Държавни образователни изисквания за учебно
ИмеДържавни образователни изисквания за учебно
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер19.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mariana-petrischka.narod2.ru/za_roditeli/DOI_CHO.docx
ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНО

СЪДЪРЖАНИЕ

Човекът и обществото

Степен на образование: Основна

Етап: Начален

Ядра на учебно

съдържание

Знания, умения, отношения (в края на IV кл.)
Роден край


Човекът и неговата

среда


Национално и

културно

наследство


България-част

от Света


Източници на

знания
В резултат на обучението по учебния предмет човекът и обществото в

края на началния етап на основната образователна степен ученикът:


Познава значението на семейството и рода.

Описва родното селище и родния край. Различава училището като

институция и общност.

Различава основни държавни институции и органи на местната власт.

_____________________________________________________________

Определя значението на някои природни дадености (вода, почва и др.)

за живота на хората.

Посочва връзката между особеностите на природната среда и

трудовата дейност на хората.

Дава примери за последиците от взаимодействието между човека и

околната среда.

Дава примери за промени в околната среда и бита на хората,

настъпили в резултат на някои технически нововъведения.

Описва елементи от ежедневния живот на българите през различни

епохи.

Изрежда правила за безопасно движение по улиците.

_____________________________________________________________

Познава националните символи (знаме, герб, химн).

Разпознава и определя във времето официални и битови празници в

България.

Дава примери за значими културни постижения на българския народ.

Разказва за ярки личности и събития в българската история.

Знае ролята на езика, религията и традициите за съхраняването и

развитието на българския народ.

_____________________________________________________________

Назовава столицата на Република България и нейните

забележителности.

Определя географското положение на България на Балканския

полуостров и в Европа.

Описва най-общо географски области в страната.

Илюстрира с примери връзките на България с Европа и света.

_____________________________________________________________

Разграничава материални от писмени източници на знания.

Използва картата като източник на знания.

Съставя кратки описания на обекти и събития.


Свързани:

Държавни образователни изисквания за учебно iconДържавни образователни изисквания за учебно
Създава реални и фантазни образи по наблюдение, памет, впечатление и въображение
Държавни образователни изисквания за учебно iconДържавни образователни изисквания за учебно
Владее основни умения за бягане, скачане, хвърляне и ги прилага в съревнователни условия и игри
Държавни образователни изисквания за учебно iconДържавни образователни изисквания за учебно съдържание
В резултат на обучението по математика в края на началния етап на основната образователна степен ученикът
Държавни образователни изисквания за учебно iconДържавни образователни изисквания за учебно съдържание по предметен цикъл Философия
Разбира значението и функционирането на общността; познава ролята на основните социални общности(семейството, приятелите, колегите)...
Държавни образователни изисквания за учебно iconУчебни програми за подготвителна група в детската градина въведение
Съобразно публикуваните държавни образователни изисквания и промени в Закона за народната просвета (бр. 90 на Д. В./2002) се изисква...
Държавни образователни изисквания за учебно iconГрама по физика и астрономия VІІ клас
Държавните образователни изисквания (дои) за учебно съдържание и Рам­ковите изисквания на Министерството на образованието, младежта...
Държавни образователни изисквания за учебно iconI. цел за работата на методическото обединение
Осъществяване на качествен и ефективен учебно-възпитателен процес по икономически дисциплини, в съответствие с Държавните образователни...
Държавни образователни изисквания за учебно iconДо управителния съвет на напоо докладна записка от деян пушкаров председател на ус на напоо
Относно: Утвърждаване на работни групи и на рецензенти на Държавни образователни изисквания (дои) за придобиване на квалификация...
Държавни образователни изисквания за учебно iconДо управителния съвет на напоо докладна записка от деян пушкаров председател на ус на напоо
Относно: Утвърждаване на работни групи и на рецензенти на Държавни образователни изисквания (дои) за придобиване на квалификация...
Държавни образователни изисквания за учебно iconДо управителния съвет на напоо докладна записка от деян пушкаров председател на ус на напоо
Относно: Утвърждаване на състава на работни групи и на рецензенти на Държавни образователни изисквания (дои) за придобиване на квалификация...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом