Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата
ИмеСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата
страница1/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер378.17 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/117847COM_2012_196_BG_ACTE_f.doc
  1   2   3   4
СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Европейска стратегия за по-добър интернет за децата

Както бе подчертано в Програмата на ЕС за правата на детето1, в дългосрочен план недостатъчните инвестиции в политиките, засягащи децата2, могат да се отразят сериозно на нашите общества. Програмата в областта на цифровите технологии за Европа3 цели участието на всички европейци в цифровата ера, но децата имат специфични нужди и са уязвими в интернет, което следва да бъде обект на особено внимание, така че интернет да бъде извор на възможности и знания за децата, средство да общуват, да развиват уменията си и да подобрят своите перспективи за намиране на работа и за квалификация4.

Децата ползват все повече интернет, чрез все по-разнообразни устройства и от все по-ранна възраст. Следователно е необходимо да се разработи сега подходяща стратегия, която покрива техните нужди. Следва да се разработят нови и по-качествени интернет услуги и съдържание за деца. Безопасността на децата в онлайн пространството трябва да бъде гарантирана. От друга страна, анализите показват, че по-доброто и по-широко използване на интернет от децата открива възможност за интензивно предприемачество в иновативни онлайн съдържание и услуги. Възползвайки се от размера на вътрешния пазар, европейските компании са в изгодна позиция да използват тези възможности за растеж и създаване на работни места.

Както се подчертава в заключенията на Съвета относно защитата на децата в света на цифровите технологии от 28 ноември 2011 г., нужно е съчетание от политики, за да се осигури по-благоприятна интернет среда за децата. Разработват се мерки на европейско, национално или секторно ниво. Те трябва да бъдат включени в общоевропейска стратегия, която да задава общи за всички основни изисквания и да предпазва от разпокъсване. Използването на регламент остава възможно, но по целесъобразност е за предпочитане да се избягва в полза на по-гъвкави инструменти за саморегулиране, както и на мерки за обучение и развитие на уменията за безопасна работа с интернет.

Стратегията се основава на четири основни „стълба“, които взаимно се подсилват: 1) стимулиране качеството на онлайн съдържанието за младежите; 2) повече осведоменост и развитие на уменията за безопасна работа с интернет; 3) създаване на безопасна онлайн среда за децата; и 4) борба срещу сексуалното малтретиране и сексуалната експлоатация на деца. Със стратегията се предлага поредица от мерки от страна на Комисията, държавите членки и по цялата верига на създаване на добавена стойност в отрасъла.

1. Защо е необходима европейска стратегия сега?

1.1. Нови възможности за децата и за предприемачите

Макар в началото интернет да не бил създаден с мисълта, че ще се ползва и от деца, според родителите на 75 % от децата на възраст 6—17 години в Европа техните деца ползват интернет5. Юношите на 15 и 16 години споделят, че за първи път са ползвали интернет на 11-годишна възраст, а 9—10-годишните твърдят, че са започнали да използват интернет, когато са били средно на 7 години. 33 % от ползващите интернет на възраст между 9 и 16 години казват, че извършват това чрез мобилни телефони или други преносими устройства6.

Децата имат специфични нужди и слаби места и трябва да се отчита, че те ползват интернет по различен начин. Интернет и ИКТ предоставят на децата много възможности да играят, учат, да бъдат креативни, да общуват и изразяват мнението си, да си сътрудничат и да бъдат дейни в обществото, да бъдат по-осведомени за света около тях, да развиват основни умения и да упражняват правата си7. Но децата се нуждаят и от защита.

Обгрижването на децата и задоволяването на нуждите им разкрива широка гама от възможности за предприемачите. Пазарът на цифрово съдържание в световен мащаб се очаква да надхвърли 113 млрд. EUR през 2012 г.8. Пазарът на приложенията за мобилни телефони, на стойност 5 млрд. EUR, се очаква да нарасне на 27 млрд. EUR до 2015 г. главно благодарение на игровите приложения и наличието на над 5 милиарда абонамента за мобилна телефония в световен мащаб. Според очакванията продажбите на световния пазар на видеоигри ще надхвърлят 62 млрд. EUR9. С широкото разпространение на таблетите, смартфоните и преносимите компютри, които децата използват усилено, потенциалът на пазара за интерактивно творческо и образователно онлайн съдържание за малки деца и юноши е значителен. Онлайн и мобилните приложения, както и онлайн игрите предоставят безпрецедентни възможности за развитие на предприемачеството особено за малките и средни предприятия (МСП) и създателите на съдържание, тъй като те им позволяват пряк контакт с потенциалните потребители или клиенти. Самите деца могат да станат създатели на онлайн съдържание и да започнат бизнес.

1.2. Недостатъци и проблеми към днешна дата

1.2.1. Фрагментация на пазара

Докладът на Комисията10 относно начина, по който съществуващите препоръки за безопасност на децата се прилагат в държавите членки, показва, че като цяло те полагат все повече усилия да отговорят на съвременните предизвикателства, свързани с интернет, но предприетите мерки са недостатъчни. В отделните държави членки са налице различни политики за регулиране или саморегулиране — например в областта на родителския контрол, възрастовата категоризация на съдържанието и докладването на вредно и незаконно съдържание.

В Обединеното кралство доставчиците на интернет услуги (ДИУ) приеха свой Кодекс за дейността11, с който се насърчава „активният избор“12, а прилагането на кодекса зависи от отделните ДИУ; във Франция ДИУ трябва да предоставят софтуер за родителски контрол безплатно; в Германия официално одобрен „софтуер за безопасно сърфиране за деца“ спомага, за да се предпазят децата от достъп до уебсайтове с вредно за тях съдържание. В други страни не съществуват подобни разпоредби.

Германия също така прилага рамка, която дава възможност за саморегулиране и позволява на доставчиците да категоризират различните видове онлайн съдържание, като например видеоматериали, уебсайтове или онлайн игри. В Обединеното кралство една от препоръките на доклада Bailey13 бе да се категоризират възрастово музикалните клипове. В други страни не съществуват разпоредби за категоризиране на онлайн съдържание.

Във Финландия и Белгия също бяха договорени етични кодекси на отрасъла, отнасящи се до социалните медии във Финландия и до по-широк кръг от доставчици в Белгия.

В страни като Обединеното кралство, Испания, Италия или Чешката република се прилагат различни механизми за докладване на вредно и незаконно съдържание и поведение с помощта на различни заинтересовани страни, като например полицията, НПО или самия отрасъл.

Тези мерки могат да имат положителен ефект на националните пазари и потребителите, но също така може да доведат до по-голяма разпокъсаност на пазара и да създадат пречки особено за европейските доставчици, в това число и МСП, които не разполагат с необходимите ресурси да се съобразяват с различаващите се между отделните държави практики и съответно не могат да се възползват от единния цифров пазар. Същевременно е ясно, че не всички деца в Европа имат еднакви права, подготвеност и защита в онлайн пространството.

1.2.2. Пазарът не съумява да осигури мерки за защита и качествено съдържание в цяла Европа

Децата все още не се разглеждат като целева група, която си струва инвестициите. Интегрирането на инструменти за тяхна закрила, които им дават възможност да ползват интернет по безопасен и отговорен начин (напр. тези за родителски контрол), в устройства или услуги често се разглежда като допълнителни разходи и фирмите още повече се въздържат да разработват и внедряват подобни инструменти, ако не са уверени, че ще има достатъчен пазар, който да оправдае инвестициите.

Сравнителен анализ на различните видове софтуер за родителски контрол14 показва, че повечето инструменти действат само за английски език. Новите устройства пораждат допълнителни проблеми: малко са инструментите, подходящи за игрови конзоли, таблети и мобилни телефони — устройствата, които се ползват все по-често от децата, за да сърфират в интернет — и липсват решения за потребителите, които разглеждат съдържание през мобилни телефони или таблети, но ползват за това някакво приложение, а не браузър.

Едновременно с това е налице недостиг на качествено съдържание. Според общоевропейско проучване15 едва 32 % от децата на възраст между 9 и 12 години смятат, че има достатъчно „добри неща за деца“ на тяхната възраст за занимания онлайн16.

При приложенията се прилагат системи за категоризация на съдържанието, които не са били разработени за европейския пазар и потребителите в ЕС.

1.2.3. Управление на риска за изграждане на доверие при предоставянето на услуги и съдържание

Според проучванията в цяла Европа, независимо от значителните различия между отделните държави, подреждането на рисковете по важност е доста сходно във всяка държава17. През 2010 г. 40 % от децата в Европа споделят, че са се сблъсквали с една от следните рискови ситуации: разговори в интернет с лица, които никога не са срещали лично; попадане на публикации на потребители, които говорят положително за анорексията, самонараняването, наркотиците или самоубийството; попадане на снимки със сексуално онлайн съдържание и злоупотреба с лични данни; действителни срещи с хора, с които са се запознали най-напред във виртуалното пространство; кибертормоз18. Появяват се и нови модели на поведение, като например разпространението на видеоклипове, заснети с мобилен телефон, на физическа разправа с други деца19 или изпращане или получаване на снимки и съобщения със сексуално съдържание до и от връстници20.

Все по-популярни са нови услуги с потенциално отражение върху правото на неприкосновеност на личния живот, като например геолокализацията. Рекламите са също навсякъде в интернет и децата не са развили критично отношение към тях21.

Освен това трафикантите на хора ползват все по-често интернет, за да достигнат до жертвите си, включително деца, и да рекламират услугите си22. Интернет е също така среда, в която лесно се разпространяват материали със сексуално малтретиране на деца. Макар това да не е свързано с използването от децата на интернет, то ги засяга в ролята им на жертви. Според Internet Watch Foundation (IWF) над 40 % от потвърдените интернет адреси, на които са публикувани материали със сексуално малтретиране на деца се намират (по местоположение на хостващия доставчик) в Европа и Русия. Изображения с такова съдържание вече се разпространяват онлайн и по други канали, различни от уебсайтовете (например в мрежите от типа peer-to-peer за пряк обмен на файлове между потребителите). Предвид наднационалния характер на интернет и факта, че изображенията със сексуално малтретиране на деца са незаконни в цяла Европа, е необходимо в тази област да се вземат мерки на европейско равнище.

1.2.4. Липса на умения

До 2015 г. се очаква за 90 % от работните места във всички сектори да се изисква техническа квалификация, но едва 25 % от младите хора в ЕС смятат, че са „много добри“ в основните умения във връзка с интернет (използване на интернет за провеждане на телефонни разговори, създаване на уебстраница, използване на мрежи peer-to-peer за пряк обмен на файлове)23. Някои проучвания сочат, че съществува сериозен дефицит на умения за ползване на цифровите технологии сред европейските деца въпреки популярното схващане, че те се „раждат научени да работят на компютър“. Например 38 % от децата на възраст между 9 и 12 години в Европа, които използват интернет, споделят, че имат личен профил в някоя от социалните мрежи. Едва 56 % от децата на възраст 11—12 години обаче заявяват, че знаят как да променят настройките за защита на личните си данни24. Отново според проучванията активността в интернет зависи от уменията за ползване на цифровите технологии25. Следователно придобиването на умения за безопасно ползване на интернет може да спомогне и за други умения, свързани с други дейности в интернет.

2. Нова екосистема: Европейска стратегия за по-добър интернет за децата

През годините са разработвани множество политики на европейско равнище в помощ на децата. Те обаче често бяха насочени към конкретни проблеми, например с ударение върху медийните канали26 или технологичните платформи27, и не бяха обединени в съгласувана рамка. В досегашните си политики ЕС не отделяше достатъчно внимание на факта, че децата представляват специфична група потребители на интернет и имат нужда от съобразена с потребностите им безопасна среда. Европа се нуждае от стратегия, която да предотврати разпокъсването на пазара и да създаде по-безопасна и обогатяваща онлайн среда за всички деца в ЕС.

Предложението е да се съчетаят редица инструменти от законодателството, саморегулирането и финансовата помощ. Законодателството няма да загуби значението си, но ще бъде отдадено предпочитание на саморегулирането, което остава най-гъвкавата рамка за постигане на осезаеми резултати в тази област. Това трябва да е обаче динамичен процес, който да отговаря на новите предизвикателства, като например сближаването на технологиите28, и който осигурява подходящи механизми за сравнителни оценки и независимо наблюдение. Комисията ще финансира мерки по стратегията и по линия на Програмата за по-безопасен интернет (2009—2013 г.)29, „Инструмента за свързване на Европа“30 и програмата „Хоризонт 2020“31 от 2014 г. нататък.

2.1. Висококачествено интернет съдържание за деца и младежи

Стимулирането на разработването на висококачествено интернет съдържание за деца и младежи е от полза както за тях, така и за развитието на единния цифров пазар. Стратегията подкрепя две направления на действие, които са ясно взаимосвързани и могат да доведат до резултати единствено, ако се изпълняват успоредно.

2.1.1. Стимулиране разработването на креативно и образователно интернет съдържание за деца и младежи

Малките деца се нуждаят от „детски площадки онлайн“, където да могат да играят и да учат; за тийнейджърите ще е обогатяващо, ако има творчески и образователни игри, които да ги стимулират творчески и спомагат за използването от тях на интернет по градивен начин. Същевременно технологиите ще присъстват все повече в класните стаи на всички възрастови групи. Интерактивното обучение посредством електронни технологии може да стимулира творчеството и критичното мислене. За тази цел е необходимо да се съдейства за създаване на съдържание, което ще е в услуга както на развитието на децата, така и на европейския единен цифров пазар. Някои държави членки, като Германия, предприеха инициативи за стимулиране на създаването на качествено съдържание за деца, отговарящо на специфични критерии и/или стандарти, и за неговото разгласяване.

2.1.2. За повече градивност при използването на интернет от малките деца

Мнозинството от младите хора все още са само потребители, а не създатели на онлайн съдържание. Целта е да се насърчава творчеството и полезното използване на интернет, което не само ще им позволи да развиват уменията си да боравят с цифрови технологии, но и ще им даде възможност да се развиват и да направляват своя свят по един безопасен, творчески начин, да изграждат общности и да вземат активно участие в обществото. Това може да доведе и до технологични иновации и до създаването на нови фирми, които да обогатят единния цифров пазар.

  1   2   3   4

Свързани:

Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните горива
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение
...
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъвместно съобщение до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на Европейския съюз за киберсигурност Отворено, безопасно и сигурно киберпространство
Съвместно съобщение до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите син растеж: Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconЕвропейска комисия
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Съобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата iconЕвропейска комисия
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом