Конспект по дисциплината управление и контрол на качеството
ИмеКонспект по дисциплината управление и контрол на качеството
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер15.54 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://koronal.com/downloads/Pishtovi/KONSPEKT.DOC
ВМЕИ - Габрово


КОНСПЕКТ


по дисциплината УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО


1. Еволюция на дейността по качеството. Същност и значение на качеството.

2. Качество на продукцията. Термини и определения, свързани с качеството. Концепции за дефинирне на качеството.

3. Управление на качеството. Същност. Стадии на формиране на качеството. Спирала (кръг на качеството).

4. Показатели за качество. Измерване на качеството. Квалиметрия. Фактори и условия, влияещи върху качеството.

5. Инструменти за управление на качеството. Планиран подход. Регистриране на данни. Карта за анализ на дефектите. Щрихова диаграма и полигон на разпределение.

6. Инструменти за управление на качеството. АВС- анализ (диаграма на Парето). Причинно-следственна диаграма. Контролни карти.

7. Система за управление на качеството. Стандарти на ИСО за управление на качеството.

8. Методи за управление на качеството. Статистически приемателен контрол по алтернативен признак.

9. Методи за управление на качеството. Статистически приемателен контрол по количествен признак.

10. Методи за управление на качеството. Основи на статистическо управление на технологичните процеси.

11. Методи за управление на качеството. Управление на процесите с контролни карти. Определяне границите на регулиране.

12. Статистически методи за планиране на експеримента. Основи на регресионния анализ.

13. Статистически методи за планиране на експеримента. Основи на дисперсионния анализ.

14. Статистически методи за планиране на експеримента. Факторния анализ.

15. Диагностика и подобряване на качеството. Основни идеи в методиката на Juran.

16. Методика на Taguchi за подобряване качеството на продуктите и процесите.

17. Методика на Shainin за подобряване качеството на продуктите и процесите.

18. Осигуряване на качеството в предпроизводственния етап. QFD-метод. FMEA-метод.

19. Автоматизирано управление на качеството. Основни положения. Организационна структура на автоматизирана система за управление на качеството.

Свързани:

Конспект по дисциплината управление и контрол на качеството iconГрафик на упражненията по Контрол и управление на качеството
Контрол и управление на качеството за летен семестър на учебната 2003/2004 година за специалност: тмм – IІІ курс
Конспект по дисциплината управление и контрол на качеството iconГрафик на упражненията по Контрол и управление на качеството
Избиране на стандартни планове за приемателен контрол на качеството по качествен признак. Изготвяне на ри
Конспект по дисциплината управление и контрол на качеството icon1 Качеството като стратегическа цел на предприятието
Заедно с това обаче неутралността и независимостта на отделите по управление на качеството водят до висока самостоятелност на същите....
Конспект по дисциплината управление и контрол на качеството iconКонспект по фармацевтичен анализ
Контрол на качеството на аналитичните методи. Аналитични характеристики на метода. Валидиране на метод
Конспект по дисциплината управление и контрол на качеството iconправил а за финансово управление и контрол на разпоредителите с бюджетни средства в глава първа общи положения чл. 1 1
Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /зфукпс/; Указания за осъществяване на предварителен контрол и Методически...
Конспект по дисциплината управление и контрол на качеството iconКонспект по дисциплината "управление на ресторантьорството"
Особености на управлението на човешките ресурси в ресторантьорството – изисквания и критерии за заемане на длъжностите в заведенията...
Конспект по дисциплината управление и контрол на качеството iconКонспект за държавен изпит на специалност
Маркетинг – същност в качеството му на концепция за фирмено управление. Еволюция на концепциите за фирмено управление в исторически...
Конспект по дисциплината управление и контрол на качеството iconДиагностика на системата за управление на качеството
Ние вече имаме опит за споделяне в диагностиката на системите за фирмено управление и в частност – на фирмените системи за управление...
Конспект по дисциплината управление и контрол на качеството iconКоспект досциплина „управление на фирма бакалавър, специалности – пту, ттт, ттоос, хпт
Място на дисциплината в икономическата наука. Предприятието, като обект на дисциплината “Управление на фирма”. Основни аспекти в...
Конспект по дисциплината управление и контрол на качеството iconТотално управление на качеството
Тотално управление на качеството(тук) – ефективна система за интеграция и развитие, поддържане и усъвършенстване на качеството от...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом