Конспект по Валута и валутен контрол
ИмеКонспект по Валута и валутен контрол
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер12.03 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/13cl/conspects/19.doc
Конспект по Валута и валутен контрол

1 Национални валути - .Валута. Символи и кодове на валутите; Национални валути в качеството на международни валути

2 Конвертируемост на валутите - Условия за конвертируемост на валутите; Предпоставки; Видове конвертируеми валути

3 Валутен курс - Същност на валутния курс; Котиране на валутите; Пряко котиране; Система за косвено котиране;

4 Валутен пазар - Специфика и участници на валутния пазар; Предпоставки, особености на валутния пазар; Национолен и международен валутен пазар


5.Търгуване на валутите - Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар

6 Официален и неофициален валутен пазар

7 Финансови инструменти на валутния пазар

8 Сделките на валутния пазар

9 Валутни позиции

10 Правила и обичаи при търговията с валута

11 Органи на валутния контрол - Министерство на финансите ; Контролни функции на МФ; Българска народна банка; Контролни функции на БНБ; Контролни функции на митнически учреждения ; Данъчни органи

12 Субекти на валутните сделки - Физическите лица като субекти на валутните сделки; Местни физически лица; Чуждестранни физически лица; .Юридическите лица като субекти на валутните сделки; .Местни и чуждестранни юридически лица

13 Контрол върху вноса и износа на валутни ценности и върху операциите с благородни метали - .Контрол върху вноса на валутни ценности; .Контрол върху износа на валутни ценности
Литература:

  1. Валутен закон

2. Валута и валутни системи – Радко Радков


изготвил: Мария Стойчева

2008 г.

Свързани:

Конспект по Валута и валутен контрол iconКонспект по Валута и валутен контрол
Търгуване на валутите Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар
Конспект по Валута и валутен контрол iconСчетоводни проблеми при хеджиране на паричен поток срещу валутен риск
За да се илюстрира използването на модела „Хеджиране на паричен поток” за защита на предприятието от валутен риск се разглеждат две...
Конспект по Валута и валутен контрол iconКонспект по Валутен и митнически контрол
Търгуване на валутите Междубанкова валутна търговия; Операции на валутния пазар
Конспект по Валута и валутен контрол iconКурсова работа по Софтуерни архитектури и разработка на софтуер
Целта на проекта е да се изработи архитектура на софтуерна система за електронна търговия с валута. Софтуерната система е предназначена...
Конспект по Валута и валутен контрол iconРепублика България Курсова работа по Икономика
Съответно лихвените проценти и инфлацията в държавата с валутен борд следват и зависят от съответните стойности в другата държава....
Конспект по Валута и валутен контрол iconИзбор и описание на структурите на архитектурата
...
Конспект по Валута и валутен контрол iconИзбор и описание на структурите на архитектурата
...
Конспект по Валута и валутен контрол iconИзбор и описание на структурите на архитектурата
...
Конспект по Валута и валутен контрол iconСъдържание
Обект на настоящата документация е архитектура на софтуерна система за извършване на сделки с валута на международния валутен пазар...
Конспект по Валута и валутен контрол iconТема: строителство, строителен контрол
Процентът е по-голям единствено в Румъния и Словакия, където делът на заемите във валута, различна от местната, е 98 на сто. На другия...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом