1. Shoq. " Italdruri Elbasan" shpk – Banka " Credins" sha, Permbaruesi Gjyqesor Privat Kastriot Kurmaku
Име1. Shoq. " Italdruri Elbasan" shpk – Banka " Credins" sha, Permbaruesi Gjyqesor Privat Kastriot Kurmaku
страница1/4
Дата на преобразуване17.12.2012
Размер302.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.gjykataeapelittirane.al/skedaret/1348578361-civile_tetor_15-26.doc
  1   2   3   4
ÇESHTJE CIVILE TE RRETHIT TIRANE
Nr

PALET NE PROÇES

OBJEKTI

DATA , ORA

Relator

1.

Shoq. “ Italdruri Elbasan” shpk – Banka “ Credins” sha, Permbaruesi Gjyqesor Privat Kastriot Kurmaku

Pavlef. Titulli ekzekutiv

15.10.2012 09.00

F. Skenderi

2.

Kliti Nano – INUK, .N.U.Bashkia Tirane, K.Rr.T.R.Sh

Shfuq. Akti administrativ

15.10.2012 09.40

F. Skenderi

3.

Viktor Bibo – Njesia Bashkiake nr. 2 Tirane

Detyrim shperblim page

15.10.2012 10.20

F. Skenderi

4.

Qamil Liçi – Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave

Kundershtim vendimi

15.10.2012 11.00

A. Kalaja

5.

Valentina Hajdinaj – Drejtoria Pergjithshme e Kompanise “ ARMO ” sha, M. E. T. E. Tirane

Detyrim shperblim page

15.10.2012 11.40

A. Kalaja

6.

Dorjana Asllanaj dhe Elona Jaupaj – shoq. Permb. Private “ ARB” shpk, Permb. Privat Alban Ruli

Kund. Vep. Permbarimore

15.10.2012 12.20

A. KalajaTirane, me 19.09.2012 KRYETARI I GJYKATES


Alaudin MALAJ


ÇESHTJE CIVILE TE RRETHIT TIRANE
Nr

PALET NE PROÇES

OBJEKTI

DATA , ORA

Relator

1.

Shoq. “ A.E.Distribution” shpk – Drejtoria Rajonale Tatimore Njesia Tatimpaguesve te Medhenj, Drejtoria Pergjithshme e Tatimeve Tirane, Drejtoria Rajonale Tatimore Durres

Shfuqizim vleresim gjobe

16.10.2012 09.00

F. Mullaj

2.

Shoq. “ Llazo” shpk – Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Kombetar Tirane

Anullim akti administrativ

16.10.2012 09.40

F. Mullaj

3.

Shegushe ( Perihana ) Qafmolla, Ermira Sallaku, Arta Perihana - Keshilli i Ministrave Republikes se Shqiperise, Agjensia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit te Zonave Ndertimore Informale, Drejtoria Qendrore

Anullim vendimi te K.M.

16.10.2012 10.20

F. Mullaj

4.

Liman Luzi – Shoq. “ Albanian Medical Group” shpk

Detyrim shperblim page

16.10.2012 11.00

Sh. Miri

5.

Media 99” sha – Inspektoriati Shteteror i Punes Tirane, Drejtoria Rajonale Shteteror i Punes Tirane, Ministria e Punes Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta

Shfuqizim vleresim gjobe

16.10.2012 11.40

Sh. Miri

6.

Sabrije Deliu, Artan Deliu, Fati Deliu, Mereme Zala,Ardita Zala, Ervin Zala, Selman Zala, Luljeta Karaj, , Lindita Bejtja, Irini Sheri, Ismail Sheri , Bakushe Kasa - Z.Q.R.P.P. Tirane, Z.V.R.P.P.Tirane, Ylli Deliu

Shfuqizim akti administrativ

16.10.2012 12.20

A. Malaj

7.

Naim Bleta – Autoshkolla “ Hysa”

Detyrim shperblim page

16.10.2012 13.00

A. MalajTirane, me 19.09.2012 KRYETARI I GJYKATES


Alaudin MALAJ


ÇESHTJE CIVILE TE RRETHEVE TE NDRYSHME
Nr

PALET NE PROÇES

OBJEKTI

DATA , ORA

Rrethi

Relator

1.

Fiqirete Kurti - Bashkia Burrel

Detyrim shperblim page

16.10.2012 09.00

Mat

G. Levanaj

2.

Rabije Hasula – Agjensia Sigurimeve Shoqerore Mat

Njohje vjetersi ne pune

16.10.2012 09.40

Mat

G. Levanaj

3.

Kareman Dervishi – Dr. Raj. Sigurimeve Shoqerore Tirane

Rillogaritje pensioni

16.10.2012 10.20

Tirane

G. Levanaj

4.

Mimoza Makashi – Fatos Mingomataj

Pjestim pasurie te perbashket

16.10.2012 11.00

Tirane

Z. Poda

5.

Baftjar Kaçaj – Agjensia K.K.Pronave Tirane

Shfuqizim vendimi

16.10.2012 11.40

Tirane

Z. Poda

6.

Ali Berxolli – Bukurie Shtylla

Lirim e dorezim sendi

16.10.2012 12.20

Tirane

Z. Poda

7.

Mimoza Hoxha – Astrit Myteberi , Sabahete Myteberi, Shoqeria “ Ujesjelles Kanalizime Tirane” , Shoq. “ CEZ Shperndarje” sha

Detyrim shperblim demi

16.10.2012 11.00

Tirane

V. Hoxha

8.

Vizejen Hidri – Dr. Raj. Sig. Shoqerore, I.S. Shoqerore

Rillogaritje pensioni

16.10.2012 11.40

Tirane

V. Hoxha

9.

Nazmi Koçeku, Bashkim Koçeku- Nafije Guri, Z.V.R.P.P. Kurbin, Bashkia Mamurras, Zyra e Urbanistikes prane Bashkise Mamurras, Zyra Urbanistikes Bashkia Mamurras

Pavlefshmeri vendimi

16.10.2012 12.20

Kurbin

V. Hoxha

10.

Hysen Dumi – Elton Çela

Detyrim kthim shume

16.10.2012 13.00

Tirane

I. Toska

11.

Petraq Laçi – Ministria e Financave, M.E.T.E., Agj. K.K. Pronave,Mirela Laçi dhe Katerina Tase ( Laçi )

Shperblim me vlerre tregu

16.10.2012 13.40

Tirane

I. Toska

12.

Shoq. “ Pikeza” shpk – Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane, Drejtoria Apelimit Tatimor Tatimor “ CKV-NOKI Albania” shpk

Shfuqizim vendimi

16.10.2012 14.20

Tirane

I. Toska

13.

Lulzim Mjekra – Shoq. Sherbimi Permbarimor “ ZIG”, Banka e Pare e Investimeve

Kund. Vep. Permbarimore

16.10.2012 13.00

Kruje

A. Papajani

14.

Andre Shytaj – Drejtoria Rajonale e Tatimeve Lezhe

Pavlef. Akti administrativ

16.10.2012 13.40

Kurbin

A. Papajani

15.

Drejtoria Policise Qarkut Diber ( kerkues )

Rivendosje ne afat rekursi

16.10.2012 14.20

Diber

A. PapajaniTirane, me 19.09.2012 KRYETARI I GJYKATES


Alaudin MALAJ


ÇESHTJE CIVILE TE RRETHEVE TE NDRYSHME
Nr

PALET NE PROÇES

OBJEKTI

DATA , ORA

Rrethi

Relator

1.

Viktor Thoma – Qend. Spital. Univers. “ Nene Tereza” Tirane

Detyrim shperblim page

17.10.2012 09.00

Tirane

D. Bushi

2.

Ramazan Daka - Dr. Raj. Sig. Shoqerore, I.S. Shoqerore

Shfuqizim akti administrativ

17.10.2012 09.40

Tirane

D. Bushi

3.

Mitat Rexho - Dr. Raj. Sig. Shoqerore Tirane

Rillogaritje pensioni

17.10.2012 10.20

Tirane

D. Bushi

4.

Kastriot Piroli – Bashkia Mamurras

Detyrim shperblim page

17.10.2012 09.00

Kurbin

E. Gogo

5.

Beg Haxhiu – Prefektura Qarkut Lezhe

Detyrim shperblim demi

17.10.2012 09.40

Kurbin

E. Gogo

6.

Prefekti Qarkut Tirane – Veli Çelmeta, Z.V.R.P.P. Tirane, Shefqet, Bashkim, Agim, dhe Skender Çelmeta

Pavlef. Akti administrativ

17.10.2012 10.20

Tirane

E. Gogo

7.

Denada Cfarku – Ademar Qoshja

Pavlefshmeri martese

17.10.2012 11.00

Tirane

Gj. Gjoni

8.

Gezim Sinani – Dr. Raj. Sig. Shoqerore Diber

Anullim vendimi

17.10.2012 11.40

Mat

Gj. Gjoni

9.

Renato Barbullushi – Drejtoria Sherbimeve Qeveritare

Detyrim shperblim page

17.10.2012 12.20

Tirane

Gj. Gjoni

10.

Vasilika Daci – Edmond Vangjeli

Shperblim vlere trualli

17.10.2012 11.00

Tirane

H. Demiraj

11.

Liljana, Alkjon dhe Redona Dyla – Byroja Shqipt. e Sigurimit

Detyrim shperblim demi

17.10.2012 11.40

Kruje

H. Demiraj

12.

Muhamet Bylyku – Bedri dhe Gelmona Tarja, Z.V.R.P.P. Tirane

Detyrim njohje trashegimtar

17.10.2012 12.20

Tirane

H. Demiraj

13.

Vllaznimi Deda” shpk – I.N.U.K. Tirane, Edmond Beci

Kundershtim vendimi

17.10.2012 13.00

Tirane

A. Broci

14.

Amarildo Metushi – Shoq. “ O. S. T.”, Shoq. “ Antea Cement ” sha

Detyrim shperblim page

17.10.2012 13.40

Tirane

A. Broci

15.

Hysni Ashiku – Drejtoria Raj. Sig. Shoq. Diber

Njohje libreze pune

17.10.2012 14.20

Diber

A. Broci

16.

Evis Braçe – Enkeleda Jaupaj , “ Banka Kombetare e Greqise” Dega Tirane

Zgjidhje kontrate shitje

17.10.2012 13.00

Tirane

Z. Sollaku

17.

Donika Paci – Ndermarrja e Sherbimit Funeral Bashkia Tirane

Detyrim shperblim page

17.10.2012 13.40

Tirane

Z. Sollaku

18.

Lindita Vaso – Vasillaq Vaso

Zgjidhje martese

17.10.2012 14.20

Tirane

Z. SollakuTirane, me 19.09.2012 KRYETARI I GJYKATES

Alaudin MALAJ


ÇESHTJE CIVILE TE RRETHIT TIRANE
Nr

PALET NE PROÇES

OBJEKTI

DATA , ORA

Relator

1.

Sulejman Osmanaj – Drejtoria Rajonale Sig. Shoq.

Pavertetesi akti

18.10.2012 09.00

F. Mullaj

2.

Fatmir Palushi – Z.R.K.K.Pronave te Qarkut Tirane, Mehmet, Rexhep, Xhile, Suzana, Genc dhe Cen Sheta, Bedrije, Bajram dhe Muharrem Gjyra

Anullim vendimi

18.10.2012 09.40

F. Mullaj

3.

Mariana Çela – Drejtoria Pergjithshme e Tatimeve Tirane, Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane

Shfuqizim vendimi

18.10.2012 10.20

F. Mullaj

4.

Florian Miti – M. E. T. E. Tirane

Detyrim shperblim page

18.10.2012 11.00

Sh. Miri

5.

Hazbie Çela, Jorin Çela dhe Jonida Çela - Shoqeria “ INA-96 ” shpk

Detyrim shperblim demi

18.10.2012 11.40

Sh. Miri

6.

Bashkimi i Sindikatave te Pavaruara te Shqiperise – Z.Q.R.P.P. Tirane, Z.V.RP.P. Tirane, Nafije Duka, Naile Pelingu, Surila Mezini, Burbuqe Haveriku, Myhyrije Radheshi, Shpetim Haveriku, Liljana Emiri, Flutura Jhaveriku, Fahrije Haveriku, Teuta Kodra, Elir Jaupi, Hyrije Haveriku, Adrian Haveriku, Zenel Haveriku, Agim Haveriku, Myzafer Haveriku, Arben Haveriklu, Ortensa Quku, Alisa Haveriku dhe Mesila Quku

Rregjistrim vendimi

18.10.2012 12.20

A. Malaj

7.

Evis Qaja – Ministria e Punes Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, Inspektoriati Shteteror i Punes

Detyrim shperblim page

18.10.2012 13.00

A. MalajTirane, me 19.09.2012 KRYETARI I GJYKATES


Alaudin MALAJ


ÇESHTJE CIVILE TE RRETHEVE TE NDRYSHME
Nr

PALET NE PROÇES

OBJEKTI

DATA , ORA

Rrethi

Relator

1.

Suzana Kola ( Joxha ) – Jovan Joxhe

Detyrim njohje bashkepronar

18.10.2012 09.00

Tirane

G. Levanaj

2.

Fadil, Gani, Fatmir, Bardhyl, Diturije, Lirije, Pranvera, Zoje, Anjeza dhe Argit Kasmi – Agj. K.K.Pronave Tirane

Shrfuqizim vendimi

18.10.2012 09.40

Tirane

G. Levanaj

3.

Erdi Prifti – Agjensia Trajtimit te Kredive

Detyrim shperblim page

18.10.2012 10.20

Tirane

G. Levanaj

4.

Gezim Dobi – Nevin Godo, Vanni Rossi

Pavlef. Veprimi juridik

18.10.2012 09.00

Tirane

F.Skenderi

5.

Pellumb dhe Ferdane Muçka – Zyra Permbarimit Tirane

Kund. Ref. Permb.Gjyqesor

18.10.2012 09.40

Tirane

F.Skenderi

6.

Dylbere Ferati – Komuna Preze Tirane

Vertetim fakti juridik

18.10.2012 10.20

Tirane

F.Skenderi

7.

Bardhyl Hidi, Indira Pina – Artan Hidi , Z.R.P.P. Tirane

Pavlef. Kontrate dhurimi

18.10.2012 11.00

Tirane

Z. Poda

8.

Flutura Korfuzi – Shoq. “ Dilo Konstruksion” shpk

Zgjidhje kontrate sipermarrje

18.10.2012 11.40

Tirane

Z. Poda

9.

Vladimir Lleshaj – Ndue Shkurti

Detyrim shperblim demi

18.10.2012 12.20

Tirane

Z. Poda

10.

Artemisa Pando – Dr. Raj. Sig. Shoq. Tirane , I.S.Sh. Tirane

Anullim akt pezullimi

18.10.2012 11.00

Tirane

A. Kalaja

11.

Gjergj. Progri - Dr. Raj. Sig. Shoq. Tirane , I.S.Sh. Tirane

Detyrim pagim pensioni

18.10.2012 11.40

Tirane

A. Kalaja

12.

Nazmi Ramolli - Drejtoria Rajonale Sig.Shoqerore Tirane

Rillogaritje pensioni

18.10.2012 12.20

Tirane

A. Kalaja

13.

Dilaver Çitozi – Fatmir Hoxha, Agj. Komb. Privatizimit, Av. Shtetit

Pavlef. Kontrate shitje

18.10.2012 11.00

Kruje

V. Hoxha

14.

Fllad Allamani – Zyra Gjendjes Civile, Bashkia Kruje, Zyra Gjendjes Civile prane Rrethit Kruje

Korigjim akt lindje

18.10.2012 11.40

Kruje

V. Hoxha

15.

Shoq. “ GTS-Gazra Teknike Shqiptare”- Dr. Raj.Tatimore, Nj. Tatimpaguesve te Medhenj, Dr. Apel.Tatimor, Dr. Pergj. Tatimeve

Shfuq.akti administrativ

18.10.2012 12.20

Tirane

V. Hoxha

16.

Shoq. “ Shekulli Media Group ” shpk – Dr. P. Doganave, Dega Dognes Tirane

Detyrim kthim shume

18.10.2012 13.00

Tirane

I. Toska

17.

Mondi Turhani – Shoq. “ Vasili” shpk

Detyrim pagim shumë çmimi

18.10.2012 13.40

Tirane

I. Toska

18.

Fatjon Vrapi – Shoq. “ BIRRA TIRANA” sha

Detyrim shperblim demi

18.10.2012 14.20

Tirane

I. Toska

19.

Jetmir Aliçka –Shoq. “GINES R & M” shpk

Likujdim kuote ortaku

18.10.2012 13.00

Tirane

A. Papajani

20.

Uran Dragoni – M. E. T. E. , Dr. Ad. Shitjes Pronave Puplike, Bujar Dosti

Respektim te drejte parablerje

18.10.2012 13.40

Tirane

A. Papajani

21.

Kastriot Prenjasi – Qemal Prenjasi, Pejam Peyman, ZVRPP Tirane

Njohje trashegimtar

18.10.2012 14.20

Tirane

A. PapajaniTirane, me 19.09.2012 KRYETARI I GJYKATES


Alaudin MALAJ


ÇESHTJE CIVILE TE RRETHIT TIRANE
Nr

PALET NE PROÇES

OBJEKTI

DATA , ORA

Relator

1.

Drejtoria Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor – Shkelqim Aliaj

Detyrimm kthim shume

22.10.2012 09.00

F. Skenderi

2.

Shoq. “ Intersig” sha - Njesia Tatimpaguesve te Medhenj, Dr. Apel.Tatimor, Dr. Pergj. Tatimeve

Shfuqizim detyrim tatimor

22.10.2012 09.40

F. Skenderi

3.

Ilir Sauli – Ministria Drejtesise e Republikes se Shqiperise, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

Shfuqizim akti administrativ

22.10.2012 10.20

F. Skenderi

4.

Mimoza Qirici – Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore Tirane

Detyrim shperblim page

22.10.2012 11.00

A. Kalaja

5.

Musa Basha – Shoq. “ ANTA” sha

Detyrim shperblim page

22.10.2012 11.40

A. Kalaja

6.

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Durres – Komisioni i Prokurimit Publik

Shfuqizim akti administrativ

22.10.2012 12.20

A. KalajaTirane, me 19.09.2012 KRYETARI I GJYKATES


Alaudin MALAJ


ÇESHTJE CIVILE TE RRETHIT TIRANE
Nr

PALET NE PROÇES

OBJEKTI

DATA , ORA

Relator

1.

Mishel Dragoni ( kerkuese )

Leshim deshmi trashegimie

23.10.2012 09.00

F. Mullaj

2.

Erjon Papallazo – Drejtoria Pergjithshme e Metrologjise dhe Kalibrimit

Detyrim shperblim page

23.10.2012 09.40

F. Mullaj

3.

Rakip Shehaj - Drejtoria Pergjithshme e Metrologjise

Detyrim pagim demi

23.10.2012 10.20

F. Mullaj

4.

Aleksander Gjonaj – Qendra Spitalore Universitare “ NENE TEREZA ” Tirane

Detyrim shperblim page

23.10.2012 11.00

Sh. Miri

5.

Hasan Zela – Pavlina Kraja, Barie Reçi, Ylli Hoxha, Lelo Leli, Selman Isaj,Mimoza Dashi, Dylbere Cani, Hasan Elezi dhe Ismail Zeneli

Lirim e dorezim trualli

23.10.2012 11.40

Sh. Miri

6.

Naile Sinka – Zyra Gjendjes Civile te Njesise Bashkiake nr. 4 Tirane

Saktesim akt lindje

23.10.2012 12.20

A. Malaj

7.

Ministria e Financave – Shoq. “ EROIL” sha

Permb. detyrimi kontraktor

23.10.2012 13.00

A. MalajTirane, me 19.09.2012 KRYETARI I GJYKATES


Alaudin MALAJ

  1   2   3   4

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

1. Shoq. \" Italdruri Elbasan\" shpk – Banka \" Credins\" sha, Permbaruesi Gjyqesor Privat Kastriot Kurmaku iconReport on the Assassination of Ahmad Sha Masud

1. Shoq. \" Italdruri Elbasan\" shpk – Banka \" Credins\" sha, Permbaruesi Gjyqesor Privat Kastriot Kurmaku iconAizkraukles Banka
Представительства банка ab. LV расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Одессе, Минске, Баку, Алмате и Ташкенте

1. Shoq. \" Italdruri Elbasan\" shpk – Banka \" Credins\" sha, Permbaruesi Gjyqesor Privat Kastriot Kurmaku iconImpozitul privat. Taxele rutiere şi taxele vamale

1. Shoq. \" Italdruri Elbasan\" shpk – Banka \" Credins\" sha, Permbaruesi Gjyqesor Privat Kastriot Kurmaku iconСъобщение за пресата виена Иншурънс Груп (виг)
На 21 октомври, в Тирана Виена Иншурънс Груп аг винер Ферзихерунг Групе подписа договор за покупката на албанското застрахователно...

1. Shoq. \" Italdruri Elbasan\" shpk – Banka \" Credins\" sha, Permbaruesi Gjyqesor Privat Kastriot Kurmaku iconВаши деньги
Доброе имя это хорошая репутация и отличная рекомендация. В сущности, из этого и исходит необходимость ребрендинга одного из крупнейших...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом