Списък на научните публикации на
ИмеСписък на научните публикации на
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер120.36 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/4622/7973766251867563847.doc
СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

НА

ДОЦ. ЕВГЕНИ ИЛИЕВ БЕЛОКОНСКИ, д.


ДИСЕРТации 1. БЕЛОКОНСКИ, Е. Лапароскопска холецистектомия – усложнения и тяхното лечение. // Дисертационeн труд за присъждане на научна степен “Доктор”, С, 1997.Публикации в учебници, монографии, сборници,

ръководства и учебни пособия


 1. канев, к., Белоконски, Е., Кацаров, К., Костадинов, Р., Младенов, Н., Димов, Д., Гълъбова, А. Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск. Под ред. С. Тонев. Казанлък, Изд.”Ирита”, 2008, 432 с. 1. канев, к., Белоконски, Е., Кацаров, К., Костадинов, Р., Младенов, Н., Димов, Д., Гълъбова, А. Медицинско осигуряване при кризи. Под ред. С. Тонев. София, Изд.”Ирита”, 2008, 304с. 1. канев, к., Белоконски, Е., Кацаров, К., Костадинов, Р., Младенов, Н., Димов, Д., Гълъбова, А. Медицинско осигуряване при мисии. // Под ред. С. Тонев. Казанлък, Изд.”Ирита”, 2008 г. 1. КАЦАРОВ, К., Белоконски, Е., Канев, К., Костадинов, Р., Димов, Д., Гълъбова, А. Наръчник: Оценка на медицинската обстановка - Кувейт. Под ред. С. Тонев. Казанлък, Изд.”Ирита”, 2008, 160 с. 1. ТОНЕВ, Ст., Белоконски, Е. Оценка на състоянието на кувейтската система на здравеопазване. // Наръчник: Оценка на медицинската обстановка в Кувейт. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2008, с. 112-120. 1. ТОНЕВ, Ст., Кацаров, К., Белоконски, Е. Риск от заболявания в Кувейт. // Наръчник: Оценка на медицинската обстановка в Кувейт. Казанлък, Изд. „Ирита”, 2008, с. 30-45. 1. Белоконски, Е., Канев, К., Драгнев, В. Медицинско осигуряване на кризи от невоенен характер // Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове. Под ред. Ст. Тонев, София, 2007, с. 59-115. 1. БЕЛОКОНСКИ, Е., Канев, К., Костадинов, Р., Димов, Д., Гълъбова, А., Георев, И. Наръчник за оценка на медицинската обстановка в Ислямска Република Афганистан. // Под ред. С. Тонев. Казанлък, Изд.”Ирита”, 2007 г.

 2. ВАСИЛЕВ, К., Белоконски, Е. Лапароскопско лечение на острите холецистити. // Спешна хирургия. Под ред. А. Пинкас и И. Виячки. София, Мед. изд. "Арсо", 1998, с. 349-357. 1. БЕЛОКОНСКИ, Е., Василев, К., Гърбев, Г., Даскалов, В., Григоров, Г. Усложнения при ендоскопското лечение на ингвиналните хернии. // Сборник доклади от Национална конференция по хирургия “Хернии”. Банско - 30-31 май 1997 г. София, Изд. Медарт, 1997, с. 126-130. 1. БЕЛОКОНСКИ, Е., Василев, К., Даскалов, В., Гърбев, Г., Григоров, Г. Видеоасистирана пластика на шпигелова херния симултантно с лапароскопска холецистектомия. // Сборник доклади от Национална конференция по хирургия “Хернии”, Банско - 30-31 май 1997 г. София, Изд. Медарт, 1997, с. 194. 1. ГЪРБЕВ, Г., Донков, И., Василев, К., Белоконски, Е., Даскалов, В. Раневи усложнения при херниопластика”. // Сборник доклади от Национална конференция по хирургия “Хернии”, Банско - 30-31 май 1997 г. София, Изд. Медарт, 1997, с. 131-133. 1. ДОНКОВ, И., Гърбев, Г., Даиев, К., Василев, К., Белоконски, Е., Григоров, Г., Даскалов, В. Причини за летален изход след херниопластика”. // Сборник доклади от Национална конференция по хирургия “Хернии”, Банско - 30-31 май 1997 г. София, Изд. Медарт, 1997, с. 134-136. 1. ВАСИЛЕВ, К., Белоконски, Е., Гърбев, Г., Даскалов, В., Григоров, Г. Ендоскопско лечение на ингвиналните хернии. // Сборник доклади от Национална конференция по хирургия “Хернии”, Банско - 30-31 май 1997 г. София, Изд. Медарт, 1997, с. 118-125. 1. ВАСИЛЕВ, К., Белоконски, Е., Донков, И., Гърбев, Г. Лапароскопски симптоми при острия панкреатит. // Сборник доклади от Национална конференция по хирургия “Остър панкреатит”. Сандански, 19-20 май 1995 г., с. 26-27. 1. БЕЛОКОНСКИ, Е., Василев, К., Гърбев, Г., Даскалов, В., Григоров, Г. Усложнения при ендоскопското лечение на ингвиналните хернии. // Сборник доклади от Национална конференция по хирургия “Хернии”. Банско - 30-31 май 1997 г. София, Изд. Медарт, 1997, с. 126-130. 1. KJOSSEV, K., Belokonski, E., Vladov, N. TN(R)C points system for cystic echinococcosis: clinical evaluating and monitoring of the disease. // Proceedincgs of the 44th congress of the ESSR, Medimond, Bolognia, Italy, 2009, Edt. R. Demaria, p. 61-64. 1. VLADOV, N., Belokonski, E., Kjossev, K. Extended pancreaticoduodenectomy with or without vessels resection for periampullary adenocarcinoma. // Proceedings of the 44th congress of the ESSR, Medimond, Bolognia, Italy, 2009, Edt. R. Demaria, p. 55-59. 1. KANEV, K, Belokonski, E., Katsarov, K., Kostadinov, K., Dimov, D., Tchobanov, N., Galabova, A. Medical support principles and current military missions medical assessment. Editor Stoyan Tonev. Sofia, IRITA Publishing house, 2008, 383 p. 1. Kanev, K., Tonev, St., Belokonski, E., Dimov, D. Assessment of the medical situation. // Medical support principles and current military missions medical assessment. Edit. S. Tonev, Sofia, Printing house „IRITA”, 2008, pр. 45-133. 1. Katzarov, K., Belokonski, E., Kanev, K., Kostadinov, R., Dimov, D., Galabova, A. Handbook: Medical assessment – Kuwait. Editor S. Tonev. Kazanlak, Irita publishing house, 2008, 160 p. 1. TONEV, S., Belokonski, E. Evaluation of the condition of Kuwaits healthcare system. // Kuwait – Medical and Geographic Overview. Health Risk Assessment. Sofia, IRITA Publishing house, 2008, p. 110-118. 1. TONEV, S., Katzarov, K., Belokonski, E. Morbidity risk in Kuwait. // Kuwait – Medical and Geographic Overview. Health Risk Assessment. Sofia, IRITA Publishing house, 2008, p. 28-43. 1. Gurbev, G., Vasilev, K., Belokonski, E., Damjanov, D. Wound Prognostic System. // Proceeding Eurosurgery 2000. Ed. E. Düren, A. Tüzüner, I. Sayek. Padova, Monduzzi Editore, 2000, p. 207-209.ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ 1. ТОНЕВ, Ст., Белоконски, Е., Канев, К. 20 години Военномедицинска академия. // Военна медицина, 61, 2009, № 1, с. 3-7 1. НИКОЛОВ, С., Белоконски, Е., Белоев, М. Заваряване на живи тъкани - основни принципи на методиката. Предимства. Приложение - опит от демонстрация на експериментални животни. Революционна технология в медицината. // Научно- технически преглед, 2006, № 4, с. 1-5. 1. ЙОНОВ, Я., Белоконски, Е. Спешна медицина – развитие, принципи, насоки. // Военна медицина , 2005, № 2, с. 45-52. 1. Салтиров, Ил., Белоконски, Е. Травми на тестиса. // Военна медицина, 2005, №4. 1. Белоконски, Е., Василев, Б., Владов, Н., Даскалов, В., Николов, С. Н. Лапароскопско лечение на диафрагмална херния в отвора на Morgan – Larey - случай от практиката. // Хирургия, 2004. 1. Салтиров, И., Георгиев, Г., Петков, Ц., Белоконски, Е. VIOXX – аналгезия в урологичната и хирургичната практика. // Урология, 9, 2003, № 4, с. 116-118.
 1. Салтиров, И., Петков, Ц., Георгиев, Г., Белоконски, Е. Padua Ileal Blader –хирургична техника за заместване на пикочния мехур с континентен резервоар от илеум. // Хирургия, 59, 2003, № 6, с. 17-21. 1. Донков, И., Василев, К., Гърбев, Г., Иванов, П., Белоконски, Е., Григоров, Г., Даскалов, В. Колоректална хирургия – 11-годишен опит. // Национална конференция по колопроктология. Варна, 27-29 септември 2001г. 1. KANEV, K., Tonev, St., Belokonski, E, Katzarov, K. Medical Aspects in Military Missions in Iraq. // International Review of the Armed Forces Medical Services, Vol. 82, 2009. 1. KANEV, K., Tonev, S., Belokonsky, E., Katzarov, K. // Medical Aspects in Military Missions in Afghanistan. // International Review of the Armed Forces Medical Services, Vol. 82, 2009. 1. KJOSSEV, K., Belokonski, E., Vladov, N. TN(R)C points system for cystic echinococcosis: Clinical evaluating and monitoring of the disease. // British Journal of Surgery, 96, 2009, №5, p. 59, P1.d-30. 1. VLADOV, N., Belokonski, E., Kjossev, K. Pancreaticoduodenectomy for periampullary adenocarcinoma: With or without vessels resection? // British Journal of Surgery, 96, 2009, №5, p. 59, P1.d-29. 1. SERGEEV, S., Mihaylov, V., Mutafchiiski, V., Belokonski, E., Takorov, I., Vladov, V. Laparoscopic treatment of liver hydatid cysts. // Hepato-Gastroenterology, 55, 2008, Suppl I, p. 355-356. 1. TONEV, S., Belokonski, E., Kanev, K. Military Medical Academy acts as part of national health care system in crisis other than war. // International Review of the Armed Forces Medical Services, 81, 2008, № 2, р. 91-97 1. VLADOV, N., Sergeev, S., Belokonski, E., Mihaylov, V., Takorov, I. Laparoscopic Roux-en-Y stapled cysto-jejunostomy. // Hepato-Gastroenterology, 55, 2008, Suppl I, p. 360. 1. KANEV, K., Tonev, S., Belokonski, E., Katzarov, K. Bulgarian model of integrating military and civil health care system. // Medical Corps International, 2007, №4, p. 34-36. 1. TONEV, S., Kanev, K., Belokonski, E. Katzarov, K. Terrorist attack in peace keeping operation in Kerbala, Iraq. // Medical Corps International, 2007, № 4, p. 30-31. 1. KANEV, K., Tonev, St., Belokonski, E., Dragnev, V. Medico-geographical characteristics impact on medical support in crisis situations. // Medical corps, vol. 3, 2007. 1. ТОNEV, S., Kanev, K., Belokonski, E., Dimitrov, A. Medical support in disaster situations. // Medical Corps International, 2007, №4, с. 14-16. 1. GURBEV, G., Belokonski, E., Uzunova, A., Vassilev, K., Grigorov, G. Familial adenomatous polyposis. // Scripta Scientifiica Medica, 30, 1997, Suppl. 2, p. 55. 1. VASSILEV, K., Belokonski, E., Gurbev, G. Laparoscopic colostomy in inoperable colorectal carcinomas. // Scripta scientifica medica, 30, 1997, Suppl. 2, p. 46. 1. BELOKONSKI, E., Lozanoff, J. Laparoscopically assisted reversal of Hartmann procedure: About a simple trick wich avoided pelvic adhaesions. // Journal of Laparoscopy and Endoscopy, 1996 (accepted for publication, volume unavailable). 1. VASSILEV, K., Belokonski, E. Traditional versus laparoscopic cholecystectomy. // Problems in General Surgery, l7, 1996, p. 378-382. 1. DONKOV, I., Grigorov, G., Vassilev, K., Belokonski, E., Gurbev, G., Daskalov, V., Voukov, K. Comparative evaluation of results from colonic anastomoses done by automatic stitcher and classic suturation technique. // Scripta scientifica medica, 29, 1995, Suppl. 2, p.24. 1. DONKOV, I., Gurbev, G., Vassilev, K., Belokonski, E., Grigorov, G., Gabrakov, K., Voukov, K. Retrospective analysis of causes for postoperative lethality on the occasion of colorectal carcinoma. // Scripta scientifica medica, 29, 1995, Suppl.l. 2, p. 23.УЧАСТИЕ В КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМИ

У НАС И В ЧУЖБИНА 1. МИТЕВ, Л., Факирова, А., Михова, А., Кацаров, К., Белоконски, Е. Молекулярно биологично проучване на онкогена K-RAS при случаи с колоректален карцином. // V Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие. Слънчев бряг, 24-26 септември 2009 г. Сб. рез., с. 26-27. 1. БЕЛОКОНСКИ, Е., Салтиров, Ил., Даскалов, Вл. Лапароскопска трансперитонеална нефректомия. // 4та Национална конференция по миниинвазивна хирургия с международно участие. Варна, 15-17 май 2008. 1. БЕЛОКОНСКИ, Е., Сергеев, С., Владов, Н. Лапароскопско лечение на странгулационен илеус. // ІVта Национална конференция по миниинвазивна хирургия. Варна, 15-17 май 2008. 1. ДИМОВ, П., Такоров, И., Сергеев, С., Белоконски, Е., Мутафчийски, В., Владов, Н. Лапароскопска дистална панкреатектомия със спленектомия при солитарни тумори на панкреаса. // ІVта Национална конференция по миниинвазивна хирургия. Варна, 15-17 май 2008. 1. ТАКОРОВ, И., Сергеев, С., Мутафчийски, В., Белоконски, Е., Кацаров, К., Димов, П., Владов, Н. Лапароскопска некректомя на инфектирани панкреатични некрози. // ІVта Национална конференция по миниинвазивна хирургия. Варна, 15-17 май 2008. 1. Салтиров, Ил., Белоконски, Е. Лапароскопска трансперитонеална нефректомия. // 10-ти Национален симпозиум по урология с международно участие. Сандански, 02-04 юни 2005 г. Сборник резюмета, № 23.
 1. Белоконски, Е., Василев, Б., Владов, Н., Даскалов, В., Николов, Св.Н. Лапароскопско лечение на диафрагмална херния в отвора на Morgan – Larey. Случай от практиката. // 3-та Национална конференция по миниинвазивна хирургия. Боровец, 22-24 април 2004 г.
 1. Владов, Н., Белоконски, Е., Кацаров, К., Такоров, И., Мутафчийски, В., Михайлов, В, Димов, П. Ятрогенни лезии на жлъчните пътища при лапароскопска холецистектомия. // 3-та Национална конференция по миниинвазивна хирургия. Боровец, 22-24 април 2004 г.
 1. Василев, К., Белоконски, Е. Лапароскопска хирургия: Нова категория в хирургичните усложнения. // 10th International Workshop on Advanced Endoscopies “SOFENDO’2000”. Sofia, 2000.
 1. Василев, К., Белоконски, Е., Гърбев, Г., Иванов, П., Даскалов, В., Григоров, Г. // Лапароскопско третиране на авансирал кардиоезофагеален карцином. // Национална конференция “Рак на стомаха и хранопровода”. Пловдив, 2000 г.
 1. Василев, К., Белоконски, Е., Даскалов, В. Случай на лапароскопско лечение на усложненията на болен с микросфероцитна анемия на Минковски-Shofard. // 2-ра Национална конференция по миниинвазивна хирургия. Боровец, 2000 г.
 1. Василев, К., Величков, Н., Гърбев, Г., Иванов, П., Белоконски, Е., Даскалов, В., Григоров, Г. Кардио-езофагеален карцином - оперативна тактика. // Национална конференция “Рак на стомаха и хранопровода”. Пловдив, 2000 г.
 1. Гърбев, Г., Василев, К., Белоконски, Е., Младенов, Н., Григоров, Г., Даскалов, В., Иванов, П. Антимикробна профилактика при лапароскопски операции. // 2-ра Национална конференция по миниинвазивна хирургия, Боровец, 2000 г.
 1. ВАСИЛЕВ, К., Гърбев, Г., Белоконски, Е., Григоров, Г., Даскалов, В., Иванов, П. Следоперативни перитонити - 6-годишен опит. // Дни на спешната хирургия, Белоградчик, 12-14 октомври1999 г.
 1. ВАСИЛЕВ, К., Гърбев, Г., Белоконски, Е., Донков, И., Даскалов, В., Григоров, Г., Иванов, П., Петков, С., Младенов, Н., Симеонова, М. Нашият опит при лечението на механичния иктер. // Национална конференция по хирургия, Пампорово, 21-24 юни 1999 г.
 1. ВАСИЛЕВ, К., Белоконски, Е. Роля и място на лапароскопската хирургия при лечението на екстрахепаталната холестаза. Пленарен доклад. // Национална конференция по гастроентерология. София, 25-28 ноември 1998.
 1. ВАСИЛЕВ, К., Белоконски, Е., Величков, Н., Панов, Ц., Лозанов, Ю., Кьосев, К. Оценка на диагностичните методи и хирургичното лечение на чернодробния ехинокок. // Национална конференция по ветеринарна медицина "Зоонози". Стара Загора, 18-20 ноември 1998.
 1. ГЪРБЕВ, Г., Григоров, Г., Донков, И., Василев, К., Белоконски, Е., Савов, Е., Даскалов, В., Величков, Н., Панов, Ц., Кунчев, М. Микробен пейзаж в хирургична клиника. // 3-та Юбилейна научна конференция по детска хирургия. Хасково, 4-6 ноември 1998. Сб. рез. N 6. 1. ВАСИЛЕВ, К., Гърбев, Г., Белоконски, Е., Донков, И., Даскалов, В., Иванов, П., Петков, С., Ал-Акра, М. Ехинокок на черния дроб – случай на ендоскопско лечение. // Национална конференция с международно участие: “Зоонози”, Ст. Загора, 18-20 ноември 1998 г. 1. ВАСИЛЕВ, К., Белоконски, Е., Даскалов, В., Гърбев, Г. Новости в ендоскопското лечение на ингвиналните хернии. // 1-ва Национална конференция по миниинвазивна хирургия. Боровец, 24-27 октомври 1996 г. 1. ГРИГОРОВ, Г., Гърбев, Г., Донков, И., Василев, К., Борисова, С., Белоконски, Е., Даскалов, В., Вуков, К., Лозанов, Х. Прогностичен индекс определящ вероятността за супурация на оперативните рани в коремната хирургия. // Национална конференция с международно участие "Следоперативни септични усложнения". В. Търново, 6-8 юни 1996 г. 1. ГЪРБЕВ, Г., Донков, И., Василев, К., Чавдарова, В., Белоконски, Е., Григоров, Г., Даскалов, В., Вуков, К. Гнойно-септични усложнения на оперативните рани в коремната хирургия. // Национална конференция с международно участие “Следоперативни септични усложнения”. В.Търново, 6-8 юни 1996 г. 1. ГЪРБЕВ, Г., Донков, И., Василев, К., Чавдарова, В., Белоконски, Е., Григоров, Г., Даскалов, В., Вуков, К. , Лозанов, Х.. Краткотрайното интраоперативно приложение на антибиотици като профилактика на следоперативните усложнения. // Национална конференция с международно участие “Следоперативни септични усложнения”. В.Търново, 6-8 юни 1996 г. 1. ВАСИЛЕВ, К., Белоконски, Е., Донков, И., Гърбев, Г., Григоров, Г., Даскалов, В.. Сравнителна оценка на диагностичната стойност между лапароскопията и лапароцентезата при коремни травми. // Дни на спешната хирургия. Белоградчик, 12-14 октомври 1995 г. 1. ГЪРБЕВ, Г., Донков, И., Василев, К., Григоров, Г., Белоконски, Е., Парчев, З. Сравнителен анализ на множествени травми с използване на TRISS-методика за определяне прогнозата. // Дни на спешната хирургия. Белоградчик, 12-14 октомври 1995 г. 1. KANEV, K., Tonev, St., Belokonski, E., Katzarov, K. Medical Aspects in Military Missions in Iraq. // 38th World Congress on Military Medicine, Kuala Lumpur, Malaysia, 4-9 October 2009. 1. TONEV, St., Kanev, K., Belokonski, E., Katzarov, K. Medical aspects of Military Mission in Afghanistan. // 38th World Congress on Military Medicine, Kuala Lumpur, Malaysia, 4-9 October 2009. 1. TONEV, St., Belokonski, E., Katzarov, K., Kanev, K., Kostadinov, R. Medical Staff in Torments. // 38th World Congress on Military Medicine, Kuala Lumpur, Malaysia, 4-9 October 2009. 1. Tonev, St., Kanev, K. Belokonski, E., Katzarov, K. Medical support aspects in missions, disaster and terrorist acts // 14th Congress of Balkan Military Medical Committee, Sunny Beach, Bulgaria, 10–14 May 2009, Abstract book, OP – 134, p. 139. 1. VLADOV, N., Belokonski, E., Kjossev, K. Extended pancreaticoduodenectomy with or without vessels resection for periampullary adenocarcinoma. // 44th congress of the ESSR, Medimond, Bolognia, Italy, 2009. 1. KJOSSEV, K., Belokonski, E., Vladov, N. TN(R)C points system for cystic echinococcosis: Clinical evaluating and monitoring of the disease. // 44th Congress of the European Society for Surgical Research. Nimes, France, 20-23 May, 2009. 1. VLADOV, N., Belokonski, E., Kjossev, K. Pancreaticoduodenectomy for periampullary adenocarcinoma: With or without vessels resection? // 44th Congress of the European Society for Surgical Research. Nimes, France, 20-23 May, 2009. 1. BELOKONSKI, E., Rasheva, K. RGE bowel peritonitis – assessment and prognosis with MPI (Mannheim Peritonitis Index). // 13th Congress of Balkan Military Medical Committee. Kusadasi, Turkey, 1-5 June 2008. 1. BELOKONSKI, E., Tonev, S., Kanev, K., Katzarov, K. Humanitarian mission – a type of peacekeeping mission. // 13th Congress of Balkan Military Medical Committee. Kushdasi, Turkey, 1-5 June 2008, Abstract book, PP 010, p.193. 1. KANEV, K., Tonev, S., Belokonski, E., Katzarov, K. Peacekeeping operations associated health risks. // 13th Congress of Balkan Military Medical Committee. Kushdasi, Turkey, 1-5 June 2008, Abstract book, OP 033, p.68. 1. KATZAROV, K., Belokonski, E., Tonev, S., Kanev, K., Medical support in terrorist attacks. // 13th Congress of Balkan Military Medical Committee. Kushdasi, Turkey, 1-5 June 2008, Abstract book, PP 013, p.194. 1. NIKOLOV, S., Belokonski, E., Robins, D., Beloev, M., Podpriatov, E., Makarov. Welding of living tissues – current condition of the method and demonstration in experiment. // 13th Congress of Balkan Military Medical Committee. Kusadasi, Turkey, 1-5 June 2008. 1. NIKOLOV, S., Belokonski, E., Vasilev, B., Aminkov, B. Human attitude toward Experimental animals – ICLAS-FELASA - synchronization of the rincipales in the work of ward of experimental surgery, MMA-Sofia. // 13-th Congress of Balkan Military Medical Committee, Kushadasi, Turkey, 1-5 June 2008. 1. SERGEEV, S., Mihaylov, V., Mutafchiiski, V., Belokonski, E., Takorov, I., Vladov, N. Laparoscopic treatment of liver hydatid cysts. // 18th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. Istanbul, Turkey, 08–11 October, 2008. 1. TONEV, S., Kanev, K., Belokonski, E., Katzarov, K. Medical evacuation in crisis situation. // 13th Congress of Balkan Military Medical Committee. Kushdasi, Turkey, 1-5 June 2008. Аbstract Book, p.195, № PP 015. 1. VLADOV, N., Sergeev, S., Belokonski, E., Mihaylov, V., Takorov, I. Laparoscopic Roux-en-Y stapled cysto-jejunostomy. // 18th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists. Istanbul, Turkey, October 08–11, 2008. 1. NIKOLOV, SV., Belokonski, E., Aminkov, B., Robbins, D., Beloev, M., Podprianov, E., Makarov. Welding of living tissues – experiment. // 12th Congress of Balkan Military Medical Committee. Poiana Brashov, Romania, 24-28 June 2007. Abstract book, p. 314. 1. NIKOLOV, Sv., Belokonski, E., Aminkov, B., Robbins, D., Zelnichenko, Makarov . Welding of living tissues. // FELASA-ICLAS Joint Meeting. Villa Erba, Cernobio (CO), Italy, 11-14 June 2007. Abstract book, p. 330. 1. NIKOLOV, Sv., Belokonski, E., Vasilev, B., Aminkov, B. Experimental surgery ward – MMA – Sofia // FELASA-ICLAS Joint Meeting. Villa Erba, Cernobio (CO), Italy, 11-14 June 2007. Abstract book, p. 261. 1. TAKOROV, I., Mihaylov, N., Vladov, N., Katzarov, K., Belokonski, E., Odisseeva, E. Laparoscopic distal pancreatectomy for solitary tumors. // 12th Congress of Balkan Military Medical Committee. Poiana Brashov, Romania, 24-28 June 2007. Abstract book, p. 355. 1. TONEV, S., Belokonski, E., Kanev, K., Ramshev, K. Interaction of Military Medical Academy with civilian medical institutions and organizations in crisis different from war. // 11th Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, Greece, 18-22 June 2006, Book of proceedings, O090, p. 63. 1. BELOKONSKI, E., Tonev, S., Kanev, K., Petkov, Ass. Forces and means of population,s medical support during crisis situation. // 12th Congress of Balkan Military Medical Committee. Poiana Brasov, Romania, 24-28 June 2007, Abstract book, p. 257. 1. BELOKONSKI, E., Tonev, S., Kanev, K., Petkov, Ass. Medical support in natural disasters and industrial accidents.// 37th World Congress on Military Medicine. Tunis, 20-25 May 2007, Abstract book, OC 40, p. 57. 1. TONEV, S. Belokonski, E., Kanev, K. National system for crisis medical support. // 12th Congress of Balkan Military Medical Committee. Poiana Brasov, Romania, 24-28 June 2007, Abstract book, p. 249. 1. TONEV, S., Belokonski, E., Kanev, K. Military Medical Academy acts as part of National Health Care System in crisis other than war. // 37th World Congress on Military Medicine. Tunis, 20-25 May 2007, Abstract book, OC 30, p. 54. 1. BELOKONSKI, E., Tonev, S., Kanev, K., Petkov, Ass. Medical support in peacetime disasters. // 11th Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, Greece, 18-22 June 2006. Book of proceedings, O070, p.53. 1. NIKOLOV, S. N., Vasilev, B., Belokonsky, E., Stoyanov, J., Kirilov, P., Daskalov, V., Ajderyan, S. Haemopthoe after operations of the thyroid gland - cases from the practice. // 11th Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, Greece, 18-22 June 2006. Book of proceedings, P073B, p. 169. 1. YONOV, Y., Belokonski, E., Pavlov A., Daskalov, V., Doтsev, B., Ilieva, V., Bocheva, G. Analysis of emergency activities in the MMA (Sofia) for the period 2003–2005. // 11 Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, Greece, 18-22 June 2006, Book of proceedings, O082, p.59. 1. IVANOV, P., Belokonski, E. Laparoscopic versus open splenectomy. // 6th Congress of Balkan Military Medical Committee. Plovdiv, 1-3 October 2001. Abstract book, N 96. 1. Grigorov, G., Vasilev, K., Gurbev, G., Belokonski, E., Ivanov, P., Daskalov, V., Petkov, S. Outpatient management of the surgical diseases of the thyroid gland. // 4th Annual Meeting, European Society of Surgery. Krakow, 3-6 December 2000. 1. Gurbev, G., Vasilev K., Belokonski E., Damianov D. Wound Prognostic System – Turkish Surgical Congress 2000, Tenth Anniversary of Eurosurgery, Istanbul, Turkey, 2000. 1. Gurbev, G., Vasilev. K., Belokonski, E., Grigorov, G., Daskalov, V., Ivanov, P., Petkov, S., Hristov. // Tension-free hernioplasty versus laparoscopic hernia repair – when and where? // 4th Annual Meeting, European Society of Surgery. Krakow, 3-6 December 2000. 1. GURBEV, G., Vassilev, K., Belokonski, E., Velitshkov, N. Risk factors for postoperative wound infection in abdominal surgery. // 5th Congress of Balkan Military Medical Committee. Ankara, 25-28 September 2000, Abstract book, p.186, N P273. 1. Vasilev, K., Belokonski, E., Gurbev, G., Grigorov, G., Daskalov, V., Ivanov, P. Complication in laparoscopic surgery. // 4th Annual Meeting, European Society of Surgery. Krakow, 3-6 December 2000. 1. VASILEV, K., Belokonski, E., Gurbev, G., Grigorov, G., Daskalov, V., Ivanov, P., Petkov, Sv. Reasults from introduction of two new operative techniques for inguinal hernias. // 5th Congress of Balkan Military Medical Committee. Ankara, 25-28 September 2000, Abstract book, p.186, N P272. 1. VASILEV, K., Gurbev, G., Ivanov, P., Belokonski, E., Grigorov, G., Daskalov, V., Petkov, S. Colorectal cancer-diagnostic algorithm, screening strategy. // 5th Congress of Balkan Military Medical Committee. Ankara, 25-28 September 2000, Abstract book, p.132, N P102. 1. VELITCHKOV, N., Vassilev, K., Belokonski, E., Losanoff, J., Kjossev, K., Laparoscopically assisted reversal of Hartmann’s procedure: A technique for avoiding pelvic adhesions. // Colorectal Disease, 1999, N 1, p. 227-229. 1. BELOKONSKI, E., Vassilev, K. New aspects in surgical treatment of symptomatic nonparasitic cysts of the abdominal parenchimatous organs. // 4th Congress of Balkan Military Medical Committee. Bucharest, 7-9 June 1999. Abstract book, N 08A1430. 1. DASKALOV, V., Vassilev. K., Donkov, I., Gurbev, G., Belokonski, E., Grigorov, G. Surgical management of liver hydatidoses. // 4th Congress of Balkan Military Medical Committee. Bucharest, 7-9 June 1999. Abstract book, N 08A1510. 1. GURBEV, G., Vassilev, K., Belokonski, E., Donkov, I., Grigorov, G, Petkov, S. Valchev, D., Kounchev, M. Wound irrigation device. Our modification. // 4th Congress of Balkan Military Medical Committee. Bucharest, 7-9 June 1999. Abstract book, N 08E148. 1. GURBEV, G., Vassilev, K., Velitchkov, N., Donkov, I., Belokonski, E., Daskalov, V., Petkov, S., Kounchev, M. Postoperative wound complications. Risk factors. Prognostic index. // 4th Congress of Balkan Military Medical Committee. Bucharest, 7-9 June 1999. Abstract book, N 08E49. 1. Belokonski, e., Vassilev, K. Factores que prognostican la posibilidad de conversion en la colecistectia laparoscopica. // Congresso National e International de Cirurgia Endoscopica en Gastroenterologia. Havana, 16-20 November 1998. 1. Belokonski, e., Vassilev, K. Tratamento endoscopico transperitoneal de quistes solitarios de rinones y rinones poluquisticos. // Congresso National e International de Cirurgia Endoscopica en Gastroenterologia. Havana, 16-20 November 1998. 1. BELOKONSKI, E., Vassilev, K., Gurbev, G., Daskalov, V., Grigorov, G. Factors predicting the possibility of conversion during laparoscopic cholecystectomy. // 3rd Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, 10-13 May 1998. Abstract book, N P0101. 1. BELOKONSKI, E., Vassilev, K., Gurbev, G., Dasklov, V., Donkov, I., Grigorov, G., Ivanov, P. Complication after miniinvasive surgery. // 3rd Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, 10-13 May 1998. Abstract book, N P0108. 1. DASKALOV, V., Daiev, K., Vassilev, K., Belokonski, E., Gurbev, G., Donkov, I., Grigorov, G. Rarely occurred case of misenterial paniqulit. // 3rd Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, 10-13 May 1998. Abstract book, N P0107. 1. DONKOV, I., Grigorov, G., Gurbev, G., Vassilev, K., Belokonski, E., Daskalov, V., Ivanov, P. What is our contemporary position of the treatment of colorectal cancer - comparative analysis of the classical sutural technique and mechanical circular staple. // 3rd Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, 10-13 May 1998. Abstract book, N P0103. 1. GRIGOROV, G., Gurbev, G., Valtchev, D., Donkov, I., Vassilev, K., Belokonski, E., Daskalov, V., Drandarska, I., Daiev, K. Retrospective analysis of causes for lethality after abdominal operation. // 3rd Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, 10-13 May 1998. Abstract book, N P0104. 1. VASSILEV, K., Belokonski, E., Daskalov, V., Gurbev, G., Grigorov, G. Application of miniinvasive surgery in the treatment of non-parasitic abdominal cysts. // 3rd Congress of Balkan Military Medical Committee. Athens, 10-13 May 1998. Abstract book, N P0105. 1. BELOKONSKI, E., Vassilev, K. Factors predicting the possibility of conversion in laparoscopic cholecystectomy. // World Congress of International Surgical Society. Wienna, Austria, 13-20 August, 1998. 1. VASSILEV, K., Belokonski, E. New aspects in surgical treatment of nonparasitic cysts of the abdominal parenchimal organs. // World Congress of International Surgical Society. Wienna, Austria, 13-20 August, 1998. 1. GURBEV, G., Belokonski, E., Vasilev, K., Grigorov, G. Familial colonic polyposis. // 5tn National Conference on Coloproctology with International Participation. Varna, 2-4 October 1997. 1. KAZANDZIEV, P., Brankova, J., Plochev, K., Penkova. K., Belokonski, E. Assesment of some cellular immunity parameters after major abdominal surgery. // 37th World Congress of Surgery "International Surgical Week (ISW97)". Acapulco, 24-30 August 1997. Abstract Book, N 1133. 1. VASILEV, K., Belokonski, E., Gurbev, G. Laparoscopic colostomy in inoperable colorectal carcinomas. // 5th National Conference on Coloproctology with International Participation. Varna, 2-4 October 1997. 1. Georgiev, P., Belokonski, E., Vassilev, K., Handjiev, S., Daiev, K. Comparison between ultrasonographic diagnosis and intraoperative and histological findings in patients with laparoscopic cholecystectomy. // 5th United European Gastroenterology Week. Paris, 2-6 November 1996. 1. GEORGIEV, P., Donkov, I., Belokonski, E., Vassilev, K., Handjiev, S., Karamfilova, R. Ultrasonographic diagnostics of comlications after laparoscopic cholecystectomy. // 1st Congress of Balkan Military Medical Committee. Istanbul, 6-8 May 1996. Abstract book, N 007. 1. Georgiev, P., Donkov, I., Belokonski, E., Vassilev, K., Handjiev, S., Karamfilova, R. Ultrasonographic diagnostics of complications after laparoscopic cholecystectomy. // 6th Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists. Bangkok , 3-6 December 1995.

Свързани:

Списък на научните публикации на iconСписък на научните публикации
Научни публикации по дисертационния труд за придобиване на научна степен „доктор” по научна специалност 02. 18. 02 Механизация и...
Списък на научните публикации на iconЧавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles

Списък на научните публикации на iconСписък на научните публикации
Петров П. В. и др. Географията вчера, днес, утре. Универс изд.”Св. Кл. Охридски”,2004
Списък на научните публикации на iconСписък на научните трудове и публикации
Мaritza-est”. Еnergies & matières premières / lettre No23 / décembre, France, рр. 23-27
Списък на научните публикации на iconСписък на научните публикации
Красимира Лиджи, 2006. Оценка начини на отглеждане на женски телета и юници за разплод. Автореферат, с. 41
Списък на научните публикации на iconСписък на научните публикации
Ладыгина М. Е., Едрева А. М. 1976. Биохимические механизмы патогенеза при пероноспорозе и точечном некрозе у табака
Списък на научните публикации на iconСписък на научните публикации
Научна конференция с международно участие, Ямбол 9-11 октомври 2002, сборник доклади, isbn 954-9978-24-9
Списък на научните публикации на iconСписък на научните публикации, на преподаватели на потп
Дамянов, Б. Как да разглеждаме произведения на изкуството. Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2010 г монография
Списък на научните публикации на iconСписък на научните трудове на доц д-р инж. Георги П. Щерев
А. Публикации по темата на дисертацията за присъждане на образова-телната и научна степен”доктор” – 7
Списък на научните публикации на iconСписък на научните публикации на Катерина Каролова Караджова
Алтернативни средства за въздействие при деца с умствена изостаналост(в съавторство),уи „Св. Климент Охридски”, С. 2009
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом