Решение за откриване на обществена поръчка
ИмеРешение за откриване на обществена поръчка
страница2/18
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер1.6 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.toto.bg/uploads/file/24/OP/2012.10.17/Dokumentaciq.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

3.4.1.4.1. iOS приложение


Минимална версия на iOS, с която трябва да работи приложението iOS 3.1.3. Приложението трябва да работи със следните резолюции:

Screen resolution: 72 ppi
Screen size: 320 x 480 px
Icon size: 57 x 57 px
File format: PNG-24

Screen resolution: 72 ppi
Canvas size: 640 x 960 px
Icon size: 114 x 114 px
File format: PNG-24

Screen resolution: 72 ppi
Canvas size: 768 x 1024 px
Icon size: 72 x 72 px
File format: PNG-24

3.4.1.4.2. Android приложение


Минимална версия на Android, с която трябва да работи приложението Android 2.3 x Gingerbread. Приложението трябва да работи със следните резолюции:

 • High Density Screens;

 • Medium Density Screens;

 • Low Density Screens.
Low density (120), Idpi

Medium density (160), mdpi

High density (240), hdpi

Small
screen

QVGA (240x320)Normal
screen

WQVGA400 (240x400)

WQVGA432 (240x432)

HVGA (320x480)

WVGA800(480x800)
WVGA854(480x854)

Large
screen
WVGA800*(480x800)
WVGA854*(480x854)
3.4.1.5. Уеб-браузер приложения – 2 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 33 000 ЛВ.

Създаването на уеб приложения ще даде възможност на потребителите да използват практично интерактивно поднесена информация, касаеща дейността на ДП „БСТ” без да трябва да го инсталират на компютрите си.
 • Съвместимост с операционни системи


 • Windows XP +

 • Mac OS X ver.10.0 +

 • Linux • Съвместимост с браузери


 • Firefox 3.0 +

 • Opera 9.0 +

 • IE 7.0 +

 • Safari 4.0. +

 • Google Chrome 4.0 +
 • Съвместимост с flash


 • Flash 9.0 +

3.4.1.6. Изработка на интернет-банери.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 9 000 ЛВ.

Концептуалните разработки трябва да бъдат подчинени на основните и специфични цели на Възложителя, но съобразени с особеностите на правните норми и разработените специални правила относно рекламата на хазартни игри към Националните етични правила за реклама и търговска комуникация.

Разработените предложения следва да бъдат обвързани с общата изградена вербална и визуална стилистика.

 • Елементи: Анимирани;

 • Технология: Flash;

 • Размери: 300x250; 250x250; 728x90;

 • Брой: мин. 45 бр.


3.4.2 Дейност № 2.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 520 000 ЛВ.

Информационни и промоционални активности и кампании. Създаване на концептуална платформа за планиране, разработване и изготвяне на идейни проекти по конкретно фиксираните поддейности от тази точка и тяхната реализация; производство на рекламни материали за нуждите на планираните активности.

Изпълнителят трябва да изпълни минимум следните задачи, засягащи създаването и изработката на:

3.4.2.1. Кампания 1.

 • Локация: национално ниво: 10 града.

 • Времетраене на активността в град: 30 дни.

 • Брой промоутърски екипи: 10.

 • Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.

 • Награден фонд: 15 000 лв.

 • Флаери при следните параметри:

         • Формат: А5;

         • Цветност: 4+4;

         • Хартия: 150 гр./кв.м. – мат;

         • Количество: 50 000 бр.

 • Плакати при следните параметри:

 • Формат: 50 х 70 см.

 • Цветност: 4+0.

 • Хартия: 115 гр./кв.м. – гланц.

 • Количество: 50 000 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 130 000 лв.

3.4.2.2 Кампания 2.

 • Локация: национално ниво: 10 града.

 • Времетраене на активността в град: 30 дни.

 • Брой промоутърски екипи: 10.

 • Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.

 • Награден фонд: 15 000 лв.

 • Флаери при следните параметри:

         • Формат: А5;

         • Цветност: 4+4;

         • Хартия: 150 гр./кв.м. – мат;

         • Количество: 50 000 бр.

 • Плакати при следните параметри:

 • Формат: 50 х 70 см.

 • Цветност: 4+0.

 • Хартия: 115 гр./кв.м. – гланц.

 • Количество: 50 000 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 130 000 лв.

3.4.2.3 Кампания 3.

 • Локация: национално ниво: 10 града.

 • Времетраене на активността в град: 30 дни.

 • Брой промоутърски екипи: 10.

 • Цел: популяризиране на игрите на ДП “Български спортен тотализатор”.

 • Награден фонд: 15 000 лв.

 • Флаери при следните параметри:

         • Формат: А5;

         • Цветност: 4+4;

         • Хартия: 150 гр./кв.м. – мат;

         • Количество: 50 000 бр.

 • Плакати при следните параметри:

 • Формат: 50 х 70 см.

 • Цветност: 4+0.

 • Хартия: 115 гр./кв.м. – гланц.

 • Количество: 50 000 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 130 000 лв.

3.4.2.4. Кампания 4.

 • Локация: национално ниво: 10 града.

 • Времетраене на активността в град: 30 дни.

 • Брой промоутърски екипи: 10.

 • Цел: имиджова кампания на ДП “Български спортен тотализатор”.

 • Награден фонд: 15 000 лв.

 • Флаери при следните параметри:

         • Формат: А5;

         • Цветност: 4+4;

         • Хартия: 150 гр./кв.м. – мат;

         • Количество: 50 000 бр.

 • Плакати при следните параметри:

 • Формат: 50 х 70 см.

 • Цветност: 4+0.

 • Хартия: 115 гр./кв.м. – гланц.

 • Количество: 50 000 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 130 000 лв.


3.4.3 Дейност № 3.

Рекламно участие в събития и инициативи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 50 000 ЛВ.

Създаване на концептуална платформа за планиране и осигуряване на рекламно участие; разработване и изготвяне на идейни проекти по конкретно фиксираните поддейности от тази точка.

3.4.3.1 Участие в спортна инициатива - 1 бр.

Местоположение: на територията на България.

Брой участници: минимум 50.

Продължителност: минимум 1 ден.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 лв.


3.4.3.2 Участие в културна инициатива – 1 бр.

Местоположение: на територията на България.

Продължителност: минимум 30 дни.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 10 000 лв.

3.4.3.3. Участие в социална инициатива – 1бр.

Местоположение: на територията на България.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 20 000 лв.


3.4.4. Дейност № 4.

Организиране, реализиране и модернизиране облика на предаването „Теглене на тиражите на игрите на СПОРТ ТОТО”. Изготвяне на творческа концепция, цялостна организация и реализиране на предаването „Теглене на тиражите на игрите на СПОРТ ТОТО” с продължителност 15 минути.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 315 000 ЛВ.

С тази дейност се цели постигането на навременни промени и актуализация в съдържанието и визуалното представяне на телевизионното предаване „Теглене на тиражите на игрите на СПОРТ ТОТО”, съобразени с тенденциите в телевизионната среда за периода 2013 г. - 2014 г. и съгласно действащия Закон за хазарта и установените добри практики от СЕМ.

Предаването трябва да изпълнява следните функции, съобразявайки съдържанието със спецификата на дейността на ДП „БСТ” за привличането на постоянна зрителска аудитория:

 • Информационна;

 • Емоционална;

 • Развлекателна.

За удовлетворяване нуждите на предаването „Теглене на тиражите на игрите на СПОРТ ТОТО” Възложителят изисква изпълнение и покриване на конкретни параметри и дейности, фиксирани по-долу в тази точка от техническата спецификация. Отговорността по реализирането и заснемането на телевизионното предаване „Теглене на тиражите на игрите на СПОРТ ТОТО” е на Изпълнителя.

3.4.4.1. Проектиране и изработка на:

 • Декор – 1 бр.

 • Идеен проект;

 • 3D визуализация;

 • Подробно описание на детайли на декора;

 • Реализация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 25 000 ЛВ.

3.4.4.2. Дизайн и изработка:

 • Шапка – 2 бр. /начало и край/, 15 сек.;

 • Каш:

  • Разделителен – 5 бр., 7 сек;

 • Анимация за видео екран – 1 бр., 20 сек.;

 • Графична плочка /темплейт/:

 • Анимирана – 1 бр., 5 сек.

 • Анимирана – 1 бр., 20 сек.

 • Статична информационна – 4 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 10 000 ЛВ.

3.4.4.3. Организация и реализация на телевизионната продукция:

 • Създаване на художествена платформа;

 • Организиране на кастинг за избор на водещ;

 • Необходим екип, предоставящ услуги по следните дейности:

 • Творчески екип / сценарист, водещ, глас зад кадър/;

 • Реализаторски екип / режисьор на пулт, отговорен оператор, трима оператори, звукорежисьор, асистент звук в студио, оператор надписи, осветител, декоратор, гримьор, стилист, инженер, директор продукция, изпълнителен продуцент/;

 • Организация и реализация на външни снимки на спечелили участници в игрите, организирани от Възложителя – 52 репортажа.

 • Организиране на транспорт /покрива територията на цялата страна/;

 • Осигуряване на мобилен екип /един оператор, един водещ, един шофьор/;

 • Монтаж на репортажите.

 • Изготвяне на информационни клипове за игри на ДП “БСТ”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 280 000 ЛВ.


3.4.5 Дейност № 5.

Закупуване и разпространение на рекламни форми в съответните канали.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 2 485 000 ЛВ.

3.4.5.1. Рекламно участие и продуктово позициониране в продукции: телевизионни; филмови; музикални.

3.4.5.2. Печатни медии (вестници и специализирани издания с висок тираж);

3.4.5.3. Телевизия;

3.4.5.4. Интернет планиране и разпространение;

3.4.5.5. Билбордове;

3.4.5.6. Поставяне на рекламни пана и цялостно брандиране върху превозни средства от градски транспорт;

3.4.5.1. Рекламно участие и продуктово позициониране в продукции: телевизионни; филмови; музикални.

Включване, показване или споменаване на игра от портфолиото на ДП „БСТ” или търговската марка в продукции. Възложителят очаква продуктовото позициониране да бъде реализирано в рамките на всички изброени продукции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 200 000 ЛВ.

 • Имиджово и продуктово позициониране в български телевизионни продукции /сериали, ситкоми или предавания/.

 • Продължителност: между 40 мин. и 60 мин.

 • Брой епизоди на сезон: минимум 12.

 • Разпространение: национален ефир и интернет разпространение.

 • Имиджово и продуктово позициониране във филмови продукции;

 • Комерсиална, пълнометражна филмова продукция;

 • С участието на популярни български актьори;

 • Разпространение: големи киносалони;

 • Период на разпространение: минимум 1 месец.

 • Имиджово и продуктово позициониране в музикални продукции - видеоклипове.

 • Изпълнител: Популярен български изпълнител;

 • Разпространение: български телевизионни музикални канали и интернет разпространение;

 • Период на разпространение: минимум 1 месец.

 • ДП „БСТ” следва да присъства в продукцията в минимум 3 от следните начини:

 • Визуално, директно от героите;

 • Вербално, като игрите или ДП „БСТ” бъдат споменати в диалог;

 • Чрез логото на ДП „БСТ”;

 • В официални видеа, промотиращи продукцията;

 • Всички съпътстващи продукцията рекламни форми;

3.4.5.2. Печатни издания.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 268 000 ЛВ.

3.4.5.2.1 Национални.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 170 000 ЛВ.


3.4.5.2.1.1 Профил: Ежедневник с национално разпространение.

Тираж: Мин. 40 000 бр.

Брой карета: мин. 80 бр.

Цветност: цветни.

Примерен размер на каре: 127 х 30 мм.

Местоположение в изданието: вътрешна страница.

Медия план: разработване на медия план.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 30 000 ЛВ.

3.4.5.2.1.2 Профил: Ежедневник с национално разпространение.

Тираж: Мин. 80 000 бр.

Брой карета: мин. 110 бр.

Цветност: цветни.

Примерен размер на каре: 128.25 х 30 мм.

Местоположение в изданието: вътрешна страница.

Медия план: разработване на медия план.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 40 000 ЛВ.

3.4.5.2.1.3 Профил: Ежедневник с национално разпространение.

Тираж: Мин. 20 000 бр.

Брой карета: мин. 45 бр.

Цветност: цветни.

Примерен размер на каре: 128.25 х 30 мм.

Местоположение в изданието: вътрешна страница.

Медия план: разработване на медия план.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Свързани:

Решение за откриване на обществена поръчка iconРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Обявление за обществената поръчка

Решение за откриване на обществена поръчка iconДокументаци я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Решение №14/07. 08. 2012г на Управителя на „център за градска мобилност” еоод за откриване на процедура за възлагане на обществена...

Решение за откриване на обществена поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4

Решение за откриване на обществена поръчка iconІ. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка >ІІ. Обявление за възлагане на обществена поръчка
Руен, област Бургас, ул.“Първи май” №18, тел.: 05944/6233, факс 05944/6476, е-mail: obstina

Решение за откриване на обществена поръчка icon1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Участие в открита процедура по зоп за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект „услуги и предмет

Решение за откриване на обществена поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет

Решение за откриване на обществена поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка

Решение за откриване на обществена поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8 връзка с чл. 14, ал. 1 т. 1 от зоп.– открита процедура по зоп....

Решение за откриване на обществена поръчка iconРешение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет

Решение за откриване на обществена поръчка iconI. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка >II. Обявление за обществена поръчка
СрН и нн, реконструкция на въздушни мрежи СрН и нн при изпълнение на обекти от ремонтната и инвестиционната програма на „чез разпределeние...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом