Съобщение за печата
ИмеСъобщение за печата
страница3/3
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер230.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/BG/ecofin/124149.doc
1   2   3
ОКОЛНА СРЕДА

Съхранение на живак

Съветът взе решение да предаде на Европейския парламент за контрол проект за директива за установяване на критерии за съхранение на метален живак (11659/11).

Откакто износът на живак от ЕС е забранен, а металният (течен) живак от основните източници се счита за отпадък и трябва да се обезврежда по безопасен начин, той трябва да се съхранява в подходящо адаптирани солни мини, в дълбоки твърди скални образувания или в специално предназначени за това надземни съоръжения. Съгласно предаденото на Парламента предложение държавите-членки ще трябва да включат в националното си законодателство изискванията за тези съоръжения за съхранение до 15 март 2013 г.

Комисията предложи проекта за директива на Съвета в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, след като не успя да осигури подкрепа от квалифицирано мнозинство от държави-членки в рамките на регулаторния комитет.

Биоциди

Съветът реши да не се противопоставя на проекта за директива на Комисията, с която се разрешава използването, считано от 1 октомври 2013 г., на фипронил като активно вещество в инсектициди и продукти за борба с членестоноги за професионални цели на закрито.

Проектът за директива на Комисията подлежи на процедура по регулиране с контрол. Това означава, че след като Съветът е дал одобрението си, Комисията може да го приеме, освен ако Европейският парламент не се противопостави.

Използване на кадмий в електронни устройства

Съветът реши да не се противопоставя на проекта за решение на Комисията, с което до 31 декември 2013 г. се разрешава използването на кадмий във фоторезистори за аналогови оптрони, прилагани в професионално аудио оборудване, и се разрешава използването на олово в керамични диелектрични материали на основата на цирконат-титанат на оловото, използвани в кондензатори, които са част от интегрални схеми или дискретни полупроводникови елементи (10249/11).

По принцип използването на олово, кадмий, живак и три други опасни вещества е забранено в електрическите и електронните устройства, предлагани на пазара в ЕС, но може да бъде разрешено в случаи, когато замяната е технически неосъществима.

Проектът за решение на Комисията подлежи на процедурата по регулиране с контрол. Това означава, че след като Съветът е дал одобрението си, Комисията може да го приеме, освен ако Европейският парламент не се противопостави.

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

Орган по назначаване за генералния секретариат на Съвета

Съветът прие решение за актуализиране на правилата относно органа по назначаване и органа, упълномощен да сключва договори за назначаване за генералния секретариат на Съвета, в съответствие Договора за функционирането на ЕС (11597/11).

Еквивалентност между старите и новите кариерни структури

Въз основа на доклад на Комисията Съветът прие заключения относно еквивалентността между старите и новите кариерни структури в институциите на ЕС (12405/11).

НАЗНАЧЕНИЯ

Нов генерален директор в генералния секретариат на Съвета

Съветът назначи г-н Леонардо Скиаво за генерален директор в генералния секретариат на Съвета, с ресор подкрепа за Съвета по външни работи, разширяване, хуманитарна помощ и гражданска защита, считано от 1 август 2011 г.

За повече подробности вж. съобщение за печата 12735/11.

ПРОЗРАЧНОСТ

Публичен достъп до документи

Съветът прие отговор на писмото, изпратено на Съвета от Европейския омбудсман във връзка с жалба 1170/2009/КМ от г-н Klaus-Dieter SOHN (11286/11).

Съветът прие също:

  • отговор на потвърдително заявление № 13/c/01/11, като делегациите на Финландия и Швеция гласуваха против (10281/11);

  • отговор на потвърдително заявление № 15/c/01/11, като делегациите на Дания, Финландия и Швеция гласуваха против (10459/11); както и

  • отговор на потвърдително заявление № 16/с/01/11, като делегациите на Дания, Финландия и Швеция гласуваха против (11607/11).

ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА

Свидетелства за правоспособност на ръководители на полети

Съветът реши1 да не се противопоставя на приемането от Комисията на регламент относно определянето на подробни правила за свидетелствата за правоспособност на ръководителите на полети и за някои свидетелства и сертификати (8678/11).

Тези правила, необходими за прилагането на приетия през 2008 г. Регламент относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване, се отнасят до издаването, временното прекратяване на правата, предоставени със свидетелство за правоспособност, и анулирането на свидетелства за правоспособност, на свързаните с тях квалификационни класове, разрешения, свидетелства за медицинска годност и на сертификати на организации за обучение и условията за тяхната валидност, удължаване на срока на валидност, подновяване на срока на валидност и употреба.

Проектът за регламент подлежи на процедурата по регулиране с контрол; след като Съветът вече е дал одобрението си, Комисията може да го приеме, освен ако Европейският парламент не се противопостави.1Решение 2010/408/ЕС

2Въз основа на подадените от Финландия през април 2011 г. фискални данни и прогнозите на Комисията от пролетта на 2011 г.

1Пактът беше договорен между държавите-членки от еврозоната, към които се присъединиха България, Дания, Латвия, Литва, Полша и Румъния.

1Решението беше взето на 30 юни с писмена процедура.

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 6083 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

12678/11

BG
1   2   3

Свързани:

Съобщение за печата iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на ес по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Министър Moratinos представи на Съвета приоритетите на испанското председателство
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом