Списък на крайно класираните кандидати в конкурса
ИмеСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Дата на преобразуване16.12.2012
Размер22.29 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Competitions/7586-s-k_kr_kl_fel4er_Ymbol.docx
Приложение № 1

към рег. № 7586/20.09.2010 г.

СПИСЪК

НА КРАЙНО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА

за длъжността : “Фелдшер”, категория „ Е – Изпълнителски персонал”

в в ОСИН- Ямбол

при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”

Конкурсна комисия, назначена със заповед № ЛС-04-738/07.06.2010 г. на министъра на правосъдието, въз основа на показаните резултати на етап „Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 3.9 и т. 3.10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГДИН и ГД ”Охрана” при Министерство на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието,


Р Е Ш И :


І. Обявява резултатите от конкурсния етап „Заключително интервю” на кандидатите за длъжността „Фелдшер” в ОСИН - Ямбол, както следва:


по ред

ИМЕ,ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА КАНДИДАТА

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЗАКЛ.ИНТЕРВЮ

1

Иван Георгиев Даскалов

24,50


ІІ. След изчисляване на общия бал, който представлява математически сбор от оценките получени от кандидата, преминали успешно всички етапи на конкурса, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т.3.10 и Глава Б, Раздел ІV, т.1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГДИН и ГД ”Охрана” при министерство на правосъдието, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието, обявява КРАЙНО КЛАСИРАНЕ по низходящ ред, както следва:

ПО

РЕД


ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

НА КАНДИДАТА


І-ВИ ЕТАП


ІІ-ри ЕТАП


ІІІ-ти ЕТАП


ОБЩ
БАЛ


1

Иван Георгиев Даскалов

15,25

22,00

24,50

61,70


ІІІ. Председателят на конкурсната комисия ще предложи на главния директор на ГДИН, Иван Георгиев Даскалов да бъде назначен на длъжност „Фелдшер” в ОСИН – Ямбол, който се определя за спечелил конкурса.

Списъкът да се обяви в електронния сайт на Министерство на правосъдието и на таблото за обяви, поставено на общодостъпно място в областна служба „Изпълнение на наказанията” - Ямбол.


ПРОТОКОЛЧИК: /п/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

А.Начев Цецка Симеонова

Свързани:

Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
А, раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд „ИН” и гд „Охрана”, утвърдени...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
А, раздел ІІІ, т 9 и т 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд”ИН” и гд ”Охрана”, утвърдени със...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раз дел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати в конкурса iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава А, раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом