Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал
ИмеСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал
страница1/4
Дата на преобразуване16.12.2012
Размер457.31 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/60799/492485/version/1/file/prilojenie2.d
  1   2   3   4
Приложение 2


СПИСЪК

на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал


ФАКУЛТЕТИ

СПЕЦИАЛНОСТИ

Форми на обучение


Състезателни изпити

Оценки от дипломата за средно образование

Максима-лен бал


ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Философия

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Философия и социални науки;

2. Български език и литература;

3. История на България;

4. География на България;

5. Английски език;

6. Немски език;

7. Френски език;

8. Испански език;

9. Математика;

10. Биология;

11. Химия;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:

12. Философски цикъл


Български език и литература


Философия;

Обществознание;

Логика и психология;

Етика и право;

Свят и личност


30 макс. бал

Психология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. Английски език;

3. Немски език;

4. Френски език;

5. Испански език;

6. Руски език;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:

7. Български език и литература;

8. Английски език;

9. Немски език;

10. Френски език;

11. Испански език;

12. Руски език


Български език и литература


Чужд език


30 макс. бал

Социология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Философия и социални науки;

2. История на България;

3. Английски език;

4. Немски език;

5. Френски език;

6. Математика


Български език и литература


Математика


30 макс. бал

Политология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. История на България;

2. Английски език;

3. Немски език;

4. Френски език


История


Български език и литература


30 макс. бал

Публична администрация

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Английски език;

2. История на България;

3. Математика


Български език и литература


История


30 макс. бал

Културология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Философия и социални науки;

2. Български език и литература;

3. История на България;

4. Английски език;

5. Френски език;

6. Немски език;

7. Испански език;

8. Италиански език


Български език и литература


История


30 макс. бал

Библиотечно-информационни науки

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Философия и социални науки;

2. Български език и литература;

3. История на България;

4. Английски език;

5. Немски език;

6. Френски език;

7. Испански език;

8. Италиански език;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:

9. Философски цикъл;

10. Български език и литература;

11. История и цивилизация;

12. Английски език;

13. Немски език;

14. Френски език;

15. Испански език;

16. Италиански език


Български език и литература


История


30 макс. бал

Европеистика

Редовна

По избор:

Изпит с коефициент 2:

1. Английски език;

2. Френски език;

3. Немски език;

4. Испански език+

Изпит с коефициент 1:

1. История на България


Български език и литература


История


30 макс. бал


ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

История

Редовна,

Задочна

Изпит с коефициент 3:

1. История на България

История

Български език и литература

30 макс. бал

Археология

Редовна

Изпит с коефициент 3:

1. История на България

История

Български език и литература

30 макс. бал

Етнология

Редовна

Изпит с коефициент 3:

1. История на България

История

Български език и литература

30 макс. бал

История и география

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. История на България;

2. География на България;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:

3. История и цивилизация;

4. География и икономика


История


География


30 макс. бал

Архивистика и документалистика

Редовна

Изпит с коефициент 3:

1. История на България

История

Български език и литература

30 макс. бал

Минало и съвремие на Югоизточна Европа

Редовна

По избор:

І. Изпит по коефициент 3:

1. История на България;

2. Английски език;

3. Френски език;

4. Немски език;

5. Италиански език;

6. Испански език


История


Чужд език


30 макс. бал


ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

Педагогика

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. История на България;

3. Философия и социални науки;

4. Чужд език;

5. География на България;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:

6. Български език и литература;

7. История и цивилизация;

8. Философски цикъл;

9. География и икономика;

10. Английски език;

11. Немски език;

12. Френски език;

13. Испански език;

14. Италиански език;

15. Руски езикБългарски език и литература24 макс. бал

Социални дейности

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. История на България;

3. Философия и социални науки;

4. Чужд език;

5. География на България;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:

6. Български език и литература;

7. История и цивилизация;

8. Философски цикъл;

9. География и икономика;

10. Английски език;

11. Немски език;

12. Френски език;

13. Испански език;

14. Италиански език;

15. Руски езикБългарски език и литература24 макс. бал

Неформално образование

Редовна,

Задочна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. История на България;

3. Философия и социални науки;

4. Чужд език;

5. География на България;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:

6. Български език и литература;

7. История и цивилизация;

8. Философски цикъл;

9. География и икономика;

10. Английски език;

11. Немски език;

12. Френски език;

13. Испански език;

14. Италиански език;

15. Руски езикБългарски език и литература24 макс. бал


ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

Българска филология

Редовна,

Задочна

Изпит по коефициент 3:

1. Български език и литература

Български език и литература

История

30 макс. бал

Славянска филология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Български език и литература;

2. Чужд език


Български език и литература


Чужд език


30 макс. бал

Руска филология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Руски език;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2,5:

2. Руски език


Чужд език


Български език и литература


30 макс. бал

Балканистика

Редовна

Изпит с коефициент 2:

1. Български език и литература


+

Изпит с коефициент 1:

1. История на България


Български език и литература


История


30 макс. бал


ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

Английска филология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Английски език;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2:

2. Английски език


Чужд език


24 макс. бал

Немска филология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Немски език;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2:

2. Немски език


Чужд език
24 макс. бал

Френска филология

Редовна

По избор:

І. Изпит с коефициент 3:

1. Френски език;

ИЛИ

ІІ. Матура с коефициент 2:

2. Френски език


Чужд език
24 макс. бал
  1   2   3   4

Свързани:

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал

Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал iconЗакон за изменение и допълнение на закона за
Чл. 24 (1) Средно образование се придобива след успешно завършване на обучението в XII клас и успешно положени държавни зрелостни...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал iconДиплома за завършено средно образование, в която се вписва общ
Д (1) “Общ успех” в дипломата за завършено средно образование е средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от оценките по предмети,...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал iconОбразователно-квалификационни степени бакалавър
Приемът за български студенти се осъществява чрез конкурсен изпит по математика. Класирането на кандидат студентите се извършва на...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал iconАграрен университет – пловдив
Аграрният университет признава оценките от матурите като равностойни на оценките от кандидатстудентските изпити. Кандидатите могат...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал iconПрограма "Математическо моделиране в икономиката"
Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от средния успех...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал iconПрограма "Математическо моделиране в икономиката"
Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от средния успех...
Списък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование, които участват в балообразуването и на максималния бал iconМатематика
Приемът за български студенти се осъществява чрез изпит (събеседване). Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом