Утб „уникредит джуниър ад
ИмеУтб „уникредит джуниър ад
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер47.82 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://media.wix.com/ugd/167c38_e4cd705d4e316d521aaa4dbc4c47c502.doc?dn=ob6ti+maestro.doc
УТБ „УНИКРЕДИТ ДЖУНИЪР” АД

гр. София, п. к. 1408, бул. „Витоша” № 91, e-mail: unicredit@abv.bg


Условия по издаване и обслужване на банкова карта

MAESTRO


Минимален на снижим остатък по картова сметка

3 лева
Лимит за операции в чужбина

Лимит за една транзакция

Лимит за 24 часа

Седмичен лимит

Теглене в брой от банкомат и POS терминал

2 000 BGN

3 200 BGN

7 600 BGN

Плащане в търговски обект на POS терминал

9 000 BGN

9 000 BGN

9 000 BGN

Общ брой плащания за периода

-

20 бр.

50 бр.
Лимит за операции в България

Лимит за една транзакция

Лимит за 24 часа

Седмичен лимит

Теглене в брой от банкомат

400 BGN

400 BGN

2 800 BGN

Теглене в брой на POS терминал на каса в банката

9 000 BGN

9 000 BGN

9 000 BGN

Плащане в търговски обект на POS терминал

9 000 BGN

9 000 BGN

9 000 BGN
Такси и комисионни

Издаване и обслужване на карта Visa Electron

 1. Издаване на карта

Без такса

 1. Такси за експресно издаване/преиздаване на картата

10 BGN

 1. Преиздаване на карта след изтичане срока на валидност на картата

Без такса

 1. Преиздаване на карта преди изтичане срока на валиднос на картата *

5 BGN

 1. Месечна такса за обслужване на карта

Без такса

Транзакционни такси

 1. Теглене на пари от банкомат на Банката

Без такса

 1. Теглене на пари от банкомат на друга банка в България

1 BGN

 1. Теглене на пари чрез POS терминал на каса в Банката

3 BGN

 1. Теглене на пари в брой чрез POS терминал на каса на друга банка в България

4 BGN + 1%

 1. Теглене на пари в брой в чужбина на банкомати на други банки

3 EUR + 1%

 1. Теглене на пари чрез POS терминал на каса в чужбина

3 EUR + 1%

 1. Плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и чужбина

Без такса

 1. Плащане на стоки и услуги в Интернет

Без такса

 1. Транзакции в системите ePay.bg/B-pay

0.20 BGN

Такси за допълнителни операции

 1. Възтановяване/Получаване на средства по картова сметка чрез Международна Картова

1%

 1. Такси за блокиране по искане на Картодържателя и преиздаване на картата **

15 BGN

 1. Смяна на ПИН код на АТМ в България

Без такса

 1. Справка на достъпно салдо на банкомат в България

0.20 BGN

 1. Справка на достъпно салдо на банкомат в чужбина

1 EUR

 1. Справка за достъпно салдо през ePay.bg/B-pay

0.20 BGN

 1. Справка на банкомат в България за последните 5 транзакции

0.20 BGN

 1. Месечна такса за получаване на извлечение по пощата

2 BGN

 1. Такса за извънредно извлечение по карта за дефиниран от клиента период различен от стандартния

5 BGN

 1. Промяна на параметри по картата

5 BGN

 1. Годишен абонамент за услугата SMS известие

5 BGN

 1. SMS известие, свързано с операция, извършена с банкова карта ***

0.20 BGN

 1. SMS известие за проверка на разполагаемо салдо (с използване на персонален код) ***

0.10 BGN

Срокове за изпълнение на преводи между сметки чрез банкомат

Време на нареждане на превод

Време на теглене

При нареден превод до 11.00 часа

Тегленето е възможно след 16.00 часа на същия работен ден

При нареден превод след 11.00 часа

Тегленето е възможно след 16.00 часа на следващия работен ден

Олихвяване

 1. Преференциален лихвен процент спрямо лихвения процент по разплащателни сметки в BGN

 1. Период за олихвяване: годишно, в края на всяка календарна година

 1. Лихвена база: 360/360 дни


* Таксата не се събира при преиздаване по препоръка на банката от съображение за сигурност

** Таксата не се събира при служебно блокиране от страна на банката

*** Таксата се дължи от клиента на външен доставчик

Свързани:

Утб „уникредит джуниър ад iconОбщи положения
Банка утб „уникредит джуниър” ад открива и сключва договори за физически лица за следните видове срочни депозити
Утб „уникредит джуниър ад iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Утб „уникредит джуниър ад iconДеветокласникът Антонио Павлов от сип-а по Бизнес етика
Европейския лагер – Велинград 2011. Организатор на инициативата е Джуниър Ачийвмънт България, с подкрепата на програмата на Европейския...
Утб „уникредит джуниър ад iconДо г-жа милена стойчева изпълнителен директор на джуниър ачийвмънт българия
Вас и Вашия екип за великолепната инициатива „Мениджър за един ден” и уникалните програми на „Джуниър Ачийвмънт” които помагат на...
Утб „уникредит джуниър ад iconИщец в процеса е г-н Б. К. Д., Егн, съдебен адрес Благоевград, кантора на адвокат К. Р ответник е Уникредит Булбанк ад, еик 831919536, седалище и адрес на
Благоевград (впоследствие вляла се в Уникредит Булбанк ад) правно основание чл. 97, ал. 1 вр чл. 254 Гпк (отм.). и лихви 849. 21...
Утб „уникредит джуниър ад iconОт 2010-2011учебна година в 81 соу „Виктор Юго" начален етап, два класа започват работа по програмите на Джуниър Ачийвмънт. По програма „Нашето семейство"
Соу „Виктор Юго“ начален етап, два класа започват работа по програмите на Джуниър Ачийвмънт. По програма „Нашето семейство“ работят...
Утб „уникредит джуниър ад iconПрограма на фондация Джуниър Ачийвмънт
Бизнес идеята се генерира от самите студенти и те определят посоката на своите действия
Утб „уникредит джуниър ад iconПрограма 19. 07. 2012 г
Концерт на проф. Вале с оркестър „Карандила джуниър” и деца от проекта „Музиката вместо улицата”
Утб „уникредит джуниър ад icon"З." на следната банкова сметка с титуляр ". С. К. О. Iban б.: Уникредит Булбанк, до размера на сумата от 120 098. 80 (сто и двадесет хиляди деветдесет и осем евро и осемдесет цента) евро
С. К. О. Iban б.: Уникредит Булбанк, до размера на сумата от 120 098. 80 (сто и двадесет хиляди деветдесет и осем евро и осемдесет...
Утб „уникредит джуниър ад iconУникредит Булбанк и JobТiger tv са носителите на наградата за положителен образ на жените в рекламата и маркетинга

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом