Техническо задание за изграждане на единна комуникационна среда на Столична община
ИмеТехническо задание за изграждане на единна комуникационна среда на Столична община
страница1/13
Дата на преобразуване16.12.2012
Размер1.5 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/images/IISSO_TZ_CommunicationsEnvironment_v1_F1.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска” 33, телефон: 9377 303, факс 9810653, www.sofia.bg


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


ЗА


ИЗГРАЖДАНЕ НА

ЕДИННА КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА

на Столична община


Техническото задание разработи:

Дирекция „Информационно обслужване и технологии” в Столична община,

ул. „Московска” № 33


Системен интегратор на Столична община „АКСИОР” ООД


София, 2010


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТА 4

2. Обхват и кратко описание 4

2.1. Цели и основни задачи на проекта 4

2.2. Кратко описание 6

3. ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА 13

4. Изисквания към услугите по инсталация и гаранционно поддържане 14

4.1. Услуги по инсталация на комуникационното оборудване 14

4.2. Гаранционни изисквания и поддръжка 14

5. Обучение 15

6. Изисквания към документацията 16

7. Срокове 16

7.1. Комуникационно оборудване 16

7.2. МAN свързаност 16

8. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 17

8.1. Позиция 1 – КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ 18

8.2. Позиция 2 – MAN СВЪРЗАНОСТ 561.ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАНастоящият документ Техническо задание за изграждане на Единна комуникационна среда на Столична община е разработен във връзка с реализиране на Плана за изпълнение на „Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна система на Столична община 2009 – 2014 г.”, приет с Решение № 12/14.01.2010 г. на Столичния общински съвет.


 1. Обхват и кратко описание
  1. Цели и основни задачи на проекта


С настоящият проект се определят изскванията към активното оборудване, услугите по наблюдение и управление, както и към MAN свързаността с оглед изграждането на единна комуникационна среда за данни, глас и видео.

Изграждането на Единна комуникационна среда ще осигури:

 • Информационна свързаност на всички структурни единици в Столична община.

 • Осигуряване на съвременна инфраструктура за предаване на данни, глас и видео.

 • Всички структурни единици ще работят в единна виртуална локална мрежа.

 • Отдалечени работни места към един централизиран сървърен ресурс.

 • Интернет достъп само от един доставчик през една единствена входна точка, и осигуряване на всеки локален потребител на достъп до глобалната мрежа.

 • Пощенска кутия за всеки от служителите.

 • Резервираност и контрол на достъпа до Интернет.

 • Получаване на факсове в електранната пощенска кутия – Fax to E-Mail.

 • Високо ниво на мрежова сигурност VPN, IPSec, VLAN.

 • Защита на потребителите и приложенията от външни и вътрешни атаки – VPN, IPSec, VLAN.

 • Унификация на комуникациите за данни, глас и видео.

 • Маршрутизация на трафика и Load Ballansing.

 • Управление и приоритизация на трафика.

 • Висока степен на резервираност на комуникациите между всички структурни единици и централизирания сървърен ресурс.

 • Централизирани съвременни IP телефонни услуги със строго дефинирани правила за телефонията и отчети от Billing система.

 • Възможност за гласова и видеовръзка между служителите на СО.

 • Безплатни разговори в и между обектите на СО.

 • Единен номерационен план.

 • Драстично снижаване на разходите за комуникации, Интернет и телефония.

 • Възможност за добавяне на видеоконферентни услуги.

 • Централизирано наблюдение на цялата WAN/MAN/LAN мрежа.

 • Услуги по наблюдение и поддръжка на комуникационната среда:

  • Непрекъснато – 24/7 наблюдение на MAN мрежата;

  • Регистриране, обновяване и обслужване на инциденти с възможност за достъп и проследяване;

  • Ранна регистрация на отказите и мерки за бързото им отстраняване.

  • Първо ниво на отдалечено отстраняване на проблеми;

  • Управление на промените в мрежата;

  • Периодично анализиране на възникналите проблеми и отркиване на тенденции. Препоръки за отстраняване на потенциални проблеми;

  • Управление на конфигурации и инвентаризации;

  • Управление на сигурността в мрежата;

  • Отчети за извършвани дейности по поддръжка на месечна база;

  • Интелигентна възможност за инвентаризация на мрежовото оборудване, мерки по осъвременяване – Up Grade на софтуера;

 • Гъвкавост на структурата - лесно и бързо разширяване обхвата на мрежата чрез включване на нови структури на СО.

 • Скалируемост.

 • Възможности за развитие на комуникационната система чрез добавяне на нови потребители и услуги, например трафик контрол и изграждане на интелигентни транспортни системи – ITS.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Техническо задание за изграждане на единна комуникационна среда на Столична община iconТехническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1
Техническото задание е разработено за реализиране на Плана за изпълнение на „Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна...
Техническо задание за изграждане на единна комуникационна среда на Столична община iconИндикативно техническо задание по проект „Развитие на съществуващите информационни системи в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Единна информационно-комуникационна система (еикс), обхващаща извършваните административни услуги по отношение на издаваните лецинзии,...
Техническо задание за изграждане на единна комуникационна среда на Столична община iconПроек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”
Техническо задание за изграждане на единна комуникационна среда на Столична община iconПроек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”
Техническо задание за изграждане на единна комуникационна среда на Столична община iconМинистерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ip vpn) за обекти от системата на Министерство...
Техническо задание за изграждане на единна комуникационна среда на Столична община iconДо бойко борисов кмет на столична община становище относно изпълнението на велоалея от пл. "Руски паметник" до бул. "Витоша"
От името на Сдружение „Велоеволюция” искам да изразя задоволството ни от инициативността сред служителите и ръководството на Столична...
Техническо задание за изграждане на единна комуникационна среда на Столична община iconОбяв а столична община
Столична община – бенефициент по Проекта за социално включване, проведе процедура за избор на изпълнител за смр по Проект „Социално...
Техническо задание за изграждане на единна комуникационна среда на Столична община iconТехническо задание
Предмет на поръчката: Проектиране изграждане и оборудване на регистратура за класифицирана информация
Техническо задание за изграждане на единна комуникационна среда на Столична община iconТехническо задание
Тд „Приморие” цгч, к-с „Република” и к-с” Възраждане” в съответствие с Наредба №1/1993г за опазване на дълготрайната декоративна...
Техническо задание за изграждане на единна комуникационна среда на Столична община iconТехническо задание обект на поръчката строителство
Извършване на строително ремонтни дейности на обект: „Благоустройство и ремонт на уличните настилки, изграждане на парко места и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом