Конспект по оит макроикономика за 10 клас
ИмеКонспект по оит макроикономика за 10 клас
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер9.56 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/sfouupscons/os/documents/06.doc
Конспект

по ОИТ – Макроикономика за 10 клас

самостоятелна форма на обучение

специалност „Оперативно счетоводство” учебната 2011/2012

 1. Макроикономическа теория.

 2. Основни приоритети и цели на Макроикономиката.

 3. Брутен вътрешен продукт.

 4. Видове БВП. Подходи за измерване.

 5. Същност и фактори на съвкупното предлагане.

 6. Краткосрочно и дългосрочно съвкупно предлагане.

 7. Съвкупно търсене и съвкупни разходи.

 8. Макроикономическо равновесие.

 9. Икономически цикли.

 10. Заетост и безработица.

 11. Видове безработица. Мерки срещу безработица.

 12. Инфлация. Видове инфлация.

 13. Инфлация и безработица – Крива на Филиж.

 14. Ефекти на инфлацията и антиинфлационна политика.

 15. Възникване, еволюция и функции на парите.

 16. Търсене и предлагане на пари.

 17. Фискална политика. Видове фискална политика.

 18. Разходен мултипликатор.

 19. Данъчен мултипликатор.

 20. Бюджетен дефуцит и държавен дълг.

 21. Външна търговия.

 22. Валутна система и валутен курс.

 23. Платежен баланс.

 24. Икономически растеж.Препоръчителна литература:

Проф. д. ик. н. Методи Кънев, издателство Мартилен, Сафия – 2008г.

Свързани:

Конспект по оит макроикономика за 10 клас iconВарненски свободен университет "черноризец храбър"
Генезис на икономическото познание. Основни школи. Предмет на оит. Микроикономика и макроикономика. Функции и методология на оит
Конспект по оит макроикономика за 10 клас iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по микро и макроикономика
Нива на изучаване на икономическите процеси и явления характеристики, кратък исторически преглед
Конспект по оит макроикономика за 10 клас iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по микро и макроикономика
Нива на изучаване на икономическите процеси и явления характеристики, кратък исторически преглед
Конспект по оит макроикономика за 10 клас iconМакроикономика. Основни принципи. Съвкупни разходи. Макроикономическо равновение. Икономически цикъл. Макроикономика и макроикономическа теория: обект, предмет и функция Обект
Макроикономика. Основни принципи. Съвкупни разходи. Макроикономическо равновение. Икономически цикъл
Конспект по оит макроикономика за 10 клас iconКонспект по Математика XI клас зп

Конспект по оит макроикономика за 10 клас iconКонспект по Математика XI клас зп

Конспект по оит макроикономика за 10 клас iconКонспект по математика 8 клас

Конспект по оит макроикономика за 10 клас iconКонспект по история и цивилизация за 11 клас, зп

Конспект по оит макроикономика за 10 клас iconКонспект по история и цивилизация за 9 клас, зп

Конспект по оит макроикономика за 10 клас iconКонспект по информационни технологии- IX клас

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом