Конспект по
ИмеКонспект по
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер22.44 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://polity.free.bg/doc/kons_MNADTI.docВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - КАТЕДРА ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

СПЕЦИАЛНОСТ „ПОЛИТОЛОГИЯ”

КОНСПЕКТ

по дисциплината:

МЕТОДИ ЗА НАБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИ ПРИ ТЕРЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

преподавател:

проф. д.с.н Атанас Ц. Атанасов1. Емпирично и теоретично знание в обществените и поведенческите науки. Основание за разграничаване. Преходът от емпирично към теоретично.
2. Методи (подходи) в изследване на социалните и поведенческите явления. Експериментални изследвания – лабораторни и полеви. Квазиекспериментални изследвания. Неекспериментални изследвания – немасови, масови, изследване на отделен случай. Полеви, допитващи оценяващи, архивни изследвания.
3. Първи стъпки. Избор на изследователски проблем. Литературен обзор. Формулиране на хипотези.
4. Набиране на първична информация на терена. Възможни източници на информация. Класификация на методите за набиране на първичната информация според източниците на информация и мащаба на изследването.
5. Методи за набиране на първична информация при изследвания с малък брой случаи – наблюдение, беседа, медицински измервания.
6. Методи за набиране на първична информация при изследвания с голям брой случаи – интервю и анкета. Класификации според различни критерии.
7. Тестът при теренните изследвания. Индивидуални и групови тестове. Тестове за скорост и мощност. Вербални и конструктивни тестове.
8. Социометрична техника в социалните изследвания. Варианти и критерии за избор. Интерпретация на социометричните данни. Социометрични индекси – индивидуални и групови.
9. Дискретни методи за набиране на първична информация. Анализ на физически следи. Обикновено наблюдение. Анализ на архивни записвания.
10. Подготовка на въпросник за теренни изследвания. Формулиране на въпроси и отговори – основни правила. Проверка на подготвения въпросник.
11. Измерването в обществените и поведенческите науки. Два основни подхода при определяне на понятието “измерване”. Основни свойства на числата и равнища на измерването.
12. Методи на скализиране. Скала на Търстоун, Ликерт, Богардус и Гутман. Устойчивост и валидност на скалите.
13. Обработка на първичната информация при масови теренни изследвания. Логически оглед на входа на обработката. Изготвяне на проект за обработката. Процедурата чистене на файлове. Получаване на крос-таблици.
14. Извадковият метод при изследванията на социалните и поведенческите явления. Генерална съвкупност и извадка, параметри и оценки. Проблемът на представителността на извадковите данни. Стохастични и несохастични грешки.
15. Планиране и формиране на извадките при немасови и масови теренни изследвания. Понятието “модел на извадката”. Причини за отклонения на реализираната от планираната извадка.
16. Планиране обема на извадката. Фактори, влияещи върху обема на извадката. Процедурата “претегляне на извадкови данни”.
17. Неслучайни извадки. Видове – нецелеви и целеви. Приложение. Предимства и недостатъци

Свързани:

Конспект по iconКонспект урока по обж
План-конспект урока по основам безопасности жизнедеятельности. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова
Конспект по iconКонспект за олимпиадата по информационни технологии (ноит)
Конспектът е базиран на официалния конспект за ноит на момн от 2010 г и е допълнен, разширен и осъвременен от Светлин Наков за целите...
Конспект по iconКонспект за олимпиадата по информационни технологии (ноит)
Конспектът е базиран на официалния конспект за ноит на момн от 2010 г и е допълнен, разширен и осъвременен от Светлин Наков за целите...
Конспект по iconКонспект лекций Владимир 2010 Министерство образования Российской Федерации Владимирский государственный университет
Автоматизированные системы бухгалтерского и управленческого учета. Часть 1: Конспект лекций / Владим гос ун-т; Сост.: Д. Н. Васильев...
Конспект по iconХалатов В. Ю. Экономическая и социальная география России: Конспект лекций
Экономическая и социальная география России: Конспект лекций. – М.: Импэ им. А. С. Гри­боедова, 2008.  84 с
Конспект по iconКонспект за колоквиум по биология семестър
Конспект за колоквиум по биология – семестър (биология на развитието и имунология) за студенти по медицина и дентална медицина
Конспект по iconПлан конспект интегрированного урока чтение краеведение. 2 класс (1-4) 2, 3 четверть. Тема: В. Осеева. По ягоды
План конспект интегрированного урока чтение – краеведение. 2 класс (1-4) 2, 3 четверть
Конспект по iconКонспект музыкально речевого развлечения на тему «Веселые мышата»
Конспект музыкально — речевого развлечения на тему «Веселые мышата» во 2 младшей группе
Конспект по iconКонспект по

Конспект по iconКонспект по урология

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом