Литература на народите на европа, азия, африка и америка
ИмеЛитература на народите на европа, азия, африка и америка
Дата на преобразуване16.12.2012
Размер40.37 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/62247/504383/version/2/file/slovenska i s
ЛИТЕРАТУРА НА НАРОДИТЕ НА ЕВРОПА, АЗИЯ, АФРИКА И АМЕРИКА

СЛОВЕНСКА ЛИТЕРАТУРА И СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ


ПРОГРАМА


Словенска литература


Литература на протестантизма в Словения. Примож Трубар.


Културната политика на Йерней Копитар в южнославянски контекст. Чоп -Прешерновата програма за национално културно развитие.


Романтизмът в словенската литература. Франце Прешерн.


Лирически модели и повествователни стилове в словенската литература през втората половина на Х­ІХ век (Фр. Левстик; Й. Стритар; С. Йенко; С. Грегорчич; А. Ашкерц; Й. Юрчич; Я. Керсник; Фр. Говекар и др. ).


Словенският модернизъм. Програми и поетика.


Иван Цанкар. Поетика и проблематика на творчеството му.


Словенският експресионизъм в контекста на южнославянските авангардни течения.


Развойни тенденции и жанрова динамика в словенската литература през втората половина на ХХ век.


Славянски литератури


Хуманизъм и Ренесанс в славянските литератури. Литературата на Реформацията.


Дубровнишко-далматинска ренесансова и барокова литература.


Славянското възраждане. Tипологически сходства и различия.


Романтизъм в славянските литератури.


Историзъм в славянските литератури (А. Ирасек; А. Шеноа; Х.Сенкевич).


Полският литературен позитивизъм.


Славянският модернизъм.


Авангардът в славянските литератури.


Романът в славянските литератури между двете световни войни. Поетика и проблематика.


Славянската литературна емиграция.


Постмодернизъм в славянските литератури.


БИБЛИОГРАФИЯ


Словенска литература


Pogačnik, J. ets.. Istorija slovenačke književnosti, Beograd,1973

Bernik, France. Problemi slovenske književnosti. Ljubljana ,1980

Bernik, France. Tipologija Cankarjeve proze. Ljubljana, 1983.

Bernik, Fr. Ivan Cankar. Ljubljana,1987.

Kos, J. Prešeren in njegova doba: študije. Lipa, 1991.

Kos, J. Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana,1980

Kos, J. Moderna misel in slovenske književnosti,1983

Martinovic, J. Sonetni vjenac Franca Preserna,B.,1983

Mitrović, Marija. Pregled slovenačke književnosti.Sr. Karlovci, 1995

Novak, Boris A. Zven in pomen. Študije o slovenskem pesniškem jeziku. Ljubljana 2005

Obdobje razsvetljeništva v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi: tipološka problematika ob jugoslovnskem in širšem evropskem kontekstu.. 1983

Obdobje romantike v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi: tipološka problematika ob jugoslovnskem in širšem evropskem kontekstu. 1981

Obdobje realizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi: tipološka problematika ob jugoslovnskem in širšem evropskem kontekstu. 1981

Obdobje simbolizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi: tipološka problematika ob jugoslovnskem in širšem evropskem kontekstu.I-II, 1983

Paternu, B. Razpotja slovenske proze. Ljubljana ,1993.

Paternu. Obdobja in slogi v slovenski književnosti. Ljubljana ,1989.

Poniž, Denis. Ivan Cankar.Lepa Vida-poskus interpretacije. Ljubljana 2006

Preseganje meje. Slovenski slavistični kongres- Zagreb 2006. Ljubljana, 2006

Slovenski roman. Obdobja 21.Mednarodni simpozij Obdobja-Metode in zvrsti.Ljubljana, 2003

Sonet in sonetni venec. Obdobja 16.Mednarodni simpozij. Ljubljana, 1997


Smolej, Tone. Slovenska recepcija Emila Zolaja(1888-1945). Zbirka Studija literarija.2007

Zadraveс, Fr. Elementi moderne slovenske književnosti. Ljubljana, 1980..

Zadravec, Fr. Slovenska ekspresionistična literatura.; Ljubjana: ZIFF, 1993.


Иванова, Албена. Поезията на южнославянския символизъм. ИК БАН, 2007

Кирова, Л. Литературно-естетически процеси на Балканите.С.1994.

Кирова, Л. Югоизточноевропейски феномени. Символизмът и критическата мисъл в литературата на балканските славяни.С.1999.

Ничев, Боян. Увод в южнославянския реализъм. От фолклор към литература в естетическия развой на южните славяни през ХVІІІ и ХІХ век..С.,1976.

Ничев, Б. Модернизъм и символизъм в южнославянските литератури. С., 2002


Славянски литератури


Биолчев, Боян. Пътят на едно Възраждане. Самобитност и европейски традиции в поезията на полския ренесанс. С., 1992

Биолчев, Боян. Отвъд мита. Адам Бернард Мицкевич. Между осанката на народния пророк и homo ludens.C.1995

Бахнева, Калина. Преселението на художественото слово. Полският романтизъм и модернизъм и френският символизъм в българския поетичен контекст от кр. на ХІХ до 20-те години на ХХ век. С.,1993

Георгиев, Никола. Цитиращият човек в художествената литература.C., 1992

Григорова, Маргрета. Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полската литература. В. Търново, 2003

Григоров, Добромир. Милан Кундера и познанието за романа. С.,2001

Дончева, Дарина. История на сръбската литература.2000

Деретић, Ј. Историја српске књижевности. Б. , 1983

Игов, Св. Иво Андрич. Творческо развитие и художествена структура. С., 1992

Изгнаничеството. Драма и мотивация. Завръщането на съвременните славянски емигрантски литератури у дома. С.,1996

История литератур западных и южных славян. І-ІІІ.Москва, 1997

Карагьозов, Панайот. Някогашните славяни днес.С.1997.

Карагьозов, П. Самосознание словесности. Историография славянских литератур.С.1997.

Кшижановски, Юлиян. История на полската литература. С.,1988

Ничев, Б. Основи на сравнителното литературознание. С.,1986

Пенчева, Анжелина. Мост между вселени. Баладите на Карел Яромир Ербен. С.,2002

Павлов, Ив.,Тодоров, В., Балабанова, Хр. История на чешката литература.І-ІІ;С.;1986,1989

Множащият се смисъл.сп.кн.2-3,2000

Павлов, Ив., Тодоров, В., Балабанова, Хр. История на чешката литература.І-ІІ;С.;1986,1989

Павлов, Иван. Наративът и неговите силуети. С.,1999

Павлов, Иван. Записки по словашка литература. С., 19

Тодоров, Величко. Световният чех. Книга за Карел Чапек. С.,1990

Христова, Ина. Мирослав Кърлежа. С.,2006

Чолакова, Жоржета. К. Х. Маха или гласът на падналата арфа. Пл.,1993

Чолакова, Ж. Лицата на човека. Пл.,1998

Frangeš, Ivo. Povijest hrvatske književnosti. Z.,1986

Свързани:

Литература на народите на европа, азия, африка и америка icon2 Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – „Науката в художествената литература, с френски и английски език)
Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – „Науката в художествената литература”, с френски...
Литература на народите на европа, азия, африка и америка iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия (История на полската литература) Катедрата по славянски литератури
Полската средновековна култура. Жанрова специфика и тематичен обхват на полскатa средновековна литература
Литература на народите на европа, азия, африка и америка iconЦивилизационни ареали (4)
Първо навлиза в Южна Европа, откъдето впоследствие е изтикан. За сметка на това навлиза могщо и неудържимо в Иранското плато, Централна...
Литература на народите на европа, азия, африка и америка iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Централна Америка, Централна Азия и Кавказкия регион, Югоизточна Азия и Южна Африка ще се възползват от програмата на Европейската...
Литература на народите на европа, азия, африка и америка iconДопълнителна информация б ългария
Европа, в източната част от Балканския полуостров. От векове през територията на страната минават пътищата, свързващи Европа с Азия...
Литература на народите на европа, азия, африка и америка iconРусенският университет участва в Третата конференция на ректорите от Европа и Азия в рамките на asem /Asia-Europe Meeting
Енция на ректорите от Европа и Азия в рамките на asem /Asia-Europe Meeting/, проведена на 25-26 септември 2012 г в Университета в...
Литература на народите на европа, азия, африка и америка iconПрограма за I. Податоци за раководителот на предметната програма и предметните наставници
Он (оон и специјализираните агенции) и одделните регионални механизми во Европа, Америка, Африка, Азија со главен фокус врз европските/евроатлантските...
Литература на народите на европа, азия, африка и америка iconМоето мислено пътуване из Африка
Африка се дели географски на северна и южна от голямата пустиня Сахара. Народите на север са предимно араби и бербери, докато на...
Литература на народите на европа, азия, африка и америка iconРеферат „ Латинска Америка през Студената война
В периода 1945-1989 почти няма държава от Латинска Америка, в която да не са извършвани преврати, съпътсвани с масово насилие, убийства...
Литература на народите на европа, азия, африка и америка icon"Африка": Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский залив, полуостров Сомали, остров Мадагаскар, Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье, вулкан Килиманджаро;реки: Нил, Конго, Нигер, Замбези; озёра: Вктория,Танганьика,Чад. Страны и города: Египет (Каир), Алжир (Алжи
Матереки (континенты): Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом