Програма за трансгранично сътрудничество между
ИмеПрограма за трансгранично сътрудничество между
страница1/14
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер1.05 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.ipa-cbc-007.eu/upload/docs/BG_MK_Application_Guide_Final_BG.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14ВАЖНО – Имайте в предвид, че настоящият превод на Насоките за кандидатстване на български език има за цел единствено и само да улеснени потенциалните бенефициенти в процеса им на запознаване с изискванията и възможностите на поканата за набиране на проектни предложения. При неясни текстове, моля, направете справка в английския вариант. При разминавания, неточности и пропуски между българския и английския текст, последният има предимство.


Английският текст на настоящите Насоки за кандидатстване е официалната версия одобрена от Съвместния комитет за наблюдение.


НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БИВША

ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

по ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ


Бюджетна линия №: 2007CB16IPO007 - 2009 – 1


Краен срок за кандидатстване: 14 декември 2009 г.

Съдържание


Съдържание 2

Нормативна база 4

Обяснение на текст в каре 4

1 Обща информация 4

1.1 Преглед на Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България - Бивша Югославска Република Македония 4

1.1.1 Допустима трансгранична област 5

1.1.2 Стратегия на програмата 6

1.1.3 Цели на програмата 7

1.1.4 Приоритетни оси на програмата 8

1.2 Организационна структура на програмата 8

1.3 Разпределение на финансовите ресурси по програмата 9

1.3.1 Финансови средства, разпределени за първата покана за набиране на предложения 9

1.4 Държавна помощ 10

1.5 Проекти, генериращи приходи 10

2 Правила на поканата за набиране на предложения 10

2.1 Обща информация 10

2.2 Критерии за допустимост (Водещ партньор и партньори) 12

2.2.1 Допустимост на кандидатите (Водещ партньор и партньори) 12

2.2.2 Допустимост на дейностите 15

2.2.3 Допустими разходи 25

Списък на допустими разходи 26

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ 1: Административни разходи – максимум 25 % от общите разходи по проекта 26

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ 2: Разходи за пътни, дневни и нощувки 27

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ 3: Разходи за заседания, конференции, мероприятия 27

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ 4: Разходи за информация и публичност 28

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ 5: Разходи за външни експерти и финансов одит 28

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ 6: Инвестиции – минимум 70% (инвестиционни проекти) максимум 20 % (проекти с “меки”) от общи проектни разходи 28

БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ 7: Други – максимум 15 % от общи проектни разходи 29

2.3 Как се кандидатства за финансиране 31

2.3.1 Как се получават Документите за кандидатстване 31

2.3.2 Как се попълва Формуляра за кандидатстване и неговите Приложения 31

3 Приложения 38

3.1 Приложения (A) 38

3.2 Приложения (Б) 38

3.3 Приложение (В) 39

4 Къде и как се изпращат проектните предложения 40

5 Краен срок за получаване на проектните предложения 41

6 Оценка и подбор на проектни предложения 41

Речник на термини 49

Речник на съкращенията 50Нормативна базаВ процеса на разработване на настоящите Насоки за кандидатстване са съблюдавани следните разпоредби:

  • Регламент на Съвета №1085/2006 от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)

  • Регламент (на Европейската комисия (ЕО) № 718/2007 от 12 юни 2007 г. [ОВ L 170 от 29.06.2007] за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП), (по-долу наричан ИПП РП)

  • Програма за трансгранично сътрудничество ИПП България - Бивша Югославска Република Македония, одобрена от Европейската комисия на 14.12.2007 г. с програмен референтен номер C (2007)6298

  • Друго приложимо национално и европейско законодателство.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

Програма за трансгранично сътрудничество между iconОперативна програма Гърция-България за периода 2007—2013 г.: програма за трансгранично сътрудничество между двете страни
Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България за периода 2007—2013 г.“ — Оперативна програма по цел европейско териториално...
Програма за трансгранично сътрудничество между iconПрограма за трансгранично сътрудничество
Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бившата югославска република Македония, съфинансирана от Инструмента...
Програма за трансгранично сътрудничество между iconПрограма за трансгранично сътрудничество между България и Турция: пример за най-добро сътрудничество Фюзюн Озердем
Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция: пример за най-добро сътрудничество
Програма за трансгранично сътрудничество между iconMemo/09/153 Брюксел, 6 април 2009 г. Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия за периода 2007—2013 г
Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, получаваща помощ от Общността по раздел „Трансгранично сътрудничество“...
Програма за трансгранично сътрудничество между iconПроект: "Трансгранично сътрудничество в сферата на веи и енергийната ефективност"
ЕЕ. Срещата се организира в рамките на проект ”Трансгранично сътрудничество в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната...
Програма за трансгранично сътрудничество между iconПрограма за трансгранично сътрудничество между България Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България
Програма за трансгранично сътрудничество между България Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ
Програма за трансгранично сътрудничество между iconПрограма за трансгранично сътрудничество Гърция—бивша югославска република Македония за периода 2007—2013 г
Програма за трансгранично сътрудничество Гърция—бивша югославска република Македония, получаваща помощ от Общността по раздел „Трансгранично...
Програма за трансгранично сътрудничество между iconПрограма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 2
Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт” и „Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации” изпълняват проект „Информационни центрове...
Програма за трансгранично сътрудничество между iconПрограма за трансгранично сътрудничество между България Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ

Програма за трансгранично сътрудничество между iconПрограма за трансгранично сътрудничество между България Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом