Производството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с
ИмеПроизводството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с
Дата на преобразуване19.12.2012
Размер102.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
Производството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с ЕГН *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № 9. г. на Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 800.00 лева и на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от 3 години.

С жалбата се изтъкват доводи за незконосъобразност на атакувания административен акт. Сочи се, че П. издаване на НП са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Иска се отмяна на атакувания административен акт и присъждане на сторените по делото разноски.

В съдебното заседание жалбоподателят чрез процесуалния си представител оспорва така издаденото НП и моли същото да бъде отменено, като неправилно и незаконосъобразно. Излага съответни съображения в тази насока.

Административнонаказаващият орган, редовно и своевременно призован, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли същата да бъде отхвърлена като неоснователна и да бъде потвърдено издаденото НП, като правилно и законосъобразно.

Районният съд, след като съобрази доводите на страните, събраният по делото доказателствен материал и закона, установи следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

След анализ на събрания доказателствен материал, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На 07.02.2009 година около 13.30 часа свидетелите С. Г. и Г. Ч. – служители в Р. - Б., Б. К., К. М. и Г. Ш. – полицйски служители, по сигнал на местни жители извършили проверка в района на „ДГС – С.” ПД и в района на с. Брестово. Жалбоподателят, заедно с още четирима души са забелязани да ловуват групово с пушки и ловни кучета в местността „Кадън бунар”, река Вранещица. Жалбоподателят като забелязал патрула се укрил и по-късно след проведени издирвателни мероприятия между гранична полиция, горски стражи П. Р. - Б., горски надзиратели П. „ДГС – С.” ДП и полицаи П. РУ на М. – Б. заловили жалбоподателя в дома на родителите на В. А. в с. Брестово. Във връзка с констатираното е съставен констативен протокол № 190859, както и акт за установяване на административно нарушение № 01039981.

Актът е съставен в присъствие на жалбоподателя, но същият отказал да го разпише, което обстоятелство е удостоверено с подпис на един свидетел.

След съставяне на акта жалбоподателят е направил възражение, че не е съгласен с написаното в него.

Снети са и писмени обяснения от жалбоподателя.

Въз основа на този акт, на 12.02.2009 година Директора на „Д. Г. С. – С.”, е издал атакуваното НП № 9, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча е наложил на жалбоподателя административно наказание “Глоба” в размер на 800.00 лева и на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД – лишаване от право на ловуване за срок от 3 години.

НП е връчено лично на жалбоподателя чрез известие за доставяне на 20.02.2009 година, като в законовия срок е депозирана разглежданата в настоящото производство жалба.

По делото е представена и заповед № 1006/23.05.2008 година, удостоверяваща материалната компетентност на административнонаказващия орган да издава НП, както и на актосъставителя да издава актове.

Видно от писмо с рег. № 10038/29.06.2009 година на Областна дирекция на М. – Б. лицето Г. Г. притежава разрешение приложение № 4 за носене и употреба на ловно огнестрелно оръжие, Ловния автомат “Барета 391” с протокол за доброволно предаване от 11.02.2009 година е предадена на мл. К.Р. В. К. П. РУ на М. – Б..

С писмо изх. № 046/03.07.2009 година на Сдружение „Ловно рибарско дружество Сокол – 1911” – Б. уведомяват съда, че на жалбоподателя не е издавано разрешително за ловуване на 07.02.2009 година.

По делото са представени и протоколи за доброволно предаване, от които е видно, че жалбоподателят е предал подробно описаните в тях вещи и предмети.

Посочените в акта за нарушение фактически констатации се потвърждават с разпита на свидетелите – С. Г., Г. Ш., Б. К., С. Р., А. К., К. М. и Я. С. и Г. Ч..

От разпита на актосъставителя С. Г. се установява, че на процесната дата след получен сигнал от директора на Р.-Б., че в местността „Кадън бунар” П. река Вранещица се извършва незаконен улов отишъл на процесното място заедно със Г. Ч., както и граничните полицаи – свидетелите Г. Ш. и Б. К.. След като пристигнали на място се разделили на групи, като той останал с Ч.. Провели издирвателни мероприятия до към 18.00 часа и били освободени, като по-късно към 23.30 часа били извикани от директора на Р. за съставяне на актове, тъй като нарушителят бил заловен. Като пристигнали в полицията в гр. С. видял нарушителя, както и служители от ДГС-С., които им взимали оръжията. В полицията се намирали и свидетелите Ш. и К.. Те им обяснили, че в същия ден забелязали 5 ловуващи лица с ловни кучета, които произвели изстрели. Същите им обяснили, че са били проследени до местността в с. Брестово и били задържани. Въз основа на констативния протокол актосъставителят Г. съставил процесния акт. Жалбоподателят присъствал П. съставяне на акта, но отказал да го подпише, който отказ е удостоверен с подпис на един свидетел.

Разпитаните като свидетели гранични полицаи Г. Ш. и К. твърдят, че след като свидетелят К. им се обадил по телефона във връзка с получен сигнал за бракониерски лов в местността Вранещица, заедно тръгнали посока Брестово. След пристигане на място забелязали пет лица да се движат в гората и предприели заградителни действия. Тъй като нарушителите се скрили, блокирали пътищата. В последствие ги забелязали да влизат в къщата на един от нарушителите и в момента, в който са се прибирали влезли в къщата. Малко по-нагоре открили и джипа, собственост на А.. Същите са категорични, че в момента, в който бягали са били с раници и оръжие. Когато ги открили били с раници, пушки, патронажи. Чули и провизвеждане на изстрели. И петимата, в това число и нарушителят Г. дали обяснения, чрез които признали, че са били на лов. Свидетелите твърдят, че жалбоподателят бил съпроводен заедно с пушката си до полицията в гр. С..

Ч. присъствал П. съставяне на акта и през цялото време. Жалбоподателят отказал да разпише акта и с подписа си Ч. удостоверил този отказ.

Свидетелят К. пък е категоричен, че един от нарушителите бил именно жалбоподателят. К. също присъствал П. съставяне на акта и твърди, че след като актосъставителят му прочел акта, същият отказал да го разпише.

Свидетелят Р. – полицейски инспектор в РУ на М. – Б. сочи, че на процесната дата около 21.00 часа главен инспектор Б. му се обадил по телефона и му казал, че служителите на гранична полиция са установили нарушителите в местността “Кадън бунар” река Вращеница, поради което заедно със свидетелят М. отишли в с. Брестово. Като отишли в къщата на бащата на В., нарушителите седяли в една от стаите, като в съседната стая имало раници и пушки. Като ги попитали дали пушките и раниците са техни, първоначално казали, че не са, но след това всеки си взел раницата и пушката. Всички били съпроводени до полицията в С. и с протокол за доброволно предаване всеки предал всичко, което носел. Не е сигурен дали е имало кучета, но оборудване за лов е имало – найлони, брадви, нож, дрехи, кубинки. Същият твърди, че познава Г. по физиономия. Показанията на свидетелят Р. се подкрепят и от показанията на свидетеля М.. Същите са възприели една и съща фактическа обстановка, тъй като са били заедно.

Служителят на Г.-Б. – К. сочи, че около 17.00 часа получил от местен жител на с. Брестово сигнал, че в района на селото, м. “Кадън бунар” река Вранещица се извършва незаконен лов от пет неизвестни лица. Отишъл на място и разпознал лицата Г. Г., В. К. В. А.и още две неизвестни лица, които ходели с ловно оръжие, оборудване, ножове, раници, патрондаши, мешки и произвеждали изстрели. С тях имало и кучета. Заради това обстоятелство разпоредил на К., Ш., Н. и Б. да заградят района, за да задържат нарушителите. След като нарушителите ги забелязали, се скрили. В процес на продължителни издирвателни мероприятия около 21.00 часа забелязали лицата, че влизат в къщата на В. А., след което ги последвали. Полицаите им поискали личните карти, за да им установят самоличността, след това им поискали разрешителните за оръжията и бележка за лов. Същите нямали никакви документи. Свидетелят твърди, че К. е бил с пушка.

От разпита на свидетеля С., служител в М. – С. се установява, че на процесната дата, около 15.00 часа в района на гр. С. след като получил сигнал от К., че в района на с. Брестово е засечена група от няколко човека, заедно със служители на Р. - Б. се насочили натам. Същият забелязал пет човека, които се движели с 2-3 кучета и ловни пушки. След като провел разговор с граничния полицай К. разбрал, че е разпознал 3-ма от петимата нарушители. Нарушителите се укрили в района на м. “Кадън бунар” река Вранещица и не се появили. Към 19.00 часа напуснали района на селото и се прибрали в гр. С.. През това време била извършена проверка за установяване на бракониерите от страна на ПУ и граничен полицай им се обадил, че лицата са задържани в къщата на В. А.. В 21.30 часа заедно с К., М. и Р. отишли на място и заварили в къщата на родителите на А. процесните лица. Твърди, че не ги познава лично, но е категоричен, че това са лицата, които ги видял през бинокъла. Същите лица били оборудвани за лов с пушки в сглобено състояние, ловни дрехи, обувки, раници, ножове и това оборудване видял в къщата.

Изложената фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа на приетите като доказателства по делото писмени документи, както и от разпита на свидетелите - С. Г., Г. Ш., Б. К., С. Р., А. К., К. М., Я. С..

Гласните доказателства – разпита на актосъставителя С. Г. и свидетелите – Г. Ш., Б. К., С. Р., А. К., К. М., Я. С., както и писмените доказателства, събрани в хода на делото са безпротиворечиви, относно подлежащите на доказване факти и установяват по несъмнен начин възприетата фактическа обстановка, като последователни и логични.

П. така направените фактически констатации, съдът счита, че с обжалваното наказателно постановление законосъобразно жалбоподателят е санкциониран за осъществено административно нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча.

Съгласно посочения текст, когато нарушението по ал. 1 е извършено в забранено за лов време, в забранено за лов място или със забранени средства, лицето се наказва с глоба от 100 до 800 лв.

Видно от приложеното по делото писмо с изх. № 046/03.07.2009 година на Сдружение „Ловно рибарско дружество Сокол – 1911” – Благовеград е, че на жалбоподателя на процесната дата – 07.02.2009 година не е издавано разрешително за ловуване.

Съдът констатира, че П. съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН, поради което не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като П. реализирането на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя, не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството и до самостоятелна отмяна на издаденото НП, поради което неоснователно се явява възражението на същия в тази насока.

Неоснователно се явява възражението на жалбоподателя, че не е спазена разпоредбата на чл. 43, ал. 2 и ал. 5 от ЗАНН, тъй като видно от акта нарушителят е отказал да разпише същия, както и да го получи, което обстоятелство е удостоверено с подпис на един свидетел – Г. Ч..

Що се касае до направено от процесуалния представител на жалбоподателя искане за присъждане на направените по делото разноски, съдът счита същото за недопустимо. В ЗАНН няма уредена процедура по възлагане на направените деловодни разноски в тежест на едната от страните, съгласно разпоредбата на чл. 84 за неуредените в закона и изчерпателно изброени хипотези се прилагат съответните разпоредби на НПК. Направените от жалбоподателя разноски по водене на делото не попадат в това изброяване по чл. 84 от ЗАНН. За същите, като за вреди, причинени на граждани от дейността на държавни органи, има предвид специален ред по ЗОДВПГ. Именно по този ред жалбоподателя следва да реализира тези си претенции.

От приетата като доказателство по делото заповед № 1006/23.05.2008 година е определена материалната компетентност на административнонаказващия орган да издава НП, както и на актосъставителя да издава актове.

С ангажираните по делото гласни доказателства – разпита на актосъставителя С. Г. и свидетелите – Г. Ш., Б. К., С. Р., А. К., К. М., Я. С.,Г. Ч. , както и писмените такива, се установи, че жалбоподателят е осъществил вмененото му административно нарушение, както от обективна, така и от субективна страна. Свидетелите Г., Ш. и К. са категорични, че след съставяне на акта същият е прочетен на жалбоподателя, но отказал да го разпише, което обстоятелство е удостоверено с подписа на свидетеля Ч.

От обективна страна на посочената в акта дата и час жалбоподателят е ловувал в забранено за лова време и забранено за лов място, а именно в местността „Кадън бунар”, река Вранещица, в района на с. Брестово, където бил забелязан с още четирима души и три ловни кучета. След като жалбоподателят видял полицейския патрул се укрил. По-късно след проведените издирвателни мероприятия между гранична полиция, служители на горски стражи П. Р. - Б., служители П. „ДГС – С.” ДП и полицаи П. РУ на М. – Б. същите заловили Г. в дома на родителите на В. А. в с. Брестово.

Разпоредбата на чл.43, ал.2 и 3 от ЗЛОД определя понятието “ловуване” : Ловуване е убиване, улавяне, преследване и нараняване на дивеч, както и вземане, пренасяне, укриване, съхраняване, обработване, превозване на намерен, ранен и убит дивеч или на разпознаваеми части от него, събиране и вземане на яйца от птици - обект на лов.

Ловуване е и престой или движение на лица извън населените места със:

1. извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, независимо дали е заредено или не;

2. стъпни капани, примки с метално въже и електрически звуковъзпроизвеждащи прибори за привличане на дивеча.

Нарушителят бил разпознат от св.К. в местността „Кадън бунар” с извадено ловно оръжие и ловни кучета.

Нарушението е извършено и от субективна страна, тъй като в качеството му на лице, което притежава разрешение за носене, употреба и съхранение на ловно огнестрелно оръжие и ловна пушка /видно от писмо с рег. № 15829/23.03.2009 година приложено на л. 48 от делото/ е бил длъжен да знае своите задължения като такъв, в това число и задълженията му по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча, които в конкретния казус виновно и съзнателно е нарушил.

След като правилно е квалифицирал процесното нарушение на основание същия законов текст административнонаказващият орган е наложил на жалбоподателя административно наказание „Глоба” в размер на 800.00 лева и кумулативно с това на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД – „лишаване от право на ловуване” за срок от 3 години.

П. определяне размера на административното наказание, съдът намира, че административнонаказващият орган се е съобразил с нормата на чл. 27 от ЗАНН, с оглед тежестта на нарушението. Начина сочи на групово организирана и предварителна подготовка, укоримост в поведението – опит да се укрие от наказващите органи, в забранено време и място - две обстоятелства от състава на нарушението, използване на кучета и е наложил на Г. административно наказание “глоба” в размер на 800 лв., което съдът счита за най-подходящо в случая.

След като съобрази разпоредбата на чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД, съгласно която лице, извършило нарушение по чл. 84, ал. 1 и 2, чл. 85 и чл. 86, ал. 1 от ЗЛОД, се лишава и от право на ловуване за срок от три години намира, както и обстоятелството, че се доказа по безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят е осъществил административното нарушение, съдът намира, че административнонаказващият орган правилно е приложил посочената разпоредба, поради което НП се явява законосъобразно и като такова следва да се потвърди.


Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1 пр.1 от ЗАНН, съдът


Р Е Ш И :


ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 9. г. на Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което на жалбоподателя Г. Д. Г., ЕГН *, живущ в гр. С., за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 800.00 лева и на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД – „лишаване от право на ловуване” за срок от 3 години.


РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Административен съд-Б..


РАЙОНЕН СЪДИЯ

Свързани:

Производството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с iconПроизводството по делото е образувано по жалба на В. М. К., с Егн *, живущ в с. П., общ. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С
Директора на „Д. Г. С. – С.”, с което за извършено нарушение по чл. 84, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложено...
Производството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с iconПроизводството е образувано по жалба на Б. Г. Б., Егн*, живущ в Б., ул. П. против Наказателно постановление №822/27. 04. 10г г. на началник С. Пп при од на мвр
Производството е образувано по жалба на Б. Г. Б., Егн*, живущ в Б., ул. “П. против Наказателно постановление №822/27. 04. 10г г на...
Производството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с iconОбразувано е по жалба на Я. И. К., с Егн *, живущ в гр. П., обл. Б., ж к. „И. бл. 15, вх. А. 1, ап. 2 против наказателно постановление №21 0000012 от
Образувано е по жалба на Я. И. К., с Егн *, живущ в гр. П., обл. Б., ж к. „И.” бл. 15, вх. А. 1, ап. 2 против наказателно постановление...
Производството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с iconПроизводството е образувано по жалба на В. Ц. Д., с Егн *, живущ в гр. Б., жк Е., против Наказателно постановление №2010 г на Директора на А. за Д. Ф
Директора на А. за Д. Ф. И. – С. с което на жалбоподателя за извършено нарушение по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане...
Производството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с iconПроизводството е образувано по жалба на Н. Б. С., с Егн *, живущ в Г., против Наказателно постановление №232/27. 02. 2012 г на Директора на Р. Д. по Г. Б., с
Закона за Г., на основание чл. 266, ал. 1 от Закона за Г. му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200. 00 лева....
Производството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с iconПроизводството е образувано по жалба на А. С. Р., с Егн *, живущ в гр. Б. против Наказателно постановление №204/01. 02. 2012 г на Директора на Р. Д. по Г. Б
...
Производството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с iconПроизводството по делото е образувано по жалба откб т, егн *, от град Петрич, ул."*" №11, ап. 6 против наказателно постановление №01515/27. 04. 2009година
Производството по делото е образувано по жалба откб т, егн *, от град Петрич, ул.”*” №11, ап. 6 против наказателно постановление...
Производството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с iconПроизводството по делото е образувано с жалба на П. С. А., с Егн *, живущ в гр. Б., бул. "Св. Св. К. и М." №., вх. Г, против Наказателно постановление №
Директора на Д. “И. по Т. – Б., с което на жалбоподателя за допуснато административно нарушение по чл. 126, т. 6 от Кодекса на труда,...
Производството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с iconПроизводството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Л. Г. З.,живущ в гр. Г. Д. против постановление от 30. 01. 2012 година за прекратяване на
Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Л. Г. З.,живущ в гр. Г. Д. против постановление от 30. 01. 2012...
Производството по делото е образувано по жалба на Г. Д. Г., с Егн *, живущ в гр. С. против Наказателно постановление № г на Директора на „Д. Г. С. С., с iconПроизводството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Н. П. Д.,живущ в гр. Г. Д.,обл. Б. с Егн против нп №169/30. 01. 2012 г на Директора на
Н. П. Д.,живущ в гр. Г. Д.,обл. Б. с Егн против нп №169/30. 01. 2012 г на Директора на Регионалната Д. по Г. Б.,с което на жалбоподателя...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом