Техническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на "бдж – Товарни превози" еоод
ИмеТехническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на "бдж – Товарни превози" еоод
Дата на преобразуване16.12.2012
Размер63.07 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bdz.bg/files/2012/publicorder/boi_razr/specifikacia_pr2.doc
Приложение № 2


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на бои и разредители за нуждите на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД


1. Техническа спецификация за доставка на бояджийски материали за предпазване на повърхности, съгласно изискванията на фиш UIC 842-1;

2. Техническа спецификация за методите на изпитване на бояджийски материали, съгласно изискванията на фиш UIC 842-2;

3. Техническа спецификация за защита от корозия и боядисване на товарни вагони, съгласно изискванията на фиш UIC 842-4;

4. Партиди и срок на доставка – доставката следва да се извърши на две партиди в складове на Възложителя, както следва:
наименование
локомотиви

вагони


мярка


колич.


опаковка


колич.


опаковка

1

Кит влакнест

кг

250

1 кг.2

Кит полиестерен

кг

250

1 кг.3

Разредител АМВ

кг

200

1 кг.

2100

1 кг.

4

Кореселин

кг

150

1 кг.

500

1 кг.

5

Грунд алкиден - сив

кг

200

бака 20 кг.

500

бака 20 кг.

6

Грунд оксидно червен

кг

400

бака 20 кг.

850

бака 20 кг.

7

Боя синя емайллак RAL5017

кг

150

бака 20 кг.8

Боя зелена емайллак RAL6002


кг


50


1 кг.9

Боя черна емайллак RAL9017

кг

600

бака 20 кг.10

Боя сива емайллак RAL7042

кг

300

бака 20 кг.11

Боя червена емайллак RAL3003

кг

70

1 кг.12

Боя жълта емайллак RAL1023

кг

70

1 кг.13

Боя бяла емайллак RAL9016

кг

100

1 кг.14

Боя слонова кост емайллак RAL1014


кг


200

бака 20 кг.15

Алкиден емайл лак черен

кг2800

бака 20кг

16

Алкиден емайл лак бял

кг300

1 кг.

17

Алкиден емайл лак сив

кг700

бака 20 кг.

18

Алкиден емайл лак оксидно червен

кг700

бака 20 кг.

19

Алкиден емайл лак жълт

кг160

1 кг.

20

Алкиден емайл лак син

кг

100

1 кг.21

Боя сигнално червена RAL3003

кг300

1 кг.

22

Автоемайл лак RAL3003

кг

600

бака 20 кг.23

Сребърен феролит RAL9006

кг

150

1 кг.

100

1 кг.

24

Боя алкидна оксидно червена

кг1600

бака 20 кг.Складове на Възложителя:

локомотиви: локомотивни депа Русе, Дупница и Стара Загора

вагони: вагоноремонтни цехове Подуяне, Пловдив и Горна Оряховица

5. При доставка на всяка партида следва да се изискват сертификати от производителя за качество.

6. Гаранционният срок на съхранение е минимум една година от датата на производство.

Свързани:

Техническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на \"бдж – Товарни превози\" еоод icon„ Доставка на бои и разредители за нуждите на "бдж товарни превози" еоод "
Във връзка с участието ни в провеждането на обществена поръчка с предмет: „Доставка на бои и разредители за нуждите на “бдж товарни...
Техническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на \"бдж – Товарни превози\" еоод icon"Доставка на скрепителни елементи за нуждите на "бдж – Товарни превози" еоод"
Във връзка с участието ни в провеждането на обществена поръчка с предмет: “Доставка на скрепителни елементи за нуждите на “бдж –...
Техническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на \"бдж – Товарни превози\" еоод iconЧаса по покана на Изпълнителния директор на „бдж" еад, се проведе среща между ръководствата на "бдж" еад, "бдж товарни превози" еоод, "бдж пътнически
Бдж" еад, "бдж товарни превози" еоод, "бдж пътнически превози" еоод, "бдж тпс /Локомотиви/" еоод и ръководствата на синдикалните...
Техническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на \"бдж – Товарни превози\" еоод iconОт 10. 30 часа, на основание § 5 от Преходни и заключителни разпоредби н ктд 2009 г и във връзка с писмо с изх. №62/16. 07*2010 г вх. №34-00-445/16. 07. 2010
Бдж" еад, "бдж товари превози" еоод, "бдж пътнически превози" еоод, "бдж тпс /Локомотиви/" еоод ръководствата на синдикалните организации...
Техническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на \"бдж – Товарни превози\" еоод iconОбразец приложение №2 до
...
Техническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на \"бдж – Товарни превози\" еоод icon4 образец ценова оферта
За участие в провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на кафе, чай и захар за нуждите на „бдж товарни превози” еоод...
Техническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на \"бдж – Товарни превози\" еоод iconСтачно споразумение
Холдинг бдж" еад, "бдж товарни превози" еоод, “бдж пътнически превози" еоод, във връзка с възникнал колективен трудов спор по предявени...
Техническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на \"бдж – Товарни превози\" еоод iconБ д ж – Товарнипревоз и е о о д, гр. Софи я
Техническа помощ за изготвяне на техническо задание за разработване на „Система за управление и планиране на ресурсите“ в „бдж –...
Техническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на \"бдж – Товарни превози\" еоод iconПриложение №3 изисквания към участниците за доставка на кафе,чай и захар за нуждите на „бдж – Товарни превози еоод за едногодишен период
Участникът следва да докаже, че притежава минимум две специализирани транспортни средства, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания...
Техническа спецификация за доставка на бои и разредители за нуждите на \"бдж – Товарни превози\" еоод iconЗа доставка на резервни части за компресор 2HV2 – 100/145 за дизел-електрически локомотиви серия 07, собственост на „бдж – Товарни превози еоод

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом