Програма за трансгранично сътрудничество
ИмеПрограма за трансгранично сътрудничество
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер50.73 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.projectpartners-bg.com/html/programi/teritorialno/prog/rezume/Rezume-II_Call.doc
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ


РЕЗЮМЕ


Втора покана за набиране на проектни предложенияПриоритетни оси

 • 1. Икономическо развитие и социално сближаване

1.1 Икономическо развитие;

1.2 Социално сближаване;

1.3 Подготвка на проекти.

 • 2. Подобряване качеството на живот

2.1 Оползотворяване на природни ресурси;

2.2 Оползотворяване на културни ресурси.


 Бюджетна линия: 2007CB16IPO007 - 2011 – 2


Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16,00 часа на 14.09.2011г., на адреси:

СТС Кюстендил

Република България

Кюстендил 2500,

ул. „Марин Дринов” № 7


Клон на СТС (Звено)

Община Струмица 2400

ул. Блогой Мучето НН

(градски парк)

ет. 2


Обща стратегическа цел на програмата:

Устойчиво развитие на граничния регион в подкрепа на усилията за по-широко

Европейско сътрудничество и интеграция.

Специфични цели:

• Специфична цел № 1: Насърчаване на устойчивия икономически ръст в трансграничния регион.

• Специфична цел № 2: Насърчаване на социалното сближаване в трансграничния регион.

• Специфична цел № 3: По-нататъшно развитие на привлекателността и качеството на живот в трансграничния регион.


Продължителност на проектите и бюджетни граници::Приоритетна ос

Област на интервенция

Тип мярка

Размер на безвъзмездната помощ по проекта (евро)

Срок на проекта (месеци)

Приоритетна ос 1 Икономическо развитие и социално сближаване

1.1. Икономическо развитие

Мека

10 000 - 100 000

6 - 18

Инвестиционна + мека

100 000 - 500 000

6 - 24

1.2. Социално сближаване

Мека

10 000 - 100 000

6 - 18

Инвестиционна + мека

100 000 - 500 000

6 - 24

1.3. Подготовка на проекти

Мека

10 000 - 50 000

6 - 18

Приоритетна ос 2 Подобрение на качеството на живота

2.1. Използване на природните ресурси

Мека

10 000 - 100 000

6 - 18

Инвестиционна + мека

100 000 - 500 000

6 - 24

2.2. Използване на културните ресурси

Мека

10 000 - 100 000

6 - 18

Инвестиционна + мека

100 000 - 500 000

6 - 24ЕС ще финансира 85% от допустимите разходи, а националните бюджети на двете страни участници ще предоставят 15% съфинансиране.


Допустима трансгранична област

От страна на България:

• Област Благоевград: 14 общини – Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда;

• Област Кюстендил: 9 общини – Бобовдол, Бобошево, Дупница, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно.

От страна на Македония:

• Североизточен регион: 6 общини - Кратово, Крива Паланка, Ранковце, Куманово, Липково и Старо Нагоричане;

• Югоизточен регион: 10 общини - Валандово, Гевгелия, Богданци, Дойран, Радовиш, Конче, Струмица, Босилово, Василево и Ново Село;

• Източен регион: 11 общини - Берово, Пехчево, Виница, Кочани, Чешиново - Облешево, Зърновци, Пробищип, Щип, Карбинци, Делчево и Македонска Каменица.


Допустими кандидати

 • неразпределящи печалба институции/организации, основани на базата на местното национално законодателство;

 • неправителствени организации (асоциации или фондации), оператори от публичния сектор, локални/местни/регионални власти;

 • да се намират в допустимия трансграничен район на България и бивша Югославска Република Македония;

 • да са организации които не генерират печалба;

 • местни/регионални/национални власти или подчинени структури на местни/регионални/национални власти.

 • национални и регионални агенции

 • администрации на природни паркове;

 • местни/регионални горски дирекции;

 • здравни заведения;

 • културни институции;

 • обществени центрове/читалища;

 • регионални агенции по заетост;

 • неправителствени (НПО) или нестопански организации

 • организации за подкрепа на бизнеса, местни браншови организации на индустриалци, агенции за развитие, търговски камари (ТК), агенции за развитие на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), институции за образователна, обучителна, научноизследователска и развойна дейност (НРД), асоциации на работодатели и производители, синдикати; други държавни и обществени агенции и асоциации;

 • образователни институции като например университети, училища, колежи и библиотеки;

 • еврорегиони;

 • или сдружение от две или повече от горепосочените;


Партньори - Всеки проект трябва да има поне един партньор от всяка страна на граничния регион.


Примерни допустими дейности по настоящата процедура:

По настоящата покана за предложения два типа проекти ще се финансират:

• не-инвестиционни („меки”) проекти, целящи разработване на изследвания, работни срещи, семинари и обмен на опит;

• „инвестиционни” проекти, задължително включващи строителни дейности, „меки” мерки и доставки / ако е необходимо/.


www.projectpartners-bg.comСвързани:

Програма за трансгранично сътрудничество iconMemo/09/153 Брюксел, 6 април 2009 г. Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия за периода 2007—2013 г
Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, получаваща помощ от Общността по раздел „Трансгранично сътрудничество“...
Програма за трансгранично сътрудничество iconПрограма за трансгранично сътрудничество Гърция—бивша югославска република Македония за периода 2007—2013 г
Програма за трансгранично сътрудничество Гърция—бивша югославска република Македония, получаваща помощ от Общността по раздел „Трансгранично...
Програма за трансгранично сътрудничество iconОперативна програма Гърция-България за периода 2007—2013 г.: програма за трансгранично сътрудничество между двете страни
Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България за периода 2007—2013 г.“ — Оперативна програма по цел европейско териториално...
Програма за трансгранично сътрудничество iconПрограма за трансгранично сътрудничество
Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бившата югославска република Македония, съфинансирана от Инструмента...
Програма за трансгранично сътрудничество iconMemo/09/39 Брюксел, 28 януари 2009 г. Програма за трансгранично сътрудничество ипп българия—Турция 2007—2013 г
Трансгранична програма България—Турция“, получаваща помощ от Общността по раздел „Трансгранично сътрудничество“ на Инструмента за...
Програма за трансгранично сътрудничество iconПроект: "Трансгранично сътрудничество в сферата на веи и енергийната ефективност"
ЕЕ. Срещата се организира в рамките на проект ”Трансгранично сътрудничество в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната...
Програма за трансгранично сътрудничество iconПокана за участие в трансграничен панаир в туризма
Ви покани да участвате като изложител в първото за град Враца мобилно изложение в сферата на Туризма, което се организира в рамките...
Програма за трансгранично сътрудничество iconПокана за участие в строително изложение 22-24 юни 2012 Г
Ви покани да се включите като изложител в първото за град Русе мобилно строително изложение, което се организира в рамките на проект...
Програма за трансгранично сътрудничество iconПрограма за трансгранично сътрудничество между България и Турция: пример за най-добро сътрудничество Фюзюн Озердем
Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция: пример за най-добро сътрудничество
Програма за трансгранично сътрудничество iconТехническо задание оп 1
Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Изпълнителят се задължава да поддържа постоянна връзка с Възложителя...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом