Примерно годишно разпределение
ИмеПримерно годишно разпределение
Дата на преобразуване18.12.2012
Размер97.53 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://prosveta.bg/actualno/2razpr/Muzika_Mincheva2.doc

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Приложение № 2ме­сец

седмица

изпълнение

възприемане

съчиняване

Нови понятия/имена

Аналитични и други дейности и действия

1

2

3

4

5

6

7

IX

I

„По райските долини“
II

„Родина“

X

I

„Есен“ – П. Ступел

Златокоса есен Есенният дъжд чука на прозоре­ца

Съчиняване на песен

композитор, пе­сен, изпълнител

съпровод на детски му­зикални инструменти; есенен концерт
II


III

„Мечо композитеор“


„Жълтото игличе“

Мечо композитор Доктор Лиса

Радецки марш Дунавско хоро
динамика, темпо


духов оркестър

откриване характера на музиката

сравняване на марш и право хоро
IV

„Бал на мишките“

Валс из балета „Спящата краса­вица“

Съчиняване на танцови движе­ния

ЧайковскиV

„Пустото петле шарено“ Приспивна песен

Право хорообобщение на право хо­ро и народен оркестър

XI

I

Гъдуларче

Ръченица

Импровизиране на танцови дви-
обобщение на ръченица; оркестър

1

2

3

4

5

6

7

жения


II

„На лов“

Дяволски танц За животнитеоткриване посоката на мелодическо движение; звукоподражание в му­зиката; определяне на темпо и динамика
III

„Извило се вито хоро“

Пайдушко из

„Тракийски танц“
Петко Стайнов

откриване посоката на мелодическо движение; едноквост, подобие, кон­траст; наблюдение на не­равномерно отмерване
IV

„Прела Райка“

„Проводи ма, майчинко“
Валя Балканска

наблюдения върху мет-роритъма; наблюдения върху мелодическо дви­жение

XII

I

„Мечо готви се за сън“

„Ранна зима“
съчиняване на песен

Добри ХристовII

„Дядо Коледа е тук“

„Дядо Коледа“

звукова карти­на
наблюдения върху зву-коизобразителност в му­зиката
III

„Тиха нощ, свята нощ“ „Стани, нине, господине“

коледен концертколедни обичаи

I

I, II, III

работа върху учените пес­ни

разпознаване на слушани песни

концерт със съ­чинени песни
обобщение
1

2

3

4

5

6

7

II

I

Домашно излъчване
съчиняване на песен
беседа върху музикални предавания по радиото и телевизията за деца
II
„Козичката“
флейта

характеристика на тем­бъра на флейтата
III

„Герчо с тамбурата“

Пиринска мело­диясвирене с детски музи­кални инструменти; ха­рактеристика на тембъра на кавал, гайда, тъпан; откриване на мелодичес-ко движение
IV

Песен в бяло и червено
съчиняване на песен
откриване на метричната

пулсация;

III

I

„Пролет иде“ „Радецки“

Пролет из „Го­дишни времена“ „Вей се, гордо знаме“
Маестро Георги Атанасов

свирене с детски музи­кални инструменти; откриване тембъра на познатите духови ин­струменти – флейта, тромпет, кларинет
II

„Дар за мама“
концерт с твор­би за мама


III

„Под нашата стряха“
съчиняване на песен
откриване посоката на мелодическо движение
IV

„Ранна пролет“
съчиняване на съпровод и тан-1

2

3

4

5

6

7

цови движения; звукова карти­наIV

I

„Войници“

Марш из балета „Лешникотро-шачката“колекция – маршове – сравнение; свирене с детски музи­кални инструменти
II

„Люлчина песен“

Валс – Щраус „Ръченица“
акордеон

характеристика на тем­бъра на акордеона; откриване на темпо и ди­намика
III

„Санда“ „Лаленце се лю­лее“

Песен и ръчени­ца, „Великденско петле“, Кукерски танц
кларинет

характеристика на тем­бъра на кларинета; лазаруване, кукерски иг­ри, Великден

V

I

Пролетни песни

Репетиция за кон­церт

импровизиране на движения

В. А. МоцартII

изпълнение на песни-танци

„Дуду-бамба“

импровизиране на движения; съчиняване на песен
колекция песни-танци

V I

III

IV

Лятна картинка

Любими песни

Из балета „Лебе­дово езеро“

Любими произве­денияконцерт детско творчество

групата на духо­вите инструмен­ти

забавни задачи;

колекции;

забавни задачи

Свързани:

Примерно годишно разпределение iconПримерно годишно разпределение

Примерно годишно разпределение iconИзобразително изкуство, Димитър Димитров примерно годишно разпределение

Примерно годишно разпределение iconПримерно годишно разпределение, 8 клас, интензивна подготовка, Opportunities for Bulgaria

Примерно годишно разпределение iconВладимир попов
Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по ли- тература за клас
Примерно годишно разпределение iconUnit 1
Примерно годишно разпределение 8 клас задължителна подготовка, success pre-intermediate
Примерно годишно разпределение iconНа методическата единица
Примерно годишно разпределение по химия и опазване на околната среда за клас
Примерно годишно разпределение iconПримерно годишно разпределение на темите от учебното
Разпознаване, назоваване на компютърните устройства и затвърдяване на знанията за предназначението им
Примерно годишно разпределение iconПримерно годишно разпределение по география и икономика
Теоретични въпроси на географската наука. Съвременни научни направления в географията
Примерно годишно разпределение iconПримерно годишно разпределение по география и икономика
Интерпретира информация от различни източници; прогнозира последиците от глобалното затопляне
Примерно годишно разпределение iconПримерно годишно разпределение по география и икономика
Актуализира и интерпретира информация от различни източници – таблици, схеми, карти
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом