Ценовопредложени е
ИмеЦеновопредложени е
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер10.97 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/images/ОБРАЗЕЦ 2.doc
ОБРАЗЕЦ №2.

.................................................................................................................................

/наименование на участника/

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


За


1.Изготвяне на инвестиционен проект за преценка за оценка необходимостта от ОВОС и оценка за съвместимост съгласно Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за защитените зони за обект „Корекция на река Владайска в участъка от бул. „Никола Петков” до бул. „Овча купел”;

2.Изготвяне на инвестиционен проект за преценка за оценка необходимостта от ОВОС и оценка за съвместимост съгласно Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за защитените зони за обект „Укрепване на свлачище в местност „Кутлина”, кв.„Филиповци”, р-н „Люлин”

3.Изготвяне на инвестиционен проект за получаване на разрешително за ползване повърхностните води на река Банска във връзка с изграждането на мост за обект „Мостово съоръжение за пешеходци над река Банска по ул. „Васил Петлешков”, гр. Банкя


І. Цена на поръчката

1. Цена на поръчката без ДДС ......................................лв.

(словом)лв. .…………………………


ІI. Аванс ........................... %


Дата: Подпис и печат:……………… /име, длъжност/

Свързани:

Ценовопредложени е iconЦеновопредложени е

Ценовопредложени е iconЦеновопредложени е
Текущ ремонт в медицинските кабинети на детски градини и училища на територията на район Южен“
Ценовопредложени е iconЦеновопредложени е
Отпечатване и доставка на бланки, визитки, резолюции, папки и други материали с логото на Столична община, по заявка
Ценовопредложени е iconЦеновопредложени е
Доставка на резервни части по обособени позиции за автомобили марка „Опел” и „ваз” числящи се на од на мвр-плевен”
Ценовопредложени е iconДо кмета на община сливо поле ценовопредложени е
Домашен социален патронаж – град Сливо поле и за одз „Мечо Пух”, град Сливо поле
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом