Закон за Висшето Образование
ИмеЗакон за Висшето Образование
Дата на преобразуване16.12.2012
Размер18.4 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/images/files/0712503052949554.docx
Закон за Висшето Образование


Закон за Научните Степени и Научните Звания


Закон за Насърчаване на Научните Изследвания


Постановление №96 от 12 май 2008 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2008 - 2009 г.


Постановление №162 на мс от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления


# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 НА МС ОТ 23.07.2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОН- НИТЕ СТЕПЕНИ "БАКАЛАВЪР", "МАГИСТЪР" И "СПЕЦИАЛИСТ"


# НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ СТЕПЕНИ "БАКАЛАВЪР", "МАГИСТЪР" И "СПЕЦИАЛИСТ"


# НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА


# НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


# НАРЕДБА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАВЪРШЕНИ ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА


# НАРЕДБА № 1 ОТ 12.02.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НАЦИОНАЛНИЯ СПИСЪК НА НАУЧНО- ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА ПРИЕМАТ ЧУЖДЕНЦИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ


Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България


Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно - квалификационните степени "Бакалавър", "Магистър" и "Специалист"


Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища


Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища


Постановление № 162 на мс от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления


Постановление № 162 на мс от 23.07.2002 г. за приемане на наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно – квалификационните степени "Бакалавър", "Магистър" и "Специалист"


Постановление №96 от 12 май 2008 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2008 - 2009 г.

Свързани:

Закон за Висшето Образование iconЗакон за висшето образование
Чл. С този закон се уреждат устройството, функциите, управлението и финансирането на висшето образование на Република България
Закон за Висшето Образование iconЗакон за висшето образование
Чл с този закон се уреждат устройството, функциите, управлението и финансирането на висшето образование в Република България
Закон за Висшето Образование iconЗакон за висшето образование и научните звания
Устройството, функциите, управлението и финансирането на висшето образование в Република България
Закон за Висшето Образование iconУсловия и ред за провеждане на конкурса
Закон за висшето образование – чл. 20; чл. 21 (1) т. 8; чл. 70 (1) т. 4; чл. 91 (1) т. 2
Закон за Висшето Образование iconУсловия и ред за провеждане на конкурса
Закон за висшето образование – чл. 20; чл. 21 (1) т. 8; чл. 70 (1) т. 4; чл. 91 (1) т. 2
Закон за Висшето Образование iconВисшето образование между държавния контрол и университетската автономия
На четвърти март за първи път от деветдесета година насам парламентът взе решение за закриване, а не за откриване на университет...
Закон за Висшето Образование iconС финансовата подкрепа на
Обучението „Първа помощ за висшето образование” е насочено към студенти във висшите учебни заведения, които имат интерес и желание...
Закон за Висшето Образование iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание вх. №354-01-63 07. 2003 г. Проект! Законопроект за изменение на закона за висшето образование
Усъвършенстването на Закона за висшето образование трябва да преминава през една по-последователна защита на академичната автономия,...
Закон за Висшето Образование iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
Самостоятелният колеж обучава в образователно-квалификационната степен „бакалавър” и отговаря на изискванията на ал. 2, т. 3, 5,...
Закон за Висшето Образование iconФинансирането на висшето морско образование във ввму "Н. Й. Вапцаров": проблеми и решения димитър К. Канев
Постигането на тези задачи изисква значително по размерите си финансиране на висшето морско образование. В същото време освен да...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом