Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
ИмеСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
страница5/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.5 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/87046/674723/version/4/file/prilojenie2.r
1   2   3   4   5
Регионално развитие и политика

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. География на България;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:

2. География и икономика


+

По избор:

І. Изпит с коефициент 1:

1. Английски език;

2. Немски език;

3. Френски език;

4. Испански език;

5. Италиански език;

6. Руски език;

ИЛИ

ІІ. Матура с

коефициент 0,8:

7. Английски език;

8. Немски език;

9. Френски език;

10. Испански език;

11. Италиански език;

12. Руски език


География


30 макс. бал


ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Право

Редовна,

Задочна

Изпит с коефициент 2:

1. История на България


+

Изпит с коефиц. 1:

1. Български език и литература


История


Български език и литература


30 макс. бал

Международни отношения

Редовна

Изпит с коефициент 2:

1. История на България


+

По избор:

І. Изпит с коеф. 1:

1. Английски език;

2. Немски език;

3. Френски език;

4. Испански език;

5. Италиански език


История


Български език и литература


30 макс. бал


ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

Журналистика

Редовна,

Задочна

Изпит с коефициент 2:

1. Журналистика (писмен)+

1. Журналистика (устен)

Български език и литература*

История

30 макс. бал

Връзки с обществеността

Редовна,

Задочна

Изпит с коефициент 2:

1. Журналистика (писмен)

1. Журналистика (устен)*

Български език и литература*

История

30 макс. бал

Книгоиздаване

Редовна

Изпит с коефициент 2:

1. Журналистика (писмен)

1. Журналистика (устен)*

Български език и литература*

История

30 макс. бал


СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Икономика

Редовна

По избор:

І. Изпит с коеф. 2:

1. Математика І;

2. Математика ІІ;

ИЛИ

ІІ. Матура с коеф. 1:

3. Математика*


+

По избор:

Изпит с коефициент 2:

1. Английски език;

2. Френски език


Математика


Чужд език


36 макс. бал

Стопанско управление

Редовна

По избор:

І. Изпит с коеф. 2:

1. Математика І;

2. Математика ІІ

ИЛИ

ІІ. Матура с коеф. 1:

3. Математика*

+

По избор:

Изпит с коефициент 2:

1. Английски език;

2. Немски език;

3. Френски езикМатематика


Чужд език


36 макс. бал


БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

Теология

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Теология (устен);

2. Български език и литература;

3. История на България / История и цивилизация;

4. Философски и соц. науки / Философски цикъл;

5. Английски език;

6. Немски език;

7. Френски език;

8. Испански език;

9. Италиански език;

10. Руски език

Български език и литература


24 макс. бал

*Матура по Български език и литература х 3

(за кандидатстващи по чл. 26)

Църковнославянски език

(за кандидатстващите по чл. 26)


ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Предучилищна и начална училищна педагогика

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. История на България/История и цивилизация;

3. География на България/География и икономика;

4. Философия и социални науки/Философски цикъл;

5. Английски език;

6. Немски език;

7. Френски език;

8. Испански език;

9. Италиански език;

10. Руски език


Български език и литература


24 макс. бал

Предучилищна педагогика и чужд език

Редовна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Английски език;

2. Немски език;

3. Френски език;

4. Испански език;

5. Италиански език;

6. Руски език


Български език и литература


24 макс. бал

Начална училищна педагогика и чужд език

Редовна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Английски език;

2. Немски език;

3. Френски език;

4. Испански език;

5. Италиански език;

6. Руски език


Български език и литература


24 макс. бал

Социална педагогика

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. История на България/История и цивилизация;

3. География на България/География и икономика;

4. Философия и социални науки/Философски цикъл;

5. Английски език;

6. Немски език;

7. Френски език;

8. Испански език;

9. Италиански език;

10. Руски език


Български език и литература


24 макс. бал

Специална педагогика

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. История на България/История и цивилизация;

3. География на България/География и икономика;

4. Философия и социални науки/Философски цикъл;

5. Английски език;

6. Немски език;

7. Френски език;

8. Испански език;

9. Италиански език;

10. Руски език


Български език и литература


24 макс. бал

Логопедия

Редовна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. История на България/История и цивилизация;

3. География на България/География и икономика;

4. Философия и социални науки/Философски цикъл;

5. Английски език;

6. Немски език;

7. Френски език;

8. Испански език;

9. Италиански език;

10. Руски език


Български език и литература


24 макс. бал

Музика

Редовна

Изпит с коефициент 2:

1. Музикален инструмент или пеене
12 макс. бал

Изобразително изкуство

Редовна

По избор:

Изпит с коефициент 1:

1. Рисуване по натура (натюрморт);

2. Рисуване по натура (цветна задача)


+

Изпит с коефициент 1:

1. Събеседване с кандидатите12 макс. бал

Педагогика на масовата и художествената комуникация

Редовна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Английски език;

2. Немски език;

3. Френски език;

4. Испански език;

5. Италиански език;

6. Руски език


Български език и литература


24 макс. бал

Физическо възпитание и спорт

Редовна

По избор:

І. Изпит или матура с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. История на България/История и цивилизация;

3. География на България/География и икономика;

4. Биология/Биология и здравно образование


Български език и литература


24 макс. бал


МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Медицина

Редовна

Изпит с коефициент 2:

1. Биология


+

Изпит с коефиц. 2:

1. Химия

Биология

Химия

36 макс. бал

Медицинска сестра

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Биология;

2. Химия;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:

3. Биология и здравно образование;

4. Химия и опазване на околната среда


Биология


Химия


30 макс. Бал

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Биология;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:

2. Биология и здравно образование;


Биология


24 макс. бал


*Забележка:

1. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка;

2. За специалностите: Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература не трябва да е по-ниска от добър (3,50);

3. До устен изпит по журналистика се допускат издържалите писмения изпит по журналистика с оценка не по-ниска от добър (3,50);

4. Оценката от държавен зрелостен изпит по математика не може да е по-ниска от мн. добър (5,00), за да се ползва като резултат от конкурсен изпит по математика за специалностите в Стопански факултет.
1   2   3   4   5

Свързани:

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconДиплома за завършено средно образование, в която се вписва общ
Д (1) “Общ успех” в дипломата за завършено средно образование е средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от оценките по предмети,...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconЗакон за изменение и допълнение на закона за
Чл. 24 (1) Средно образование се придобива след успешно завършване на обучението в XII клас и успешно положени държавни зрелостни...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconОбразователно-квалификационни степени бакалавър
Приемът за български студенти се осъществява чрез конкурсен изпит по математика. Класирането на кандидат студентите се извършва на...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconМатематика
Приемът за български студенти се осъществява чрез изпит (събеседване). Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconПортугалска филология
Приемът на студенти се осъществява чрез писмен конкурсен изпит по испански, френски или италиански език. Класирането на кандидат-студентите...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconПрограма "Математическо моделиране в икономиката"
Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от средния успех...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconПрограма "Математическо моделиране в икономиката"
Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от средния успех...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом