Дипломна работа през м юни 2008 г
ИмеДипломна работа през м юни 2008 г
Дата на преобразуване16.12.2012
Размер23.62 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/saobctenie-uni 08_1398_1.rtf
РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА


Студентите, завършили семестриално образователната степен “БАКАЛАВЪР”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна работа през м. юни 2008 г. предварително представят:

  1. На инспектор уч. дейност на специалността: кабинет Н - 111

  • попълнена молба за явяване на държавен изпит или защита (по образец от книжарницата на университета);

  • 2 броя снимки с формат 4/6 ( на гърба на снимките дипломантът написва трите си имена, факултетен номер и специалност);

  • бележка от библиотеката, че не дължат книги;

  • плик, надписан с точен адрес, на който да бъде изпратена дипломата;

  • квитанция за платена такса от 10 /десет/ лв., внесена в касата на университета (първи етаж, стая 112);

След представяне на тези документи, инспектор уч. дейност на специалността се подписва върху молбата за държавен изпит.

  1. На факултетната канцелария:

  • молба, подписана от инспектор уч. дейност на специалността, данните от която се сверяват веднага с партидата на студента;

  • бележка от библиотеката, че не дължат книги, срещу която получават лично дипломите си за средно образование ( за всички студенти от редовно и задочно обучение )

Документите се приемат в каб. Н-111 на 11, 12 и 13 юни 2008 г. За дипломантите от образователно-квалификационна степен “Магистър” горните документи се подават в ЦМО – стая 106 на 1-ви етаж на 11, 12 и 13 юни 2008 г.

Дипломните работи в 1 екземпляр, подписани от научния ръководител, се представят в каб. Н–111 от 2 до 5 юни 2008 г. за ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”.

Рецензиите на дипломните работи ще се предоставят за четене един ден преди защитата на дипломните работи в каб. Н-111.

Държавният изпит ще се проведе в зала 303, а защитата на дипломните работи в каб. Н-111 на 24, 25 и 26 юни 2008 г. Конкретния график за явяване на дипломантите ще се обяви на 20 юни 2008 г. на таблото пред каб. Н – 111 и на страницата на катедра “ИУС” на www.ue-varna.bg.


Съгласно Правилник за дейността на ИУ-Варна студентите, придобили право да се явят на държавен изпит, са длъжни да го положат на две от трите последователни сесии непосредствено след семестриалното си завършване. Първата редовна сесия е през м.юни, а поправителната – по избор на студента, през м.септември или м.януари.

Забележка: Информация относно срока за изготвяне на дипломите за висше образование се получава от факултетна канцелария / каб. 216 / за бакалаври и от ЦМО (каб.106) – за магистри.


20.05.2008 г.

/ПД

Свързани:

Дипломна работа през м юни 2008 г iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа през м юни 2008 г iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа през м юни 2008 г iconБургаски свободен университет
...
Дипломна работа през м юни 2008 г iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа през м юни 2008 г icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа през м юни 2008 г iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа през м юни 2008 г iconНационална програма по безопасност и здраве при работа
Националната програма по безопасност и здраве при работа – 2011 година (нпбзр – 2011 г.) е третата годишна програма за изпълнение...
Дипломна работа през м юни 2008 г iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа през м юни 2008 г iconБиографична справка за Димо И. Узунов, Професор, Доктор на физическите науки
София, през 1969 година става студент по физика, научно-производствен профил в Софийския университет, където завършва с отличие през...
Дипломна работа през м юни 2008 г iconРешение №428 гр. Гълъбово, 23 юни 2008 год
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом