Конспект по Общо учение за държавата
ИмеКонспект по Общо учение за държавата
Дата на преобразуване16.12.2012
Размер21.23 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uni-ruse.bg/faculties/law/sait/education.files/konspekti/Konspekti-pyrvi-semestar/1ku
КОНСПЕКТ

по "Общо учение за държавата"


 1. Предмет на "Общото учение за държавата". “Общото учение за държавата” и др. науки.

 2. Историческо развитие на изучаването на държавата. Изследвания в България.

 3. Историческо развитие на понятието за държавата. Терминология.

 4. Методология на изучаване на държавата. Организационен подход.

 5. Общество и държава.

 6. Държава и власт.

 7. Държава и право.

 8. Социално съдържание на държавата: нива на проявление.

 9. Субстанция на държавата: етно-социална общност .

 10. Функции на държавата. Социална структура.

 11. Държавата като управлявана система. Управлението като властване.

 12. Властови и правов ред.

 13. Възникване на държавата като социална закономерност. Типизация на държавата.

 14. Историческо възникване на първите държави. Характеристика на кастовия тип общност и кастовия държава.

 15. Формиране на съсловната общност и държава. Характеристика на съсловния тип държава.

 16. Формиране на националната общност и държава.

 17. Характеристика на буржоазната държава. Конституционализъм. Принципи.

 18. Власт и суверенитет. Видове суверенитет. Национален суверенитет.

 19. Държавен суверенитет.

 20. Народен суверенитет. Суверен. Суверенитет и учредителна власт.

 21. Суверен и субект на властта. Отношение.

 22. Легитимно и нелегално управление. Право на съпротива: същност, проявления.

 23. Разделение на властите: Дж. Лок, Ш. Монтескьо, Новото време.

 24. Видове разделение на властите. Същност. Власт, функции, дейности.

 25. Принципи на правовия ред. Свобода, братство, равенство.

 26. Нива на проявление на модерната държава: държавата на субстанционално ниво.

 27. Правни субекти, гражданство. Териториално върховенство.

 28. Функционално проявление на държавата. Социалната държава.

 29. Държавата на управленско ниво. Съдържание на държавното управление.

 30. Държавен апарат: държавен орган, правно положение.

 31. Видове държавни органи. Функции и дейности на държавните органи.

 32. Методи на дейност на държавния апарат.

 33. Форма на държавата: понятие, ограничения.

 34. Форми на държавно устройство. Унитарна и федеративна държава

 35. Политически режим. Демокрация и диктатура. Видове диктатура.

 36. Форми на управление. Монархия и република. Парламентарно, президентско и полупрезидентско управление.

 37. Преобразуване на държавата. Създаване и прекратяване на държавата.

 38. Държавни съединения: уния, конфедерация, протекторат, васална държава.

 39. Характеристика на Европейския съюз.ЛИТЕРАТУРА


Л. Дачев, Учение за държавата, С, 2001.

Баламезов С., Общо учение за държавата, С., 1993.


Съставил: проф. д-р Л.Дачев

Свързани:

Конспект по Общо учение за държавата iconОбщо учение за държавата
Владикин – Общо учение за държавата – София, изд. Програмни продукти и системи 1992 г
Конспект по Общо учение за държавата icon1. общо учение за държавата мястото му в системата на обществените науки общото учение за държавата е самостоятелна научна дисциплина, имаща за предмет
Общото учение за държавата е самостоятелна научна дисциплина, имаща за предмет изучаването на най- дълбоката същност на държавата,...
Конспект по Общо учение за държавата iconОбщо учение за държавата
Мишел Тропен, За една юридическа теория на държавата (превод на български от френски)
Конспект по Общо учение за държавата iconКонспект по анатомия за рехабилитатори
Общо учение за свързването между костите: непрекъснато и прекъснато (ставно) свързване
Конспект по Общо учение за държавата iconОбщо учение за държавата
Оуд е самостоятелна научна дисциплина, която се е формират и съществува като част от научното знание за света
Конспект по Общо учение за държавата iconКурсова работа
Когато се разглежда единството по общо съотношение между държавата и правото е много важно да се установи от какво разбиране за държавата...
Конспект по Общо учение за държавата iconКриминалистическо учение за следите произхожда от френската дума "трасо-следа" и "логос-учение" Видове следи наи общо следите биват 3 вида. 1вия следи от
Своиство на устойчивост-папиларно изображение се формира в отробата на майката (3,4 месец на бременноста) и остава неизменно до смърта...
Конспект по Общо учение за държавата iconБоян боев статии
Божественото учение е учение, върху което почива развитието на душата, на ума и на сърцето. То носи мир и спокойствие на сърцето,...
Конспект по Общо учение за държавата icon3 Общото учение за държавата като научна
Съвкупността от теоритични знания, които са систематизирани е науката като форма на обществено съзнание
Конспект по Общо учение за държавата iconПредмет и методология на общото учение за държавата като самостоятелна наука
Общ обект на научното познание е обективната реалност. Тя бива природна и обществена. Поради това науките се делят на естествени...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом