Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
ИмеИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Дата на преобразуване16.12.2012
Размер165.04 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.iasas.government.bg/uploads/files/katalozi/Buletin/Traini 3.doc


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО и ПРОДОВОЛСТВИЕТО

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
Б Ю Л Е Т И Н


РЕЗУЛТАТИ ОТ СОРТОИЗПИТВАНЕТО НА ПРИЗНАТИ ЗА ВПИСВАНЕ В СПИСЪК “Б” СОРТОВЕ ЛОЗА И ОВОЩНИ КУЛТУРИ

ЗА 2007 година


Бюлетинът се издава на основание чл.25. ал.1 от Закона за посевния и посадъчен материал и съдържа:

p Кратка характеристика на морфологичните, биологичните, стопанските и технологичните качества на сортовете земеделски култури, признати от Експертните комисии и утвърдени със заповед на министъра на земеделието и продоволствието за периода 2007 год. за вписване в списък “А” на Официалната сортова листа на страната.


Сортовете са предложени на основание проведените експертизи в Териториалните звена и опитните полета в системата на Главната дирекция “Сортоизпитване” и частните пунктове за изпитване, съгласно чл.18 ал. 1, 2 и 3 от ЗППМ.

В бюлетина са включени сортове, утвърдени със ЗАПОВЕДИ на МЗП, които са издадени на основание разпоредбите на Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и въз основа на решенията от проведените заседания на експертните комисии съгласно чл. 20 от ЗППМ.

hСписък “А на сортовата листа включва сортове от зърнени, фуражни, маслодайни и влакнодайни култури, цвекло, картофи, тютюн и овощни растения, които са различими, хомогенни и стабилни и отговарят на изискванията за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на Република България.

hСписък Б на сортовата листа се вписват сортове от декоративни, медицински и ароматни растения, които трябва да са различими, хомогенни и стабилни и не се изпитват за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на Република България, и сортове от зеленчукови култури и лоза, които трябва да са различими, хомогенни и стабилни; по преценка на заявителя (селекционера) на сорта могат да се извършат изпитвания за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на Република България.

Посевният и посадъчният материал от тези сортове може да бъде предлаган на пазара в страната.


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ,

АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ - И А С А С

1113 София

бул.”Цариградско шосе” № 125, блок 1

За контакти: тел.:870 34 93; тел./ факс 713 635


EXECUTIVE AGENCY FOR VARIETY TESTING,

FIELD INSPECTION AND SEED CONTROL

125 “Tsarigradsko shose” Blvd., block 1

1113 Sofia, Bulgaria

tel. ++ 359 2 870 34 93; tel./ fax ++ 359 2 713 635

СЪДЪРЖАНИЕ:


ЛОЗА Стр.

Десертна лоза

  1. Сияна 4

Клонове на сортове

1. Мерло кл. 181 5

2. Мерло кл. 182 5

3. Мерло кл. 342 5

4. Мерло кл. 347 6

5. Каберне Совиньон кл. 170 6

6. Каберне Совиньон кл. 191 7

7. Каберне Совиньон кл. 337 7

8. Каберне Совиньон кл. 341 8

9. Сира кл. 174 8

10. Сира кл. 300 9

Лозова подложка клон

1. Берландиери x Рипария SO4 клон PT1 9

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Дрян

  1. Панчаревски яйцевиден 10

  2. Жълт Хаджийски 10

  3. Нярд КК 1 11

  4. Нярд ШП 1 11

  5. Нярд ПЦ 1 12

Малина

  1. Autumn bliss 12

  2. Glen prosen 13ЛОЗА

Vitis vinifera L.


Десертна лоза

Vitis vinifera ssp. sativa


Сияна


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от Институт по земеделие и семезнание “Образцов чифлик”, автор на сорта е Иван Димитров Тодоров.

ОПИСАНИЕ: Разпукването на 50 % от пъпките на 50 % от растенията е средно рано. Горната страна на петурата е зелена с антоцианови петна. Летораста от гръбната страна на междувъзлието е зелен с червени ивици, а на коремната страна е изцяло зелен. Мустаците по летораста са дълги и по-малко от три на брой. Цвета е двуполов. Развития лист е със средна петура, с кръгловата форма и малка мехурчестост по горната страна на петурата. Листа е с 5 дяла, средна дълбочина на врязовете и къси зъби. Началото на узряване на грозда е късно. Грозда е средно голям и рехав. Зърното е много голямо, с дългоовална форма в профил и дебела кожица. Цвета на кожицата е синьо-черен. Месото е слабо твърдо, средно сочно и хрупкаво. Месото и сока са неоцветени. Вкуса е натурален. Зрелия летораст е червеникафо-кафяв, с дребно назъбена повърхност.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Дължината на вегетационния период за Южна България е 151 дни, при 180 дни за Северна България.

Добива е 1780 кг/дка.

Подходяща формировка е Лира, а в по-южните райони – Тендоне.

Изисква средно до по-слабо растяща подложка.

Прибира се към средата на октомври.

Сортът е със средна устойчивост на ниски зимни температури и повратни мразове.

Сорт Сияна е средно устойчив на филоксера, сиво гниене, брашнеста мана, мана и средно чувствителен на вирусни болести.

Технологична характеристика: Средната маса на един грозд е 406.6 г, а масата на едно зърно е 9.3 г.

Месестата част е 92.30 %, кожиците са 4.46 %, а семките 1.04 % от масата на целия грозд.

Захарите са 16.9 %, а титруемите киселини – 5.17 г/л.


Клонове на сортове


Мерло кл. 181


ПРОИЗХОД: Клона е заявен от фирма “Ташков”АД.

ОПИСАНИЕ: Коронката и младите листа са жълтозелени с розова покрайнина. Пръчката е светло кафява, слабо сплесната. Листа е средно голям до голям и петделен. Грозда е средно голям, крилат и рехав. Зърната в грозда представляват 96.21 % от масата му, а чепките – 5.09 %. Зърното е дребно и кръгло. Кожицата е средно дебела, жилава, тъмночервена, виолетово оцветена с восъчен налеп. Семките са малки до средни, с кръгла форма.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Продължителността на вегетационния период е 220 – 225 дни.

Добива е 936.75 кг/дка, а от една лоза 2058.73 г.

Средната маса на един грозд е 139.65 г, а масата на едно зърно 1.11 г.

Съдържанието на захари е 24.20 %, титруеми киселини – 6.27 г/л. и pH. 3.29.

Виното е много тъмно рубинено червено, с много фин и устойчив мирис. Добра структура, меко и плътно тяло, свежо и балансирано на вкус. Подходящо за купаж.


Мерло кл. 182


ПРОИЗХОД: Клона е заявен от фирма “Ташков”АД.

ОПИСАНИЕ: Коронката и младите листа са жълтозелени с розова покрайнина. Пръчката е светло кафява, слабо сплесната. Листа е средно голям до голям и петделен. Грозда е средно голям, крилат и рехав. Зърната в грозда представляват 95.27 % от масата му, а чепките – 4.73 %. Зърното е дребно и кръгло. Кожицата е средно дебела, жилава, тъмночервена, виолетово оцветена с восъчен налеп. Семките са малки до средни, с кръгла форма.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Продължителността на вегетационния период е 220 – 225 дни.

Добива е 936.15 кг/дка, а от една лоза 2057.74 г.

Средната маса на един грозд е 135.75 г, а масата на едно зърно 1.17 г.

Съдържанието на захари е 24.33 %, титруеми киселини – 6.15 г/л. и pH. 3.38.

Виното е тъмно рубинено червено, със силно изразен плодов аромат (череша, малина) и леко сладникав. Вкуса е уравновесен, плътен и силно изразен послевкус. Виното е с уравновесена структура.


Мерло кл. 342


ПРОИЗХОД: Клона е заявен от фирма “Ташков”АД.

ОПИСАНИЕ: Коронката и младите листа са жълтозелени с розова покрайнина. Пръчката е светло кафява, слабо сплесната. Листа е средно голям до голям и петделен. Грозда е средно голям, крилат и рехав. Зърната в грозда представляват 95.84 % от масата му, а чепките – 4.16 %. Зърното е средно едро и кръгло. Кожицата е средно дебела, жилава, тъмночервена, виолетово оцветена с восъчен налеп. Семките са малки до средни, с кръгла форма.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Продължителността на вегетационния период е 220 – 225 дни.

Добива е 1004.61 кг/дка, а от една лоза 2207.15 г.

Средната маса на един грозд е 145.10 г, а масата на едно зърно 1.44 г.

Съдържанието на захари е 23.87 %, титруеми киселини – 5.07 г/л. и pH. 3.35.

Виното е тъмно рубинено червено, със слаби виолетови оттенъци, комплексен аромат, изпъкват нотки на горски плодове. Вкуса е уравновесен, винен, добре балансиран, меко и обло тяло и дълъг послевкус на сушен плод. Виното е подходящо за бутилиране, както самостоятелно, така и в купаж.


Мерло кл. 347


ПРОИЗХОД: Клона е заявен от фирма “Ташков”АД.

ОПИСАНИЕ: Коронката и младите листа са жълтозелени с розова покрайнина. Пръчката е светло кафява, слабо сплесната. Листа е средно голям до голям и петделен. Грозда е средно голям, крилат и рехав. Зърната в грозда представляват 96.25 % от масата му, а чепките – 3.75 %. Зърното е дребно и кръгло. Кожицата е средно дебела, жилава, тъмночервена, виолетово оцветена с восъчен налеп. Семките са малки до средни, с кръгла форма.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Продължителността на вегетационния период е 220 – 225 дни.

Добива е 1089.29 кг/дка, а от една лоза 2393.97 г.

Средната маса на един грозд е 141.07 г, а масата на едно зърно 1.18 г.

Съдържанието на захари е 24.03 %, титруеми киселини – 4.73 г/л. и pH. 3.42.

Виното е наситено рубинено червено, с комплексен аромат, основно на презрели сушени плодове. Вкуса е балансиран, мек, плътно тяло и приятна горчивина в послевкуса. Виното е балансирано, типично за сорта.


Каберне Совиньон кл. 170


ПРОИЗХОД: Клона е заявен от фирма “Ташков”АД.

ОПИСАНИЕ: Младите листа са медно ръждиви и силно мъхнати. Пръчката е със средно дълги, дебели и кафяви междувъзлия, а възлите са с тъмно виолетов оттенък. Листа е средно голям, петделен и силно нарязан. Грозда е средно голям, цилиндрично коничен, сбит, понякога с едно крило, като 92.55 % от масата му са зърна и 5.32 % - чепки. Зърното е дребно и кръгло, Кожицата е средно дебела, жилава, тъмно червено виолетово оцветена със силен восъчен налеп. Семките са малки до средни, с кръгла форма.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Продължителността на вегетационния период е 216 – 225 дни.

Добива е 844 кг/дка, а от една лоза 1855.27 г.

Средната маса на един грозд е 110.57 г, а масата на едно зърно 1.19 г.

Съдържанието на захари е 22.50 %, титруеми киселини – 3.77 г/л. и pH. 3.22.

Виното е рубинено червено, с комплексен плодово – подправков аромат (боровинка, касис, черница), мек вкус и средно тяло. Виното е подходящо за купажиране.


Каберне Совиньон кл. 191


ПРОИЗХОД: Клона е заявен от фирма “Ташков”АД.

ОПИСАНИЕ: Младите листа са медно ръждиви и силно мъхнати. Пръчката е със средно дълги, дебели и кафяви междувъзлия, а възлите са с тъмно виолетов оттенък. Листа е средно голям, петделен и силно нарязан. Грозда е средно голям, цилиндрично коничен, сбит, понякога с едно крило, като 92.44 % от масата му са зърна и 4.68 % - чепки. Зърното е дребно и кръгло, Кожицата е средно дебела, жилава, тъмно червено виолетово оцветена със силен восъчен налеп. Семките са малки до средни, с кръгла форма.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Продължителността на вегетационния период е 216 – 225 дни.

Добива е 1271.57 кг/дка, а от една лоза 2794.62 г.

Средната маса на един грозд е 130.56 г, а масата на едно зърно 1.33 г.

Съдържанието на захари е 22.40 %, титруеми киселини – 3.94 г/л. и pH. 3.15.

Виното е тъмно рубинено червено, с интензивен сладникаво-бонбонен мирис. Вкуса е мек, добре балансиран, сладко тяло. Виното е с добра структура, годно за отлежаване.


Каберне Совиньон кл. 337


ПРОИЗХОД: Клона е заявен от фирма “Ташков”АД.

ОПИСАНИЕ: Младите листа са медно ръждиви и силно мъхнати. Пръчката е със средно дълги, дебели и кафяви междувъзлия, а възлите са с тъмно виолетов оттенък. Листа е средно голям, петделен и силно нарязан. Грозда е средно голям, цилиндрично коничен, сбит, рядко с едно крило, като 91.71 % от масата му са зърна и 5.68 % - чепки. Зърното е дребно и кръгло, Кожицата е средно дебела, жилава, тъмно червено виолетово оцветена с обилен восъчен налеп. Семките са малки до средни, с кръгла форма.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Продължителността на вегетационния период е 216 – 218 дни.

Добива е 954.70 кг/дка, а от една лоза 2089.62 г.

Средната маса на един грозд е 116.53 г, а масата на едно зърно 1.16 г.

Съдържанието на захари е 22.17 %, титруеми киселини – 3.90 г/л. и pH. 3.14.

Виното е рубинено червено, с комплексен плодов аромат, нотки на пипер и презрели плодове. Вкуса е с хармонична структура, мек, плътен със сладникави нотки. Виното е с уравновесена структура, годно за отлежаване.


Каберне Совиньон кл. 341


ПРОИЗХОД: Клона е заявен от фирма “Ташков”АД.

ОПИСАНИЕ: Младите листа са медно ръждиви и силно мъхнати. Пръчката е със средно дълги, дебели и кафяви междувъзлия, а възлите са с тъмно виолетов оттенък. Листа е средно голям, петделен и силно нарязан. Грозда е средно голям, цилиндрично коничен, леко сбит до сбит, понякога с едно или повече крила, като 93.57 % от масата му са зърна и 5.09 % - чепки. Зърното е едро и кръгло, Кожицата е средно дебела, жилава, тъмно червено виолетово оцветена с обилен восъчен налеп. Семките са малки до средни, с кръгла форма.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Продължителността на вегетационния период е 216 – 222 дни.

Добива е 1328.76 кг/дка, а от една лоза 2920.17 г.

Средната маса на един грозд е 138.92 г, а масата на едно зърно 1.39 г.

Съдържанието на захари е 21.80 %, титруеми киселини – 3.60 г/л. и pH. 3.22.

Цвета на виното е матово, рубинено червено, с наситен плодов аромат и аромат на цветя (виолетка и теменужка). Силно изразен вкусов аромат доминиран от череша и меки тонове на виолетки, средно до плътно тяло. Виното е с уравновесена структура, годно за отлежаване.


Сира кл. 174


ПРОИЗХОД: Клона е заявен от фирма “Ташков”АД.

ОПИСАНИЕ: Коронката и младите листа са медно зелени и силно мъхнати. Леторастът е силно растящ и ръбест. Пръчката е с дълги, кафяви междувъзлия. Листа е средно голям, кръгловат, рядко три, по-често петделен и средно нарязан. Грозда е средно голям, по често коничен, леко сбит до сбит, с едно или повече крила, като 93.36 % от масата му са зърна и 6.70 % - чепки. Зърното е средно едро и кръгло. Кожицата е средно дебела, тъмно червена, виолетово оцветена със слаб восъчен налеп, които намалява силно при презряване на гроздето. Семките са средно големи, с кръгла форма.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Продължителността на вегетационния период е 218 дни.

Добива е 1071.94 кг/дка, а от една лоза 2355.93 г.

Средната маса на един грозд е 199.91 г, а масата на едно зърно 1.80 г.

Съдържанието на захари е 20.75 %, титруеми киселини – 4.39 г/л. и pH. 3.41.

Цвета на виното е рубинено виолетов, с интензивен плодов аромат, преобладаващи нотки на презряла къпина, комплекс – горски плодове и подправки. Вкусът е мек, със средно плътно тяло, доминиращи киселини в послевкуса, богат вкусов аромат, траен послевкус, доминиран от горски плодове. Виното е типично за сорта.


Сира кл. 300


ПРОИЗХОД: Клона е заявен от фирма “Ташков”АД.

ОПИСАНИЕ: Коронката и младите листа са медно зелени и силно мъхнати. Леторастът е силно растящ и ръбест. Пръчката е с дълги, кафяви междувъзлия. Листа е средно голям, кръгловат, рядко три, по-често петделен и средно нарязан. Грозда е средно голям, по често коничен, леко сбит до сбит, с едно или повече крила, като 93.48 % от масата му са зърна и 6.74 % - чепки. Зърното е средно едро и кръгло. Кожицата е средно дебела, тъмно червена, виолетово оцветена със слаб восъчен налеп, които намалява силно при презряване на гроздето. Семките са средно големи, с кръгла форма.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Продължителността на вегетационния период е 218 дни.

Добива е 949.06 кг/дка, а от една лоза 2085.99 г.

Средната маса на един грозд е 170.77 г, а масата на едно зърно 1.65 г.

Съдържанието на захари е 21.87 %, титруеми киселини – 3.94 г/л. и pH. 3.45.

Цвета на виното е рубинено виолетов, с плодов аромат и нотки на подправки. Вкусът е мек, с плътно тяло, богат вкусов аромат и траен послевкус, доминиран от горски плодове. Виното е подходящо за купаж.


Лозова подложка клон


Берландиери x Рипария SO4 клон PT1


ПРОИЗХОД: Подложката е заявена от фирма “Ценко-95”, автори са Иван Д. Тодоров и Светлин И. Тодоров.

ОПИСАНИЕ: Времето на разпукване на 50 % от пъпките на 50 % от растенията е много рано. Леторастите преди връзването са полуизправени. Узрелия летораст е гладък и жълто кафяв на цвят. Мустаците след деветия възел при пълен цъфтеж са дълги и тройно разклонени. Петурата е голяма, клинообразна и триделна. Оцветена е тъмно зелено с метален оттенък, зъбите са двустранно прави и средно дълги. Цвета е мъжки /напълно развити тичинки без плодник/.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Дължината на вегетационния период средно за периода на изпитване три години /1998 – 2000 г./ е 211 дни, при 218 дни за стандарта Кобер 5ББ.

Добива на стандартни резници с дължина 38 см и дебелина на горния край от 6 до 12 мм, средно от един декар е 31023 броя/дка, при 25632 бр./дка за стандарта.

Подложката Берландиери x Рипария SO4 клон PT1 е подходяща за присаждане на хибриди, инбредни сортове и форми на културната лоза, на сортове и форми получени чрез междувидова хибридизация. Подходяща е за производство на вкоренени на собствен корен лози, предназначени за създаване на нови подложкови маточни насаждения.

Подходящи формировки за отглеждане на подложката са чашовидната, повдигната на 15 см над повърхността на земята и формировка повдигната на 20-25 см, при резитба на чепове с 1 – 2 очи.

Подложката Берландиери x Рипария SO4 клон PT1 изисква сравнително по-дълбоки и по-добре запасени с хранителни вещества и влага почви, които не съдържат повече от 17 % активен калциев карбонат. Присадените върху него винени и десертни сортове лози се развиват и плодоносят сравнително добре и през по-засушливи години, без допълнително изкуствено напояване, при условията на Северна България.

Подложката има много добра устойчивост на бактериален рак, брашнеста мана, сиво гниене, екскориоза, антракноза, алтернария, септория, еутипиоза и листна форма на филоксера.


Дрян

Cronus mas L.


Панчаревски яйцевиден


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от Цоло Н. Цолов, Теодор И. Иванов и Анна С. Цанков, автор на сорта е Цоло Н. Цолов.

ОПИСАНИЕ: Дървото е със средна сила на развитие и широко разлата форма на короната. Листната петура е яйцевидна. Плода във физиологична зрялост е голям, а мястото на най-големия диаметър е към върха. Формата на плода в профил е яйцевидна, а цвета на кожицата във физиологична зрялост е тъмночервена. Месото е червено и средно твърдо. Костилката е малка, гладка, полуотделяща се, с яйцевидна форма. Времето на цъфтеж е много рано, а зреенето – средно рано.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Добива от едно дърво е 7.5 кг, средното тегло на един плод е 6.1 г, а рандемана е 5.6 г.

Съдържанието на сухо вещество е 17.1 %, влагата е 82.9 %, общите захари са 8.1 %, редукционните са 7.9 %, общите киселини – 2.4 и съдържанието на витамин “C” е 53 мг %.


Жълт Хаджийски


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от Минчо Т. Хаджийски, Теодор И. Иванов и

Анна С. Цанков, автор на сорта е Минчо Т. Хаджийски.

ОПИСАНИЕ: Дървото е със средна сила на развитие и прибрана корона. Листната петура е яйцевидна. Плода във физиологична зрялост е голям, а мястото на най-големия диаметър е към върха. Формата на плода в профил е цилиндрична, а цвета на кожицата във физиологична зрялост е жълт. Месото е жълто и средно твърдо. Костилката е малка, средно грапава, неотделяща се, с удължено елипсовидна форма. Времето на цъфтеж е рано, а зреенето – много рано.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Добива от едно дърво е 7.5 кг, средното тегло на един плод е 2.95 г, а рандемана е 2.67 г.

Съдържанието на сухо вещество е 16.14 %, влагата е 83.86 %, общите захари са 8.87 %, редукционните са 8.30 %, общите киселини – 1.93 и съдържанието на витамин “C” е 47.66 мг %.


Нярд КК 1


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от Цоло Н. Цолов, Теодор И. Иванов и Анна С. Цанков, автор на сорта е Цоло Н. Цолов.

ОПИСАНИЕ: Дървото е със средна сила на развитие и разлата форма на короната. Листната петура е елипсовидна. Плода във физиологична зрялост е голям, а мястото на най-големия диаметър е на върха. Формата на плода в профил е крушовидна, а цвета на кожицата във физиологична зрялост е тъмночервена. Месото е тъмночервено и средно твърдо. Костилката е със среден размер, средно грапава, полуотделяща се и с яйцевидна форма. Времето на цъфтеж и на зреенето е средно рано.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Добива от едно дърво е 7.7 кг, средното тегло на един плод е 5.1 г, а рандемана е 4.92 г.

Сухото вещество е 16 %, влагата - 84 %, общите захари са 7.3 %, редукционните – 7 %, общите киселини са 1.9 % и съдържание на витамин “C” – 79.3 мг %.

Нярд ШП 1


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от Цоло Н. Цолов, Теодор И. Иванов и Анна С. Цанков, автор на сорта е Цоло Н. Цолов.

ОПИСАНИЕ: Дървото е със средна сила на развитие и широко разлата форма на короната. Листната петура е яйцевидна. Плода във физиологична зрялост е голям, а мястото на най-големия диаметър е към средата. Формата на плода в профил е продълговата, а цвета на кожицата във физиологична зрялост е тъмночервена. Месото е червено и средно твърдо. Костилката е голяма, гладка, отделяща се и с удължено елипсовидна форма. Времето на цъфтеж е рано, а срока на зреене е късно.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Добива от едно дърво е 8 кг, средното тегло на един плод е 5.4 г, а рандемана е 4.73 г.

Сухото вещество е 15 %, влагата - 85 %, общите захари са 6.6 %, редукционните – 6.4 %, общите киселини са 2.5 % и съдържание на витамин “C” – 59 мг %.


Нярд ПЦ 1


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от Цоло Н. Цолов, Теодор И. Иванов и Анна С. Цанков, автор на сорта е Цоло Н. Цолов.

ОПИСАНИЕ: Дървото е със средна сила на развитие и разлата форма на короната. Листната петура е яйцевидна. Плода във физиологична зрялост е много голям, а мястото на най-големия диаметър е към средата. Формата на плода в профил е цилиндрична, а цвета на кожицата във физиологична зрялост е пурпурночервена. Месото е червено и средно твърдо. Костилката е със среден размер, гладка, отделяща се и с цилиндрична форма. Времето на цъфтеж е много рано, а зреенето – средно рано.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Добива от едно дърво е 7 кг, средното тегло на един плод е 4.1 г, а рандемана е 3.85 г.

Сухото вещество е 17.9 %, влагата - 82.1 %, общите захари са 8.5 %, редукционните – 8.3 %, общите киселини са 2.5 % и съдържание на витамин “C” – 91 мг %.


Малина

Rubus idaeus L.


Autumn bliss


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от фирма “Агротайм” ООД.

ОПИСАНИЕ: Храстът е с много добър растеж и добра издънкообразователна способност. Стъблата са здрави, изправени и високи. Те са с многобройни шипчета /тръни/, които са средно големи, дълбоко пигментирани в основата си и леко насочени назад.

Листата са средно големи, зелени, средно плоски и умерено гладки.

Цветовете са средни по размер, бели.

Типът на плододаване е ремонтантен.

По-дългите странични клонки дават от 8 до 12 плода, докато по-късите – 5 плода.

Плода е с овално-конусообразна форма, средно до силно тъмночервен, средно твърд, леко лъскав, със слаб аромат и приятен леко сладък малинов вкус. Плодът се отделя лесно.

Сезонът на зреене е от средата на юни до средата на септември.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Дължината на вегетационния период е 196 – 238 дни.

Средно за периода на изпитване /2005 – 2006г./са получени 895.45 кг/дка, при 663.99 кг/дка за стандарта Български рубин и 691.57 кг/дка за Люлин. Средната маса на един плод е 2.6 г.

Съдържанието на сухо вещество е 15.46 %, влагата – 84.54 %, общите захари са 4.66 %, общите киселини – 1.51 % и съдържанието на витамин “С” е 40 мг%.


Glen prosen


ПРОИЗХОД: Сортът е заявен от фирма “Агротайм” ООД.

ОПИСАНИЕ: Храстът е със средно силен растеж. Стъблата са здрави, полуизправени и високи. Растението е със средна до слаба издънкообразователна способност. Стъблата са без бодли.

Листата са средно до тъмно зелени.

Цветовете са средно големи, със синьо-виолетово оцветяване на цветната дръжка.

Плода е със скъсено закръглено конусовидна до яйцевидна форма, оцветяването е червено до бледочервено. Плодовете са с висока плътност, до твърди, с много добра трайност. Откъсват се лесно. Имат среден до леко подчертан кисел вкус. Плодовия сок е светъл.

Типът на плододаване е летен.

Сезонът на зреене е от средата на юни до началото на август.

СТОПАНСКИ КАЧЕСТВА: Дължината на вегетационния период е 195 – 233 дни.

Средно за периода на изпитване /2005 – 2006г./са получени 520.04 кг/дка, при 663.99 кг/дка за стандарта Български рубин и 691.57 кг/дка за Люлин. Средната маса на един плод е 2.25 г.

Съдържанието на сухо вещество е 18.95 %, влагата – 81.05 %, общите захари са 5.79 %, общите киселини – 1.76 % и съдържанието на витамин “С” е 28.5 мг%.Свързани:

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconГодишен отчет 2009 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, февруари 2010 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е създадена с Постановление на мс №203 от 10 ноември 1999 г., като...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconГодишен отчет 2010 за дейността на изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол софия, Февруари 2011 г
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconСписък с адресите на териториалните звена към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол /иасас

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “А” сортове полски култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на лозов посадъчен материал от категориите изходен, базов и сертифициран
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Резултати от сортоизпитването на признати за вписване в списък “Б” сортове зеленчукови култури
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
За производство на овощен размножителен материал от категориите предбазов, базов и сертифициран, с цел сертифициране
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconОбявлениезаконкур с изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconДоклад 2011
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол е официален изпитващ орган за сортовете културни растения и контролен...
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол iconИзпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол утвърдил: зам. Министър
Настоящият метод за полска инспекция на маточните лозови насаждения е разработен на основание чл. 49, ал. 5 от Закона за посевния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом