Конспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 година
ИмеКонспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 година
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер19.47 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/sfouupscons/t/documents/09.doc

Конспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 година

2. Съвременен релеф на България.

3. Полезни изкопаеми.

4. Климат- фактори и елементи.

5. Климатично райониране.

6. Води на България.

7. Почви на България.

8. Растителност и животински свят на България.

Природогеографски области

9. Дунавска равнина.

10. Старопланинска област.

11. Краищенско- Средногорска област. Задбалкански котловини.Софийско поле.

12. Средогорие, Витоша, Средна гора.

13. Краище.

14. Тракийско- Странджанска област. Горнотракийска низина.

15. Рило- Родопска област. Осогово- Беласишка планинска редица и долината на р. Средна Струма.

16. Рила, Пирин и долината на р. Места.

17. Родопи.

18. Черно море. Българско черноморско крайбрежие.

География на населението и селищата в България

19. Брой, разпределение и движение на населението.

20. Структура на населението.

21. Селища и урбанизация.

22. Държавно устройство и административно деление на България.

География на националното стопанство

23. Национално стопанство: структура, фактори за териториално развитие и показатели.

24. Първичен сектор на НС.

25. Растениевъдство в България: площи, производство и регионална структура.

26. Животновъдство в България: развитие и регионална структура.

27. Вторичен сектор на стопанството. География на енергетиката.

28. География на промишлеността. Структуроопределящи производства.

29.Лека и хранително- вкусова промишленост. Строителство.

30.Третичен сектор. География на транспорта.

31. География на туризма

География на регионите в България

32. Югозападен регион.

33. Западен Тракийско- Родопски регион.

34. Източен Тракийско- Родопски регион.

35. Югоизточен регион.

36. Североизточен приморски регион.

37. Севроизточех придунавски регион.

38. Северен централен регион.

39. Северозападен регион.Свързани:

Конспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 година icon13 клас Самостоятелно обучение Специалност " Електрически машини и апарати" Януарска сесия учебна година 2011 – 2012

Конспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 година iconСпециалност: търговия ХІ д – учебна 2011/2012 година конспект организация на търговията приравнителен изпит за 11 клас сфо
Търговията – форма на обществено производставки. Предпоставки за възникване,форми
Конспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 година iconКонспект по „Парично-кредитни отношения с банките" – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност", учебна 2011/2012 г. Самостоятелна форма на обучение
Конспект по „Парично-кредитни отношения с банките” – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност”, учебна 2011/2012 г
Конспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 година iconНационална търговска гимназия – град пловдив
Счетоводство на предприятието – Учебна практика” за ХІ клас, самостоятелна форма /приравнителен/, специалност „Търговия”, учебна...
Конспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 година icon13 клас Самостоятелно обучение Специалност " Електрически машини и апарати" Януарска сесия учебна година 2010 – 2011
Консултации по съответните предмети при преподавателите от комисиите по графика, представен по-долу
Конспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 година iconНационална търговска гимназия – град пловдив
Счетоводство на предприятието” за ХІ клас, самостоятелна форма /приравнителен/, специалност „Търговия”, учебна 2011/2012 година
Конспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 година iconКонспект по география и икономика 5 клас самостоятелна форма на обучение

Конспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 година iconКонспект по география и икономика 9 клас самостоятелна форма на обучение

Конспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 година iconНационална търговска гимназия град Пловдив конспект
Хi клас, специалност „Счетоводна отчетност”, самостоятелна форма на обучение, за учебната 2011/2012 година
Конспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 година iconСписък на учебниците за 12. клас
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом