Конкурс за ученици
ИмеКонкурс за ученици
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер59.56 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://sil.mikc.bg/sites/sil.mikc.bg/sites/sil.mikc.bg/files/Info-konkurs.doc
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС

ЗА УЧЕНИЦИ


НА ТЕМА “ЗАЕДНО ЗА ЧИСТА ВОДА


ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ДУНАВ (29 ЮНИ)

ПОД ЕГИДАТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РЕКА ДУНАВ

ЦЕЛ, УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСАВсички ученици и образователни организации са поканени да участват в традиционния конкурс и да създадат произведение, вдъхновено от природата и културното разнообразие в басейна на река Дунав. Конкурсът се организира съвместно от Международната комисия за опазване на река Дунав в партньорство с неправителствените организации Дунавски екологичен форум, Световен фонд за дивата природа – Дунавско-Карпатска програма и Фондация „Екообщност”. Конкурсът ще се проведе на две нива – национално и международно.

Река Дунав е втората по големина река в Европа. Тя и притоците и са една от най-важните речни системи в Европа. Дунавският басейн е играл важна роля в политическото, социаликономическoто и културно развитие на Централна и Източна Европа. Басейнът на реката е с площ 817 000 км ² и включва 19 страни, което го прави басейнът обединяващ най-много страни по света. От извора си в Германия-до Румънско-Украйнската делта, реката изминава над 2845 км., съврзвайки 81 милиона души от Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, България, Молдова и Украйна.

Реките са източник на живот, енергия, храна, вода, транспорт, отдих. Дунавските влажни зони регулират замърсяването и пречистват водите. Реките са връзка между европейските страни и обединяват различните езици, култури и истории. Те са и от голямо значение за Европейската дива природа. Басейнът се отличава с голямо разнообразие от екосистеми и е местообитание за много животински и растителни видове

Река Дунав е от изключително значение и за Република България, тъй като представлява една от границите на страната ни и връзка с останалите части на континента. Всеки от нас може да допринесе за нейното устойчиво използване и закрила.

Денят на Дунав е празник за една по-чиста и по-безопасна река като резултат от четиринадесетгодишно международно партньорство на страните от Дунавския басейн. Фестивали, срещи и образователни дейности отбелязват празника навсякъде по Дунавските брегове. Конкурсът за детско творчество е част от кампанията за отбелязване на Деня на Дунав. През 2008 г. участниците ще имат възможност да обърнат внимание не само на запазването на природата и традициите, но и на съвременните методи за предпазване от замърсяване на реката и нейните притоци.


 1. ЦЕЛ:

 • Да се присъединят учениците в отбелязването на Деня на Дунав (29 юни);

 • Да се насърчат да научат повече за реката и разнообразието от култури и националности, които тя свързва;

 • Да вземат активно участие в опазването й в дългосрочен план;

 • Да се запознаят с установените добри практики и да се включат в акции за разделно събиране и предаване на битови отпадъци и опаковки;

 • Да изградят своя собствена представа за реките и речните басейни, значението им за дивата природа и хората от различните националности.
 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

  • Ученици от всички видове и степени училища и детски градини, читалищни клубове, школи и центрове за работа с деца и обслужващи звена в следните възрастови групи:

   • от 5 до 9 години;

   • от 10 до 14 години;

   • от 15 до 19 години.

 • В конкурса нямат право да участват: служители на ДЕФ и МКОРД, участници в организацията на Деня на Дунав, както и членове на техните семейства.
 1. ФОРМА НА УЧАСТИЕ:

  • Рисунки;

  • Приложни творби;

  • Организиране на посещение до близък воден обект (река, езеро, язовир):
   Провеждане на акция по събиране на естествени или изкуствени материали от водния обект и използването им на място за направа на творби за конкурса. Индивидуално или групово изпълнение. Създадените творби се заснемат и снимките се изпращат на организаторите.
 1. ФОРМАТ НА ТВОРБИТЕ:

  • Рисунки: размер 35х50 см или А4, да бъдат на кадастрон с паспарту 5 см от всички страни.

  • Приложна дейност – неконвенционални форми: творбите да са с размер от 35х50 см до 70х100 см, като по преценка на авторите могат да бъдат в рамка.

  • снимки на приложните творби:

   • снимки с размери 20х30 см или цветни диапозитиви;

   • цифрови фотографии, изпратени на дискове съвместими с пресоналните компютри. Размерът на снимките трябва да е 300 dpi или минимално 2000 пиксела по дългата страна. Дигиталните снимки не трябва да бъдат обработвани;

   • Обозначаване на фотографиите: с червена точка в долния ляв ъгъл за ориентация, име на всяка снимка, на отделен лист име, описание на обекта, време и място на снимане.
 1. МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ:

  • за рисунки – важно условие е творбите да са здрави и устойчиви:

   • живописни, графични, смесени – колаж, компютърна графика;

   • водни, темперни, маслени бои, пастели, фулмастри, моливи, въглен и туш.

  • за приложната дейност – важно условие е творбите да са здрави и устойчиви:

   • участниците да използват предмети от реката и притоците й или свързани с тях - камъни, папур, глина и т.н., и да направят скулптури, рисунки, мозайки или колажи;

   • с предимство да се използват естествени материали;
    или

   • приложни творби от всякакъв вид отпадъци, които са събрани при почистване на пространствата около водните обекти (например пластмасови бутилки от минерална вода и безалкохолни напитки, найлони и найлонови торбички, кенове от безалкохолни напитки, алуминиево фолио и др.).

  • за творбите създадени по време на посещение на избран воден обект:

   • участниците да използват предмети от реката и притоците й или свързани с тях - камъни, папур, глина и т.н., както и всякакъв вид отпадъци които са събрани при почистване на пространствата около водните обекти (например пластмасови бутилки от минерална вода и безалкохолни напитки, найлони и найлонови торбички, кенове от безалкохолни напитки, алуминиево фолио и др.).


ПРИ ИЗПРАЩАНЕ ПО ПОЩАТА ДА СЕ ПРЕДВИДИ ДОБРА ОПАКОВКА НА ТВОРБИТЕ, ЗА ДА БЪДАТ ПРЕДПАЗЕНИ ОТ ПОВРЕДА.


 1. Предмет на оценяване:

  • творческо въображение;

  • оригиналност;

  • лично отношение към темата;

  • композиция;

  • умения за работа с материалите;

  • използване на естествени материали или подходящи за целта отпадъци;

  • заснетия обект и неговата оригиналност при създаването му.
 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

  • име, презиме и фамилия на участника;

  • пол, възраст (година и месец на раждане);

  • пълен адрес по местоживеене (пощ. код, селище, улица, квартал и др.);

  • електронна поща или телефонен номер за връзка;

  • данни за организацията: училище, школа, клуб (ако представлява такава).
 1. НАГРАДИ И ИЗЛОЖБА:

Отличените творби ще бъдат избрани и победителите ще бъдат обявени в срок до 25 август 2008 г., като организаторите ще се свъжат с тях на посочения за контакт адрес/телефон или ел.поща за контакт. Резултатите ще бъдат оповестени в уеб сайта на организаторите. С изпращането на творби за конкурса, участниците дават съгласието си имената им да бъдат публикувани на уеб страницата на организаторите и официалната страница на Деня на Дунав.

Най-добре представилите се участници във всяка една от категориите ще бъдат отличени от организаторите с награди. С отличените творби от конкурса ще се организира изложба.

Измежду участниците изпратили приложни творби ще бъде избран национален победител. Наградата за националния победител ще бъде пътуване до една от дунавските страни за участие в церемонията по награждаване на победителите от всички участващи страни. Авторът на най-добрата творба ще бъде удостоен с титлата „Danube Art Master” (независимо дали е индивидуален участник или колектив).

Наградите не могат да бъдат заменяни или да се изплаща паричната им стойност. 1. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ:

До 31 юли 2008 г. (важи пощенското клеймо)


на адрес:

Информационен и учебен център по екология

София 1421, ул. ”Цанко Церковски” 67, вх. B, ет. 2, ап 3

за конкурса Заедно за чиста вода

тел./факс: 02 866 90 47, ел. поща: ceie@ceie.org


 1. Авторски права:

  • Авторските права на участващите и на наградените творби в конкурса се предоставят на организаторите;

  • Творбите не се връщат на авторите и остават в творческия фонд на организаторите, като могат да се използват за картички, календари и каталози.


Свързани:

Конкурс за ученици iconКонкурс „Олимпиада на Леонард Ойлер" за учебната 2012/2013 г. Общи положения 1 Математическият конкурс „Олимпиада на Леонард Ойлер"
Олимпиада на Леонард Ойлер” ( по-нататък наричан само Олимпиада ) е състезание по математика за ученици от Руската Федерация, които...
Конкурс за ученици iconКонкурс за изящни, приложни изкуства и дизайн
Конкурсът е предвиден за ученици от средните училища по изкуствата (изобразителни изкуства) в цялата страна и ще се проведе в една...
Конкурс за ученици iconКонкурс за ученици и студенти „софия москва;българия русия вчера, днес, утре" на тема: „65 години от победата над хитлерофашизма"
За научно ръководство на ученически разработки, рисунки и приложни творби, участвали в Националния конкурс за ученици и студенти...
Конкурс за ученици iconКонкурс за участие в Програмата на сащ за ученици с високи постижения
Програмата е предназначена за ученици от 11 клас на държавните средно-образователни училища. Кандидатите трябва да имат високи академични...
Конкурс за ученици iconУспешно участие на наши ученици в квалификационните кръгове на Международната олимпиада по немски език
След като през последните години български ученици се представят достойно на международните олимпиади по немски език, сега в България...
Конкурс за ученици iconРезултати от Националния средношколски конкурс за поезия "Възкресения" в надпреварата ученици от 16 български града
Известни са резултатите от Националния средношколски конкурс за поезия “Възкресения”
Конкурс за ученици iconКонкурс за ученици-акомпанятори
Владислава Драгомирова Бошнакова – нуи “П. Пипков”гр. Плевен Поощрителна награда
Конкурс за ученици iconКултурна панорама
Обявяване на Общински конкурс за коледна картичка и украса”Коледни чудеса”-за ученици от V доvііі кл
Конкурс за ученици iconЗакона за държавния бюджет 2013 година І. Формули
Рзп, 3% за вид отопление, 0,5 за малки училища с брой ученици до 300, 0,5 за ученици в лк, 0,15 за ученици на индивид обучение по...
Конкурс за ученици iconКонкурс за ученици и студенти „София Москва; България Русия вчера, днес, утре" с международно участие в рамките на Международния проект „Заедно в 21 век"
Национален конкурс за ученици и студенти „София – Москва; България – Русия – вчера, днес, утре” с международно участие в рамките...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом