Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
ИмеСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
страница1/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.5 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/87046/674723/version/4/file/prilojenie2.r
  1   2   3   4   5
Приложение 2


СПИСЪК

на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния балФАКУЛТЕТИ

СПЕЦИАЛНОСТИ


Форми на обучение


Състезателни изпити

Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*


Максима-лен бал


ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Философия

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Философия и социални науки;

2. Български език и литература;

3. История на България;

4. Английски език;

5. Немски език;

6. Френски език;

7. Испански език;

8. Руски език;

9. Математика І;

10. Математика ІІ;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:

11. Философски цикъл


Български език и литература


Философия;

Обществознание;

Логика и психология;

Етика и право;

Свят и личност


30 макс. бал

Психология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. Английски език;

3. Немски език;

4. Френски език;

5. Испански език;

6. Руски език;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:

7. Български език и литература;

8. Английски език;

9. Немски език;

10. Френски език;

11. Испански език;

12. Руски език


Български език и литература


Чужд език


30 макс. бал

Социология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Философия и социални науки;

2. История на България;

3. Английски език;

4. Немски език;

5. Френски език;

6. Математика І;

7. Математика ІІ


Български език и литература


Математика


30 макс. бал

Политология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. История на България;

2. Английски език;

3. Немски език;

4. Френски език;

5. Испански език;

6. Италиански език;

7. Руски език;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:

8. История и цивилизация;

9. Философски цикъл


История


Български език и литература


30 макс. бал

Публична администрация

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Английски език;

2. История на България;

3. Математика І;

4. МатематикаІІ;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:

5. Английски език;

6. История и цивилизация;

7. Математика


Български език и литература


История


30 макс. бал

Културология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Философия и социални науки;

2. Български език и литература;

3. История на България;

4. Английски език;

5. Френски език;

6. Немски език;

7. Испански език;

8. Италиански език;

9. Руски език;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:

10. Философски цикъл;

11. Български език и литература;

12. История и цивилизация;

13. Английски език;

14. Немски език;

15. Френски език;

16. Испански език;

17. Италиански език;

18. Руски език


Български език и литература


История


30 макс. бал

Библиотечно-информационни науки

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Философия и социални науки;

2. Български език и литература;

3. История на България;

4. Английски език;

5. Немски език;

6. Френски език;

7. Испански език;

8. Италиански език;

9. Математика І;

10. Математика ІІ;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:

11 Философски цикъл;

12 Български език и литература;

13. История и цивилизация;

14. Английски език;

15. Немски език;

16. Френски език;

17. Испански език;

18. Италиански език;

19. Математика


Български език и литература


История


30 макс. бал

Европеистика

Редовна

По избор:

І. Изпит с коеф. 3:

1. Английски език;

2. Френски език;

3. Немски език;

4. Испански език;

ИЛИ

ІІ. Матура с коеф. 2:

5. Английски език;

6. Френски език;

7. Немски език;

8. Испански език+

По избор:

І.Изпит с коеф. 2:

1. История на България;

ИЛИ

ІІ.Матура с коеф. 2:

2. История и цивилизация


Български език и литература
36 макс. бал


ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

История

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. История на България;

ИЛИ

ІІ. Изпит с коефициент 2,5:

2. Английски език;

3. Френски език;

4. Немски език;

5. Испански език;

6. Италиански език;

7. Руски език;

ИЛИ

ІІІ. Матура с коефициент 2,5:

8. История и цивилизация;

ИЛИ

ІV. Матура с коефициент 2:

9. Английски език;

10. Френски език;

11. Немски език;

12. Испански език;

13. Италиански език;

14. Руски езикИсторияБългарски език и литература30 макс. бал
  1   2   3   4   5

Свързани:

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconДиплома за завършено средно образование, в която се вписва общ
Д (1) “Общ успех” в дипломата за завършено средно образование е средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от оценките по предмети,...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconЗакон за изменение и допълнение на закона за
Чл. 24 (1) Средно образование се придобива след успешно завършване на обучението в XII клас и успешно положени държавни зрелостни...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconОбразователно-квалификационни степени бакалавър
Приемът за български студенти се осъществява чрез конкурсен изпит по математика. Класирането на кандидат студентите се извършва на...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconМатематика
Приемът за български студенти се осъществява чрез изпит (събеседване). Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconПортугалска филология
Приемът на студенти се осъществява чрез писмен конкурсен изпит по испански, френски или италиански език. Класирането на кандидат-студентите...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconПрограма "Математическо моделиране в икономиката"
Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от средния успех...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал iconПрограма "Математическо моделиране в икономиката"
Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от средния успех...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом