Отчет за дейността на рекиц „читалища гр. Силистра
ИмеОтчет за дейността на рекиц „читалища гр. Силистра
страница1/3
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер319.45 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://mc.government.bg/reg/images/content/1338/silistra_2008.doc
  1   2   3
РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР”ЧИТАЛИЩА” – СИЛИСТРА

Ул.”Симеон Велики”№135;тел:82-45-26;e-mail:rekiss@abv.bg DSM:0897992559


О Т Ч Е Т


ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕКИЦ „ЧИТАЛИЩА”ГР.СИЛИСТРА

ЗА

ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2008 год.


ЗА М.ЯНУАРИ 2008 ГОД.


 • Актуализиране на база данни за действащите читалища от община:

- Попълване на Информационни карти за читалищата.

- Включване данните от Информационните карти в нациналния регистър на читалищата.


 • Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност:

На НЧ........с Гарван.общ.Ситово;

НЧ.......с.Добротица, общ.Ситово

НЧ.......с.Главн общ, Силистра;

НЧ.......с.Кутловица, общ.Алфатар;

НЧ...... с.Чар Асен, общ.Алфатар

НЧ......с.Малък Преславец;

НЧ.......с.Кайнарджа, общ.Кайнарджа;

НЧ......с.Средище, общ.Кайнарджа;

НЧ.....с.Чернолик, общ.Дулово;

НЧ.....с.Зебил, общ.Главиница;

НЧ....с.Коларово, общ.Главиница

НЧ.....с.Ветрен, общ.Силистра • Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата, представени на Министерството на културата, областните и общинските администрации.

   • Изготвяне на сравнителен анализ на читалищата от Силистренска област за 2007 година.
   • Изготвяне план за работа на РЕКИЦ-„Читалища”-Силистра за периода януари-март 2008 год.
 • Подготовка и пдпомагане на читалища при разработване и участие в проекти.

- Индивидуални консултации и допълнително разясняване на представители на читалищата по програмата „Живи човешки съкровища”


 • Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата:

На 09.01.2008 год. проведна регионална работна среща с читалищните дейци от област-Силиостра на тема:

-Ролята на читалището в приложението на подхода „Лидер” за развитие на селските региони .

Лектор: Ванушка Петкова-начал-

Ник сектор ОССЗ-Сс и

Христина Николова-биз-

Нес инкубатор-Сс

-Представяне на пилотната програма „Живи човешки съкровища – България”

М.Неделчева-експерт

РЕКИЦ”Читалища” • Работа в партньорство с други организации за осигуряване на широка информираност на местната общност за процеса на Евроейската интеграция:


-Областна администрация – На 10.01.2008 год. направена среща със зам.обл.управител гр.Силистра за запознаване с програмата „Живи човешки съкровища”


-Общинска администрация – на 11.01.2008 год. среща с г-жа Н.Стоилова-зам.кмет „хуманитарни дейности” за запознаване с пилотната програма


-Неправителствени организации – на 11.01.2008 год. подаване на информация в местните медии и преса за проекта „Живи човешки съкровища”


-Изпращане на писма и по електронната поща на пълния комплект с материалите – изложение, формуляр и указание за попълване до всички общински кметове в Областа, във връзка с пилотния проект „Живи човешки съкровища”


 • На 17.01.2008 год. проведена среща-разговор с методиста на Регионална библиотека „партений Павлович”, за плануване на съвместни обучения, които да залегнат в годиния план на РЕКИЦ”Читалища” и съответно на регионалната библиотека.
 • На 21.01.2008 год. командировка в Община Тутракан – във връзка с разясняване на пилотния проект „Живичовешки съкровища и посещение на срещата със зам. председателя на Националния читалищен съюз г-н Дойнов във връзка с „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година”.за месец ФЕВРУАРИ 2008 год. • Актуализиране на база данни за действащите читалища от община Силистра:

НЧ”Й.Йовков” с.Казимир, общ.Силистра;

НЧ”Светлина” с.Главан, общ.Силистра


 • Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност:


НЧ”.....” с.Ситово, общ.Ситово по „Живи човешки съкровища”- България

НЧ”....” с.Старо село, общ.Тутракан;

НЧ”....” гр.Алфатар, общ.Алфатар;

НЧ”....” гр.Тутракан, общ.Тутракан;

НЧ”....” с.Бабук, общ.Силистра;

НЧ”.....” с.Добротица, общ.Ситово;

НЧ”.....” с.Българска, общ.Силистра;

НЧ”.....” с.Калипетрово, общ.Силистра;

НЧ”....” с.Нова Черна, общ. Тутракан;

НЧ”...” с. Гарван, общ.Ситово;

НЧ”....” с.Варненци, общ.Тутракан;

НЧ”....” с.Сокол, общ.Главиница;

НЧ”.....” с.Ветрен, общ.Силистра и др. • Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата, представени на Министерството на културата, областните и общинските администрации.

/ не са правени и изпращани за м.февруари/ • Подготовка и пдпомагане на читалища при разработване и участие в проекти.


Вх№ 1/27.02.2008 год.

Молебен за дъжд”

НЧ”Освобождение” с.Сокол, общ.Главиница, обл.Силистра


Вх.№ 2/28.02.2008 год.

Великден на мегдана”

НЧ”Въ зраждане” с.Старо село, общ.Тутракан, обл.Силистра


Вх№3/29.02.2008 год.

Да играем игрите на баба и дядо!”

НЧ”Ст.Караджа” с.Средище, общ.Кайнарджа, обл.Силистра


Вх.№ 4/29.02.2008 год.

138 години с песните набаба”

НЧ”Д.Ив.Полянов” с.Гарван, общ.Ситово,

Обл.Силистра • Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, кусове и други квалификационни дейности:

/за месец февруари са предвидени консултации и посещения по общини, във връзка з изготвянето на проекти по пилотната програма „Живи човешки съкровища – България” • Координиране работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни информационни центрове за местната общност.


/ за месец февруари са правени срещи с ръководството на Регионална библиотека „Партений Павлович” за планиране на бъдещата съвместна работа с читалищата и отчитането на средствата за попълване на библиотечните фондове/ • Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата:


Работна среща в общ.Алфатар/08.02.2008 год/, във връзка с разпределяне на общинската субсидия, както и по пилотната програма „Живи човешки съкровища”-България.


На 13 февруари 2008 год. участие в Териториален консултативен форум в гр.Тутракан за „Обществен подход за развитие и подготовка на региона за участие в ос 4 ЛИДЕР на програмата за развитие на селските райони” • Осъществяване на координация с представителите на различни организации, работещи в сферата на читалищата:

От 11 февруари 2008 год. през ден провеждаме срещи-консултации с Маргаритка Миланова-експерст в РИМ-Силистра по пилотната програма „Живи човешки съкровища” и по осъществените консултации с кандидатстващите читалища. • Работа в партньорство с други организации за осигуряване на широка информираност на местната общност за процеса на Евроейската интеграция:

-Областна администрация

-Общинска администрация

-Неправителствени организации

На 18 февруари 2008 год. проведена среща-разговор с

г-н Румен Липков – н-к отдел култура, здравеопазване и образование в Областна администрация – Силистра във връзка с културния календар на Областта, както и по общини.


за месец МАРТ 2008 год. • Актуализиране на база данни за действащите читалища от община Главиница – НЧ”Отец Паисий”-с.Богданци;

От община Силистра – НЧ”Васил Левски”-с.Българка. • Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност:

НЧ”..................” с.Върненци, общ.Тутракан;

НЧ”...............” с.Калипетрово, общ.Силистра;

НЧ”..............” сБогорово, общ.Силистра;

НЧ”..............” гр.Главиница, общ.Главиница • Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата, представени на Министерството на културата, областните и общинските администрации.

/за м.март не са разработвани и представяни/ • Подготовка и пдпомагане на читалища при разработване и участие в проекти.

- НЧ”Светлина”, с.Варненци, общ.Тутракан „Живи икони на Добруджа-бабуване”-обичай;

- НЧ”Димитър Ив.Полянов”,”138 години с песните на баба” – песни от с.Гарван, общ.Ситово;

- НЧ”Възраждане” с.Старо село,общ.Тутракан „Великден на мегдана”;

- НЧ”Освобождение” с.Сикол,общ.Главиница, обичай „Молебен за дъжд”;

- НЧ”Стефан Караджа”с.Средище, общ.Кайнарджа,”Да играем игрите на баба и дядо”- детски игри;

- НЧ”Христо Ботев” с.Грънчарово, общ.Дулово, „Фолклорната песен – път за поколенията”. • Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, кусове и други квалификационни дейности:

На 26 март 2008 год. проведена работна среща – семинар на тема „Данъчното третиране на дейността на читалищата”

Лектор: г-жа Н.Николова – гл.експерт „хуманитарни дейности” при Община-Силистра • Координиране работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни информационни центрове за местната общност.


Участие в Националната кръгла маса на 20 и 21 март 2008 година в гр.Варна на тема: „Библиотеката – мит и реалност” • Осъществяване на връзки в Министерство на културата с Дерекция „Регионални културни дейности”, с центровете по изкуства и Националния фонд „Култура” и предоставяне на необходимата информация за участие в програми, проекти, национални и международни прегледи и фестивали.
 • Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата:

На 26 март 2008 год. проведохме месечна работна среща по искане на читалищните работници на тема:

ЧИТАЛИЩА – 2008 ГОД.

АКТУАЛНИ ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ


 1. Плосък данък върху трудовите възнаграждения.

 2. Такса за битови отпадъци.

 3. Граждански договори.

 4. Годишни данъчни декларации.
 • Осъществяване на координация с представителите на различни организации, работещи в сферата на читалищата:


На 28 март 2008 година, провеждане на парвична селекция в област Силистра на Национална програма „Живи човешки съкровища – България” – 2008 година • Работа в партньорство с други организации за осигуряване на широка информираност на местната общност за процеса на Евроейската интеграция:

-Областна администрация

-Общинска администрация

-Неправителствени организации


На 31 март 2008 год. проведохме среща-разговор с

г-н Румен Липков, зав.отдел в Областна администрация, за отчитане работата на комисията по първичната селекция на Национална програма „Живи човешки съкровища – България – 2008год.”

На 1 април 2008 год. проведена среща-разговор с

г-жа Ирена Маринова – председател на НПО”Свят за всички”, традиционен партньор в работа на РЕКИЦ”Читалища”-Силистра, по плануване на предстоящи съвместни мероприятия.


На 3 април 2008 год. проведена среща-разговор с

г-жа Виолета Балева – зав.отдел „култура” при Община – Силистра, за запознаване с резултатите от работата на комисията по първичната селекция на Национална програма „Живи човешки съкровища - България 2008 год”.


за месец АПРИЛ 2008 год. • Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност:

НЧ”............”с.Ситово, общ.Ситово;

НЧ”...........”с.Казимир, общ.Силистра;

НЧ”.........” гр.Алфатар,общ.Алфатар;

НЧ”.........”гр.Главиница,общ.Главиница • Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата, представени на Министерството на културата, областните и общинските администрации.

/за м.април, такива не се изготвяни/ • Подготовка и пдпомагане на читалища при разработване и участие в проекти

НЧ”............” с.Кайнарджа, общ.Кайнорджа;

НЧ”............” с.Иширково, общ.Силистра;

НЧ”...........” с.Българка, общ.Силистра;

НЧ”...........” с.Калипетрово, общ.Силистра;

НЧ”..........”гр.Тутракан, общ.Тутракан;

НЧ”...........”с.Чернолик,общ.Дулово и др.

Във връзка с целевата допълваща субсидия за подпомагане дейността на народните читалища и попълване на библиотечните фондове. • Координиране работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни информационни центрове за местната общност.

   • Разясняване на 16 април 2008 год. на работната среща възможностите за повишаване на квалификацията на читалищните дейци:/”Организатор на библиотечната и читалищна дейност”/по предоставена предварителна програма от Ректора на СВУБИТ.

   • Разглеждане на формуляра за обявената конкурсна сесия за обновяване библиотечние фондове по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”
 • Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата:

Провеждане на мсечна работна среща на 16 април 2008 год. с председатели, секретари и специалисти към общините от Областта със следния

ДНЕВЕН РЕД:

 • Възможности за повишаване на квалификацията. „Организатор на библиотечната и на читалищната дейност”

 • Конкурсна сесия за финансова подкрепана библиотекарите за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”

Регионална библиотека

П.Павлович”-Силистра

Специалист-С.Вачева

 • Запознаване със съвместния проект по Административен капацитет „Мястото на читалището в съвременното гражданско общество”

НПО”Свьят зя всечке”-Силистра

Председател-И.Маринова

 • Разясняване и получаване на формуляра за първата за тази година допълваща субсидия – за подпомагане дейността на народните читалища.

 • ТЕКУЩИ- връчване на сертификати и сувенири на участниците в проекта „Живи човешки съкровища – България”

Експерт РЕКИЦ”Читалища”

М.Неделчева


 • Осъществяване на координация с представителите на различни организации, работещи в сферата на читалищата:

/ Преработване на проекта и съвместно с НПО”Свят за всички”, кандидатстване по Административен капацитет - „Мястото на читалището в съвременното граждански общиство” • Работа в партньорство с други организации за осигуряване на широка информираност на местната общност за процеса на Евроейската интеграция:

-Областна администрация

-Общинска администрация

-Неправителствени организации

На 14 април 2008 год. бе проведена среща-азговор със зам.кмета на Общ.Силистра „хуманитарни дейности” – г-жа Нели Стоилова, в която взеха участие: г-жа Виолета Балева – зав.отдел „култура” в Общината, директорката на РБ”Партений Павлович”- Силистра; Маргарита Миланова РИМ-Силистра и М.Неделчева РЕКИЦ”Читалища”-Силистра във връзка с предстоящи съвместни мероприятия, свързани с проекта „Живи човешки съкровища – България” и предложеното обучение на читалищните дейци и библиотекари.


за месец МАЙ 2008 год. • Актуализиране на база данни за действащите читалища от община СИЛИСТРА

- НЧ”ПРОСВЕТА” – с.Иширково • Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност:

   • НЧ”......” Общ. Силистра;

   • НЧ”.....” общ. Алфатар;

   • НЧ”....” общ. Кайнорджа;

   • НЧ”.....” общ.Ситово;

   • НЧ”...” общ. Главиница;

   • НЧ”....” общ.Дулово и

   • НЧ”....” общ. Тутракан

Допълваща целева субсидия за ремонт; компютърна техника и художествено-творческа дейност.

Попълване на библиотечния фонд. • Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата, представени на Министерството на културата, областните и общинските администрации.

/ такива за изтеклия месец не са правени/ • Подготовка и пдпомагане на читалища при разработване и участие в проекти.
   • По ОП”Администраътивен капацитет”, с читалищата и общините в с.Искра, общ.Ситово;с.Гарван, общ.Ситово и

с. Кайнарджа, общ. Кайнарджа.

   • На тема „Читалищата - част от новото гражданско общество”
 • Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, кусове и други квалификационни дейности:


- Участие на 7, 8 и 9 май 2008 год. в пътуващ семинар в Република Румъния по екологични програми в селските райони, като член на” уоч дог тима” за североизточна България, по проект на БЛУЛИНК. • Координиране работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни информационни центрове за местната общност.


- На 15 май 2008 год. от 11.00 ч. Участие в инициативата на Регионална Библиотека „Партений Павлович” ,учредяване на „РЕГИОНАЛНО ЗВЕНО КЪМ СЪЮЗА НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИ РАБОТНИЦИ”/организация по включване на читалищните библиотеки от Областта/ . • Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата:


На 29 май 2008 год. провеждане на работна

среща с Ивелина Христова – гл.специалист отдел „култура” гр. Главиница, общ.Главиница и

Радка Илиева – гл.специалист отдел „култура”гр.Алфатар, общ.Алфатар, по текущи въпроси и предстоящи мероприятия в съответните общини, с участието на читалищата.


- Участие на 19 май 2008год. в Симинар-практикум, организиран от РЕКИЦ”Читалища”-Варна на тема: „Възможности за финансиране на читалищни инициативи от алтернативни източници” • Осъществяване на координация с представителите на различни организации, работещи в сферата на читалищата:

Съвместен проект по ОП”Административен капацитет” на тема „Читалищата – част от новото гражданско общество”, с НПО „Свят за всички”-Силистра. • Работа в партньорство с други организации за осигуряване на широка информираност на местната общност за процеса на Евроейската интеграция:  • Областна администрация – на 27 май 2008 год. проведена среща-разговор с г-н Румен Ликов – главен експерт в Областна администрация – Силистра, по въпроси свързани с: „Читалищата в Област Силистра, като ползватели на средства по програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 год, финансирана от европейския земеделски фонд”
  • Общинска администрация – на 12 май 2008 год. среща – разговор с г-жа Виолета Балева – зав.отдел „култура” в Община Силистра във връзка с текущи въпроси свързани с културния календар на общината и участието на читалищата в него.
  • Посещение на 18 май 2008 год. на Добруджанския конкурс за млади изпълнители „С ПЕСНИТЕ НА БАБА ВАСИЛА” – Калипетрово, общ.Силистра.
  • Участие на 30 май 2008 год. в снимките по проект „Живи човешки съкровища – България” в с.Старо Село, общ.Тутракан на тема: „ВЕЛИКДЕН НА МЕГДАНА”.


  1   2   3

Свързани:

Отчет за дейността на рекиц „читалища гр. Силистра iconГрад кюстендил
Представяме Ви отчет за дейността на рекиц “Читалища”-област Кюстендил за първото полугодие на 2008 г. Работата на Центъра се придържаше...
Отчет за дейността на рекиц „читалища гр. Силистра iconНационален фестивал
Със съдействието на Фондация „Америка за България” и Платформа „агора” по проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България”...
Отчет за дейността на рекиц „читалища гр. Силистра iconОтчет за дейността на читалищата от община Елхово през 2011 година
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Елхово, разработена в изпълнение на чл. 26а(2) от Закона за народните...
Отчет за дейността на рекиц „читалища гр. Силистра iconПрограма
Общинската програма за читалищната дейност за 2012г е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища (знч),...
Отчет за дейността на рекиц „читалища гр. Силистра iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2010 година
Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно представените от председателите...
Отчет за дейността на рекиц „читалища гр. Силистра iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2012 година
Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно представените от председателите...
Отчет за дейността на рекиц „читалища гр. Силистра iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2011 година
Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно представените от председателите...
Отчет за дейността на рекиц „читалища гр. Силистра iconОтчет за дейността на одитния комитет на „елпром зем" ад, гр. София през 2011 г. Настоящият Отчет за дейността на Одитния комитет /ОК/ на „Елпром зем"
Правилника за дейността на ок, устава на дружеството, както и в съответствие с чл. 40 от Закона за независимия финансов одит /знфо/,...
Отчет за дейността на рекиц „читалища гр. Силистра iconПрограма за развитие на читалищната дейност
Закона за народните читалища (знч), съгласно представените от председателите на народните читалища в община Луковит предложения за...
Отчет за дейността на рекиц „читалища гр. Силистра iconОтчет за дейността на
Съгласно изискванията по устава на куба, за мен е чест да представя отчет за дейността за 2008 год
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом