Правила за играта barbie
ИмеПравила за играта barbie
Дата на преобразуване19.12.2012
Размер80.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.msi.cz/file/377/Pravilata_na_igrata.doc
Правила за играта BARBIE TM


Този документ определя правилата за играта на потребители с продукти Барби ™ колекция Яйца и Барби ™ колекция Сърца (по-нататък "играта"). Това е единственият документ, който определя правилата на споменатата игра по отношение на потребителите на територията на Република България.

1. Организатор на конкурса
Организаторът на конкурса е компанията Макско Дистрибюшън ЕООД гр. София ул.Пробуда 12-14 (По-нататък "организатор на конкурса").

2. Място и период на играта
Играта ще се проведе на територията на Република България в периода от 01.05.2011 до 31.12.2011.

3. Състезателите
Участник може да бъде всеки с пъленоправен статут и постоянен адрес или адрес на територията на Република България (по-нататък "участник"). Участието в конкурса е доброволно. Състезателите под 18 години могат да участват в конкурса чрез своите

законни представители.
Забранено е участието в играта на служители на организатора на конкурса и техни роднини В случай, че служител на организатора на конкурса или негов роднина спечели награда, тя няма да бъде предадена.


4. Начин на участие в конкурса
Конкурсът се отнася за продукти, продадени под марката Барби ™ : колекция Яйца с подарък Барби ™ и Сърца с подарък Барби ™ и са маркирани с думата „игра” (по-нататък "промоционални продукти"). Във всеки от маркираните продукти има по 1 точка за играта и листовка за залепване на точките от играта. Участникът събира точки за играта (без значение от кой от двата промоционални продукта) и ги залепва върху листовката за играта. Според избраната награда, състезателят изпраща листовката с залепени върху нея 6, 9 или 12 точки за играта на адреса на организатора. Участникът попълва на листовката за точките от играта четливо своето име, адрес, вкл. пощенски код и електронен адрес. За участник ще се счита лицето, чието име е написано на листовката.

Попълнените листовки за играта се изпращат препоръчително с препоръчано писмо на организатора на адрес:
Макско Дистрибюшън ЕООД гр. София 1220 кв.Военна рампа, ул Пробуда 12-14.

Напишете на плика думите "Играта на Барби".

Листовките за играта се приемат само изпратени по пощата. Листовки, доставени лично, няма да бъдат приемани.

В разпределянето на наградите участват само оригинални листовки за играта, на който са залепени съответния брой точки, съобразно наградата и пълно и четливо е написан пощенският адрес (вкл. пощенски код) на участника. В разпределянето на наградите няма да бъдат включени листовки за играта, подадени към организатора след крайния срок на промоцията и листовки, които не отговарят на условията по-горе. Организаторът запазва правото си да преразгледа правилата на играта. Възможно е да се участва в играта многократно.
 
5. Награди за участие в конкурса и техното предаване
Общият брой на наградите е 300. Състезателите могат да избират между 3 вида награди, според броя на събраните точки от играта.

6 точки: верижка с медальон „Барби”

9 точки: възглавничка 26 х 40 cm „Барби”

12 точки: хавлиена кърпа 75 х 150 cm „Барби”

Разпределение на наградите ще се извършва съгласно следните правила:
Всеки месец ще бъдат наградени първите 30 или 40 състезатели, в съответствие с таблицата по-долу.
Редът на участниците и победители се основава на реда, по които листовките са пристигнали при организатора. Възможно е да се изпрати само една попълнена листовка за играта в един пощенски плик.

Пример:
Листовка за играта, изпратена на организатора на 30 юни се отчита за периода Юни, в която ще бъдат раздадени общо 30 награди.
Л
истовка за играта, изпратена на организатора на 1 юли се отчита за периода Юли в която ще бъдат раздадени 40 общо награди.Период на играта и брой наградиПериод на играта

Брой награди

Май

30 награди

Юни

30 награди

Юли

40 награди

Август

40 награди

Септември

40 награди

Октомври

40 награди

Ноември

40 награди

Декември

40 награди

Обща

300 награди


В случай на неразпределяне на наградите в съответния месец, наградите ще бъдат преместени в следващия месец. Печелившите от участниците, чиито листовки бъдат получени при организатора в деня на изчерпването на месечната квота или награда номер 300 бъде достигната, ще бъдат определени, чрез подреждане на фамилните им имена по азбучен ред.

Наградите ще бъдат изпратени на адреса за контакт, посочен в листовката за играта не по-късно от 60 дни след приключване на конкурса. В случай, че не е възможно наградата да бъде доставена на победителя на адреса на листовката за играта, правата върху наградата се прекратяват. Такива непредадени награди се прехвърлят за последващи цели на организатора на конкурса.Организаторът на играта си запазва правото по всяко време да променя наградите без да дава обяснение с такива със същата или близка стойност.

6. Обработване на лични данни

С участието си в състезанието (чрез изпращане на листовка за играта) участника изразява съгласието си с правилата на играта и се задължава да ги спазва. С участието си в конкурса на участникът изразява съгласието си по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД всички негови лични данни, които са предвидени в рамките на този конкурс, да бъдат включени в базата данни на дружеството Макско Дистрибюшън ЕООД гр. София ул Пробуда 12-14 и със тяхната последваща обработка за целите на този конкурс за срок до изтичането на давността (но за не повече от 10 години). Състезателят декларира, че е информиран, че той има права по глава V-та от ЗЗЛД особено, че предоставянето на лични данни е доброволно, че може във всеки един момент да оттегли своето разрешение за ползване на личните данни в писмена форма на адреса на организатора на конкурса, без никаква такса; че той има право на достъп до своите лични данни и правото да променя тези лични данни, блокирането на неправилни лични данни, тяхната ликвидация и т.н. Оттеглянето на разрешение за полване на лични данни преди приключването на конкурса ще доведе до премахването на участника от състезанието. В случай на съмнения относно спазването на правата от организатора на конкурса, участника може да се свърже с Комисията за защита на личните данни.

Участниците изразят съгласието си, че е допустимо организатора на конкурса да ползва безплатно тяхното име, фамилия и град в медиите (вкл. интернет), в рекламни материали и публични изяви на организатора на конкурса във връзка с този конкурс и с предоставяните от него услуги с оглед на вземането и издаване на записи и видеозаписи на участници за срок от 5 години след приключване на конкурса.


7. Последващи разпоредби

Организаторът на конкурса си запазва правото да съкрати, прекъсне, отмени или да промени правилата на играта едностранно по важни причини. Невъзможно е да се изисква пари на ръка, вместо награди. В случай на промени в условията и правилата на играта, те ще бъдат представени в писмена форма като приложение и ще бъде побликувани на интернет страницата: www.maxco.bg/barbie . Промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта. Организаторът на конкурса не носи отговорност за вреди, причинени от използване на награди. Състезателите нямат право да претендират за награди, ако няма изрично споразумение в особени случаи. Организатора на конкурса си запазва правото да вземе решение по своя преценка по всички въпроси, свързани с този конкурс без да обяснява причините, вкл. правилата или анулиране на конкурса по собствено решение, без никаква компенсация. Организаторите на конкурса не поемат други задължения пред участниците и участниците не разполагат с никакви права за другo изпълнение от страна на организатора на играта, освен посочените в тези правила. Организаторът на конкурса не носи отговорност за възможни проблеми с функционалността на сайта с информация за играта. Организаторът на конкурса не носи отговорност за неизпълнение на доставката или загуба на награди от Български пощи ЕАД.


8. Заключителни разпоредби
Оригиналът на правилата за играта е бил депозиран на адреса на организатора на конкурса Макско Дистрибюшън ЕООД гр. София ул Пробуда 12-14.


София, 01 март 2011 год.

Слави Киров

Директор

Свързани:

Правила за играта barbie iconПравила на играта Умение и Издръжливост
Основните показатели в играта са Умение и Издръжливост. Започваш с 30 точки, които можеш да разпределиш между тези два показателя....
Правила за играта barbie iconПравила на играта в тази история поемаш ролята на свещеника от храма на Светлината брат Джейкъб. Можеш да разгледаш дневника
Често в хода на играта ще получаваш указания да запишеш дадена кодова дума. Или да провериш дали имаш записана такава
Правила за играта barbie iconПравила за провеждане на играта „
Промоционалната игра „Феста 20 – Черноморско Злато“, нататък в текста наричана „Играта”, се организира и провежда от „Феста Холдинг”...
Правила за играта barbie iconИграта на играчките & играта на играчките 2 – двойна продукция ( Disney Digital 3D™)
Ето на „Играта на играчките” и „Играта на играчките 2” на Disney●Pixar на големия екран е истинско тържество на технологията Disney...
Правила за играта barbie iconОфициални правила организатор на играта

Правила за играта barbie iconПравила на играта
В този разказ ще бъдеш в ролята на Пак Йон Уол, монах – чародей. В играта той има два основни показателя – Издръжливост и Духовна...
Правила за играта barbie iconОфициални правила за участие в играта с награди на „цептер-българия еоод
Организатор на играта с награди е „цептер-българия” еоод, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. ”Съборна” №11-А, адрес...
Правила за играта barbie iconУсловия и правила на играта на глобул във връзка с 29 май — Национален ден на природните паркове в България

Правила за играта barbie iconПравила и условия за участие в наградната игра на космодиск
С настоящите Официални правила (наричани за краткост „Правилата') се обявява реда и начина за участие и условията за провеждане на...
Правила за играта barbie iconRanking 2007 pudel toy czarny salina westen barbie 2331/29

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом