализа са събрани и обобщени статистически данни от служби и организации, работещи по проблемите на различните рискови групи в града;

  3. За нуждите на анализа е извършено документално проучване на демографски анализи, стратегически и оперативни планове, свързани с развитието на услугите и гарантиране благосъстоянието на населението на община Пещера.

Опорна точка за изготвяне на анализа за община Пещера са разработените и действащи планове, стратегии и програми – а именно Общински план за развитие на Община Пещера 2007 – 2013 година, одобрен с Решение на Общински съвет № 118, взето с Протокол №10 от 27.06.2008 г., Стратегия за социална политика на Община Пещера 2006-2013 година, одобрена с Решение на Общински съвет № 439, взето с Протокол №35 от 31.05.2006 г., Стратегия за превенция на престъпността и намаляване на противообществените прояви и престъпленията, извършени от малолетни и непълнолетни в Община Пещера 2007-2013 година, одобрена с Решение на Общински съвет № 626, взето с Протокол №51 от 31.05.2007 г., Общинска стратегия за закрила на детето 2008-2018 година, одобрена с Решение на Общински съвет № 223, взето с Протокол №17 от 28.11.2008 г. и Общинска програма за закрила на детето 2010 година, одобрена с Решение на Общински съвет № 512, взето с Протокол №49 от 30.04.2010 г.

3. Описание на ситуацията в община Пещера
3.1. Обща характеристика на общината


Община Пещера е разположена в подножието на не­значителните по височина северозападни склонове на Западните Родопи, сред живописна котловина на площ – 135,4 кв.км.

Град Пещера е център на общината, в която влизат селата Радилово и Капитан Димитриево.

По дефилето на пещерската р. Стара река минава пътят, който свързва общината на изток със селата Бяга, Исперихово, Ново село и град Пловдив, на югоизток с град Брацигово, а на запад с градовете Батак, Велинград и Доспат и язовирите "Батак", "Беглика", "Широка поляна", "Доспат".

На 1 км от града в североизточна посока се отделя пътят за областния център, чрез който се осъществява пряка транспортна връзка със селищата от общината - с. Радилово и с. Капитан Димитриево.

Град Пещера се намира на 20 км от Пазарджик, 40 км от Пловдив и на 125 км от София.

На 18 км от гр. Пещера се намира летовище "Свети Константин", известно със своя благоприятен климат и красива природа. Построените там ски-влекове създават условия за развитие на зимните спортове, а близкият яз. "Батак" - за летен плаж и риболов.

Община Пещера се намира в южната част на Пазарджишка област и попада в Южен централен район за планиране.

По територия тя е най-малката в областта, заема едва 3 % от площта й.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПрограмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
Обучението има за цел придобиване на знания, практически умения и компетентности за процеса на програмиране на социални услуги и...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconМетодическо ръководство за център за настаняване от семеен тип за деца цели на методическото ръководство
Това е социална услуга от резидентен тип, която се разкрива на база на оценка на специфичните характеристики на децата в общността...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом