Конспект по Валута и валутни операции в банките
ИмеКонспект по Валута и валутни операции в банките
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер12.34 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/13cl/conspects/83.doc
Конспект по Валута и валутни операции в банките

1 Национални валути - .Валута. Символи и кодове на валутите; Национални валути в качеството на международни валути

2 Конвертируемост на валутите - Условия за конвертируемост на валутите; Предпоставки; Видове конвертируеми валути

3 Валутен курс - Същност на валутния курс; Котиране на валутите; Пряко котиране; Система за косвено котиране;

4 Валутен пазар - Специфика и участници на валутния пазар; Предпоставки, особености на валутния пазар; Национален и международен валутен пазар


5.Търгуване на валутите - Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар

6 Официален и неофициален валутен пазар

7 Финансови инструменти на валутния пазар

8 Сделките на валутния пазар

9 Валутни позиции

10 Правила и обичаи при търговията с валута

11 Субекти на валутните сделки - Физическите лица като субекти на валутните сделки; Местни физически лица; Чуждестранни физически лица; .Юридическите лица като субекти на валутните сделки; .Местни и чуждестранни юридически лица

12 Сделки спот. Арбитраж

13 Сделки Форуърд.


14 Валутен суап

15. Валутен режим

16. Валутно-курсов режим

17. Държавата и валутния курс

18.Валутна интервенция

19. Прогнозиране на валутните курсове


Литература:

  1. Валутен закон

2. Валута и валутни системи – Радко Радков


изготвил: Мария Стойчева

2008 г.

Свързани:

Конспект по Валута и валутни операции в банките iconС какво ме промени работата?
От предложените ми варианти избрах отдел „Операции”, сектор „Валутни преводи”, тъй като се интересувам от механизмите, които се използват...
Конспект по Валута и валутни операции в банките iconКонспект по Валута и валутен контрол
Търгуване на валутите Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар
Конспект по Валута и валутни операции в банките iconКонспект по Валута и валутен контрол
Търгуване на валутите Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар
Конспект по Валута и валутни операции в банките iconДанъчно третиране на приходи от лихви и приходи от валутни операции на юридическо лице с нестопанска цел

Конспект по Валута и валутни операции в банките iconБиография на преподавател в професионалното направление 8 "Икономика"
Финанси; публични финанси; фирмени финанси; оперативен финансов мениджмънт; валути и валутни системи; международни валутно-кредитни...
Конспект по Валута и валутни операции в банките iconКонспект по „Парично-кредитни отношения с банките" – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност", учебна 2011/2012 г. Самостоятелна форма на обучение
Конспект по „Парично-кредитни отношения с банките” – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност”, учебна 2011/2012 г
Конспект по Валута и валутни операции в банките iconПрессъобщение 6 януари 1999 г
По повод многобройните запитвания от банки, предприятия и частни лица във връзка с въвеждането на единната европейска валута евро...
Конспект по Валута и валутни операции в банките iconУниверситет за национално и световно стопанство
България. Налице са тенденции на нормализиране на икономическите условия, проявяващи се в намаляване на инфлацията, стабилизиране...
Конспект по Валута и валутни операции в банките iconКонспект на Счетоводство на предприятието теория
Отчитане на паричните средства в левове и във валута – каса, разплащателна сметка, чекове и др
Конспект по Валута и валутни операции в банките iconТърсенето на левови баланси от (главно чуждестранни) инвеститори усилва продажбите на чуждестранна валута от търговските банки за клиенти срещу левове на спотовия пазар (при приблизително съответстващи форуърдни покупки) и разширява оборота евро-лев между банките и бнб

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом