Формуляр за записване в конкурса за даад стипендии
ИмеФормуляр за записване в конкурса за даад стипендии
Дата на преобразуване16.12.2012
Размер28.63 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.cmfnd.org/programms/bg/germany/2013-14/ZAPISVANE_formuliar_2012.DOC


ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ в КОНКУРСА за ДААД Стипендии


(моля подавайте формуляра двустанно принтиран на един лист!)


 1. Вх.№ ………....................... (издава се от координатора при подаване на документите)
 1. Регистрационен номер от online регистрация (ако се изисква от вида на програмата, по която


кандидатствате) .........................................................................................................................................


 1. ИМЕ.......................................ПРЕЗИМЕ: ................................ФАМИЛИЯ:............................................
 1. ТЕЛЕФОН: дом:..................................................... GSM:......................................................................
 1. e-mail: ...................................................................
 1. Адрес: гр./с./ ........................................................ул...............................................................................


№:...............вх. ...................... ет. ...................... ап. .......................


 1. Пребивавали ли сте в Германия повече от 2 години?


ДА

НЕ


 1. Пребивавали ли сте в Германия повече от една година, считано от 01.11.2012 назад?


ДА

НЕ


 1. Имате ли диплома от чуждестранен университет?


ДА

НЕ


Ако „ДА”, моля посочете степента на обучение, годината на издаване на дипломата и университета: ......................................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................


 1. Данни за висше образование и квалификация към момента:
 • Бакалавърска степен: .........................................................................................


Университет: ................................................................................................................................


 • Магистърска степен: ....................................................................................................................


Университет: ................................................................................................................................


 • Други степени и завършени специалности (втора магистратура, докторска степен и пр.)


.......................................................................................................................................................


Университет: ................................................................................................................................


 1. Отбележете стипендията, за която кандидатствате, по следния начинСтипендии за студенти-икономисти - ERP

Стипендии за студенти след първа диплома

Повторна покана за бивши стипендианти

Стипендии за университетски преподаватели и учени

Стипендии за аспиранти и млади учени (до 6 мес./7-12 мес./до 3 г.)

Летни курсове – HSK

 1. Били ли сте вече стипендиант на ДААД?

ДА НЕ


Ако ДА, коя година...............................г. по коя програма......................................................................,


за какъв период ................................


 1. На какъв език кандидатствате:

EN

DE

и на двата езика


Ако сте посочили отговор „и на двата езика”, моля посочете защо (пример – програмата, към която кандидатствате, изисква сертификати и по немски, и по английски език)


......................................................................................................................................................................


 1. Посочете специалността/специалностите/курсовете, за която/които кандидатствате – на български език за магистратури, на немски език за летни курсове и на английски/немски за аспирани и млади учени. За университетски преподаватели- отбележете научната област на немски или английски език:
 1. ................................................................................................................................

 2. ................................................................................................................................

 3. ................................................................................................................................


ЩЕ ПОЛОЖА ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК (18 ноември 2012 / СУ) • ДА


 НЕ


ПОДПИС : ДАТА:

Свързани:

Формуляр за записване в конкурса за даад стипендии iconФормуляр за кандидатстване за
В рамките на конкурса за социални и академични стипендии по hesp съм кандидатствал и за двата вида стипендии и ако се класирам и...
Формуляр за записване в конкурса за даад стипендии iconФормуляр за записване
За конкурса съм избрал(а) следната програма, включва/не включва пиеса на А. Стоянов
Формуляр за записване в конкурса за даад стипендии iconФормуляр за записване
Предоставената от вас лична информация ще използваме само за целите на провежданият конкурс. След приключване на конкурса, събраната...
Формуляр за записване в конкурса за даад стипендии iconНа предложените от журито наградени участници от конкурса"орфеево изворче" 2011г за стипендии от момн
На предложените от журито наградени участници от конкурса”орфеево изворче” 2011г за стипендии от момн
Формуляр за записване в конкурса за даад стипендии iconНа предложените от журито наградени участници от конкурса"орфеево изворче" 2011г за стипендии от момн
На предложените от журито наградени участници от конкурса”орфеево изворче” 2011г за стипендии от момн
Формуляр за записване в конкурса за даад стипендии iconПроект bg 051 po 001 0 6 „ студентски стипендии" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"
За реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект bg051PO001 06 „студентски стипендии“, осъществяван...
Формуляр за записване в конкурса за даад стипендии iconПрограми събития публикации магистратури, стипендии, стажове магистърска програма по медиен мениджмънт със стипендии от виена
Германският университет за повишаване на квалификацията провежда специализация за 20 специалисти от областта на медиите, информационните...
Формуляр за записване в конкурса за даад стипендии iconФормуляр за участие в конкурса
Конкурсна категория: …
Формуляр за записване в конкурса за даад стипендии iconЛетни бригади сащ
За записване е необходим само документ за самоличност, попълва се апликационен формуляр, прави се тест по английски и се подписват...
Формуляр за записване в конкурса за даад стипендии iconДют „Златното ключе за октомври 2012г
София, Червената къща. Полина, Елена, Радо, Вики, Сиси се явяват на конкурса „1000 стипендии”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом