Съобщение за печата
ИмеСъобщение за печата
страница1/3
Дата на преобразуване20.12.2012
Размер230.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/BG/ecofin/124149.doc
  1   2   3СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

12678/11

(OR. en)
PRESSE 231

PR CO 47
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3105-о заседание на Съвета

Икономически и финансови въпроси

Брюксел, 12 юли 2011 г.
Председател Jacek ROSTOWSKI
министър на финансите на Полша


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът прие изявление и постигна съгласие по комуникационна стратегия за коригиращите и предпазните мерки, предвиждани от държавите-членки в помощ на банките, които според тазгодишните стрес тестове в банковия сектор в ЕС са се оказали уязвими.

Европейският банков орган и националните надзорни органи трябва да публикуват резултатите от стрес тестовете на 15 юли.

Съветът приключи европейския семестър, като прие препоръки към държавите-членки относно техните национални програми за реформи за 2011 г. и относно актуализираните през 2011 г. програми за стабилност и конвергенция.

Европейският семестър, който тази година се въвежда за първи път, представлява едновременно наблюдение на икономическите, бюджетните и свързаните със заетостта политики на държавите-членки, подчинено на общи правила, което се провежда ежегодно в рамките на шест месеца.

Освен това Съветът взе решение за прекратяване на процедурата при прекомерен дефицит за Финландия, след като стигна до извода, че прекомерният дефицит е бил коригиран.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

СТРЕС ТЕСТОВЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР Error: Reference source not found

РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО Error: Reference source not found

ПАКТ ЗА СТАБИЛНОСТ И РАСТЕЖ Error: Reference source not found

Финландия: Прекратяване на процедурата при прекомерен дефицит Error: Reference source not found

Последици от икономическото положение за фискалното наблюдение Error: Reference source not found

ЗАСЕДАНИЕ НА ЗАМЕСТНИЦИТЕ ОТ Г-20 В ПАРИЖ Error: Reference source not found

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ ЮНИ Error: Reference source not found

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ ОТ СПЕСТЯВАНИЯ — ПРЕГОВОРИ С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ Error: Reference source not found

ПРОЯВИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

 • Европейски семестър Error: Reference source not found

 • Единен пазар Error: Reference source not found

 • Парично споразумение — Сен Бартелеми Error: Reference source not found

 • Данъчно облагане на електроенергията — Германия — наземно електроснабдяване Error: Reference source not found

 • Гърция: По-строго наблюдение на бюджета Error: Reference source not found

ВЪНШНИ РАБОТИ

 • Кот д’Ивоар: Оръжейно ембарго Error: Reference source not found

 • ЕС—Албания: Съвет за стабилизиране и асоцииране Error: Reference source not found

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

 • Операция EUNAVFOR Atalanta — споразумение с Мавриций Error: Reference source not found

 • Европейската агенция по отбраната — статут, седалище и ред и условия за дейността Error: Reference source not found

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

 • Оценка по Шенген Error: Reference source not found

 • Доклад на Европол за 2011 г. Error: Reference source not found

ЕНЕРГЕТИКА

 • Енергийна ефективност в офис оборудването Error: Reference source not found

 • Споразумение между Евратом и Австралия Error: Reference source not found

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 • Грузия — Защита на географските означения Error: Reference source not found

РИБАРСТВО

 • Споразумение за партньорство с Мароко Error: Reference source not found

 • Споразумение за партньорство със Сейшелските острови Error: Reference source not found

 • Споразумение за партньорство със Сао Томе и Принсипи Error: Reference source not found

ОКОЛНА СРЕДА

 • Съхранение на живак Error: Reference source not found

 • Биоциди Error: Reference source not found

 • Използване на кадмий в електронни устройства Error: Reference source not found

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

 • Орган по назначаване за генералния секретариат на Съвета Error: Reference source not found

 • Еквивалентност между старите и новите кариерни структури Error: Reference source not found

НАЗНАЧЕНИЯ

 • Нов генерален директор в генералния секретариат на Съвета Error: Reference source not found

ПРОЗРАЧНОСТ

 • Публичен достъп до документи Error: Reference source not found

ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА

 • Свидетелства за правоспособност на ръководители на полети Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-н Didier REYNDERS Заместник министър-председател, министър на финансите и институционалните реформи

България:

Г-жа Боряна ПЕНЧЕВА Заместник-министър на финансите

Чешка република:

Г-н Tomáš ZÍDEK Заместник-министър на финансите

Дания:

Г-н Claus HJORT FREDERIKSEN Министър на финансите

Германия:

Г-н Wolfgang SCHÄUBLE Министър на финансите

Естония:

Г-н Jürgen LIGI Министър на финансите

Ирландия:

Г-н Michael NOONAN Министър на финансите

Гърция:

Г-н Evangelos VENIZELOS Министър на финансите

Испания:

Г-н José Manuel CAMPA Държавен секретар за икономиката

Франция:

Г-н François BAROIN Министър по въпросите на бюджета, държавните финанси, държавната администрация и административната реформа, говорител на правителството

Италия:

Г-н Giulio TREMONTI Министър на икономиката и финансите

Кипър:

Г-н Andreas MAVROYIANNIS Постоянен представител

Латвия:

Г-н Andris VILKS Министър на финансите

Литва:

Г-н Raimundas KAROBLIS Постоянен представител

Люксембург:

Г-н Luc FRIEDEN Министър на финансите

Унгария:

Г-н Péter GYÖRKOS Постоянен представител

Малта:

Г-н Tonio FENECH Министър на финансите

Нидерландия:

Г-н Jan Kees de JAGER Министър на финансите

Австрия:

Г-жа Maria FEKTER Федерален министър на финансите

Полша:

Г-н Jacek ROSTOWSKI Министър на финансите

Г-н Jacek DOMINIK Заместник държавен секретар, Министерство на финансите

Португалия:

Г-н Vitor GASPAR Министър на финансите

Румъния:

Г-н Dan LAZAR Държавен секретар, Министерство на публичните финанси

Словения:

Г-н Franc KRIŽANIČ Министър на финансите

Словакия:

Г-н Ivan KORČOK Постоянен представител

Финландия:

Г-жа Jutta URPILAINEN Министър на финансите

Швеция:

Г-н Peter NORMAN Министър по въпросите на финансовите пазари

Обединено кралство:

Г-н George OSBORNE Министър на финансите


Комисия:

Г-н Olli REHN Член

Г-н Michel BARNIER Член

Г-н Algirdas ŠEMETA Член


Други участници:

Г-н Jean-Claude TRICHET Председател на Европейската централна банка

Г-н Philippe MAYSTADT Председател на Европейската инвестиционна банка

Г-н Vittorio GRILLI Председател на Икономическия и финансов комитет

Г-н Lorenzo CODOGNO Председател на Комитета за икономическа политика

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

СТРЕС ТЕСТОВЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

Съветът обмени мнения за тазгодишните стрес тестове в банковия сектор в ЕС, резултатите от които трябва да бъдат публикувани на 15 юли в 18,00 ч. (брюкселско време). Съветът прие изявление и постигна съгласие по комуникационна стратегия за коригиращите и предпазните мерки, предвиждани от държавите-членки в помощ на банките, които са се оказали уязвими.

Изявлението е поместено в 12789/11.

Европейският банков орган ще публикува резултатите в обобщен формат, а националните надзорни органи ще публикуват резултатите за отделните банкови институции. Към момента на публикуването министрите ще направят изявления по общ образец относно коригиращите и предпазните мерки.

През март Европейския съвет призова държавите-членки да подготвят стратегии за преструктуриране на уязвимите институции и рамка в съответствие с правилата за държавна помощ за предоставяне на държавна подкрепа в случай на нужда.

РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

Съветът взе под внимание представената от полското председателство работна програма за икономическите и финансовите въпроси (12303/11) по време на неговия мандат, който продължава от юли до декември 2011 г. Съветът проведе обмен на мнения.

Главната цел на полското председателство в тази област е да се съсредоточи върху икономическия растеж и да го подпомага. В програмата се определят следните цели:

 • Засилване на икономическото управление: това ще бъде главната цел на полското председателство за Съвета по икономически и финансови въпроси.

 • Финансови услуги: ранно приемане на предложения, целящи подобряване на регулирането и наблюдението на финансовите пазари и разработване на правила за управление на кризи.

 • бюджет на ЕС за 2012 г.: своевременно приемане на бюджета.

 • Данъчно облагане: напредък в следните области: данъчно облагане на доходите от спестявания и споразумения за борба с измамите с трети държави, данъчно облагане на финансовия сектор, обща консолидирана корпоративна данъчна основа, преработване на Директивата за данъчното облагане на електроенергията и опростяване на правилата за облагането с ДДС. След като бъде получено предложение от Комисията, ще бъде даден приоритет на актуализирането на административното сътрудничество в областта на акцизите.

 • Външно измерение: представяне на ЕС на международни форуми.

ПАКТ ЗА СТАБИЛНОСТ И РАСТЕЖ

Финландия: Прекратяване на процедурата при прекомерен дефицит

Съветът прие решение за прекратяване на процедурата при прекомерен дефицит за Финландия, след като от данните на Евростат стана ясно, че държавният дефицит в страната през 2010 г. се е задържал под 3 % от БВП.

Решението, прието съгласно член 126, параграф 12 от Договора за функционирането на Европейския съюз, отменя решението, което беше взето през юли 2010 г.1 съгласно член 126, параграф 6 от Договора, относно наличието на прекомерен бюджетен дефицит във Финландия.

Процедурата при прекомерен дефицит беше стартирана, тъй като прогнозите сочеха бюджетен дефицит от 4,1 % от БВП за 2010 г., който надвишава определената в Договора референтна стойност от 3 % от БВП.

През юли 2010 г. Съветът отправи и препоръка съгласно член 126, параграф 7 от Договора, с която призова Финландия да направи консолидиране на публичните финанси в размер най малко на 0,5 % от БВП, за да сведе дефицита под 3-процентния праг най-късно до 2011 г.

Предоставените от Евростат данни2 обаче показаха, че дефицитът на Финландия за 2010 г. е бил само 2,5 % от БВП, а прогнозите на Комисията от пролетта на 2011 г. предвиждат дефицитът да спадне до 1 % от БВП през 2011 г.

Поради това Съветът направи заключението, че прекомерният дефицит на Финландия е бил коригиран.

Последици от икономическото положение за фискалното наблюдение

Съветът прие следните заключения.

„Днес Съветът прие специфични за отделните държави-членки препоръки в рамките на първия европейски семестър, одобрени от Европейския съвет на 24 юни. Държавите-членки ще отчитат тези препоръки при вземането на решения в бъдеще, особено при планирането на националните бюджети за 2012 г.

Съветът отбелязва, че според прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2011 г. за прогнозния период се очаква спад на дефицита по консолидирания държавен бюджет както в еврозоната, така и в ЕС като цяло. В ЕС дефицитът следва да се намали от 6,4 % през 2010 г. до 4,7 % през 2011 г., а в случай че бюджетните планове, предвидени в актуализираните през 2011 г. програми за стабилност и конвергенция, бъдат изцяло изпълнени — до 3,4 % през 2012 г. и 2,3 % през 2013 г., като по този начин средният дефицит отново ще спадне под праговата стойност от 3 % от БВП в Пакта за стабилност и растеж. Всички държави-членки с прекомерен дефицит планират да го коригират преди или най-късно в рамките на определения от Съвета краен срок. Това ще допринесе за спирането и евентуално за обръщането на тенденцията на нарастване на държавния дълг от 2012 г. нататък.

Съветът приветства факта, че предвидените от държавите-членки фискални стратегии като цяло са в съответствие с приоритетите за фискална консолидация, договорени от Съвета през февруари 2011 г. и одобрени от Европейския съвет през март въз основа на годишния обзор на растежа, изготвен от Комисията, както и с фискалната изходна стратегия, договорена през октомври 2009 г. По-конкретно, в повечето държави-членки фискалната консолидация започна през 2011 г. или още по-рано и планираните годишни структурни фискални корекции като цяло са значителни. Въпреки това е необходимо някои държави-членки да направят допълнителни фискални усилия, за да изпълнят препоръките във връзка с процедурата при прекомерен дефицит, и мерките трябва да се уточнят допълнително. Освен това непланираните фискални приходи в резултат на по-високия от предвидения икономически ръст следва да се използват за по-бързото намаляване на дефицита.

Съветът подчертава, че успехът на фискалната изходна стратегия сега зависи в изключително голяма степен от стриктното и цялостно изпълнение на бюджетните стратегии от всички държави-членки, като се гарантира изпълнението на фискалните цели и спазването на ангажиментите, предвидени в Пакта за стабилност и растеж. По-конкретно, както се посочва в специфичните за отделните държави-членки препоръки, приети в рамките на европейския семестър, Съветът призовава държавите-членки да предприемат и изпълнят всички мерки, необходими да се гарантира постигането на националните им фискални цели и да се изпълнят препоръките в рамките на процедурата при прекомерен дефицит, включително препоръчваното средногодишно фискално усилие.

Съветът отчита, че устойчивото икономическо възстановяване допринася за понижаването на дефицита в много държави-членки. Съветът потвърждава, че е необходимо държавите-членки да ускорят намалението на дефицита, ако икономическата или бюджетната конюнктура се окаже по-благоприятна от очакваното.

Съветът настойчиво приканва държавите-членки, които към момента отлагат фискалните корекции, да предвидят необходимите мерки, включително и най-вече в бюджета си за 2012 г. като последна възможност. Адекватните корекции в началото на периода следва да гарантират, че коригирането на прекомерния дефицит продължава да се извърша и препоръчваното средногодишно фискално усилие се изпълнява, като по този начин се избегне ускоряване на процедурата при прекомерен дефицит.

Освен това Съветът настойчиво приканва държавите-членки да се стремят към адекватна фискална консолидация по посока на средносрочната им цел в съответствие с изискванията на Пакта за стабилност и растеж, като по този начин осигурят устойчивото развитие на дълга и гарантират дългосрочна устойчивост на публичните финанси.

Съветът също така приканва Комисията да продължи да следи отблизо държавите-членки, които са обект на процедурата при прекомерен дефицит, и да вземе всички необходими мерки да осигури пълното спазване на препоръките на Съвета, особено по отношение на крайния срок за коригиране на прекомерния дефицит, необходимите усилия за структурни корекции и използването на непланираните фискални приходи.

През есента, въз основа на изготвена от Комисията актуализирана оценка, Съветът ще преразгледа положението, включително изпълнението на бюджетите за 2011 г. и напредъка при изготвянето на бюджетите за 2012 г.“

  1   2   3

Свързани:

Съобщение за печата iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на ес по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Министър Moratinos представи на Съвета приоритетите на испанското председателство
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом