Конспект по екологично право
ИмеКонспект по екологично право
страница3/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер308.31 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.bglegis.com/z ekologichno pravo 1 variant doc S Bojanov.doc
1   2   3

Друга регионална договореност е за р.Дунав. за пръв път е повдигнат въпроса за подписване на договор през 90г. През 94г.- Конвенция за сътрудничеството и опазването на водите на р. Дунав. Конвенцията е подписана в София. Основно в нея е – всички държави трябва да направят инвентаризация на производствата по бреговета на реката и съответно да се обсъди в рамките на конференциите и да се предприемат конкретни мерки за намаляване изхвърляне на отпадъците от тях във водите на реката; инвентаризацията да бъде предружена с програма; да се изработят общи норми и стандарти за допустимостта на замърсяване на р. Дунав. Предвидено е и разработка и прилагане на механизми за обезщетяване от замърсяване. Органи – Конференция на страните, Комисия, Секретарият със седалище Виена.

Проект от края на 80-те години за сключване на договор за защите на балканите – животнски видове, дивата фауна и др. Проекта е готов 92г., но поради събитията в Югославия. Договорът е трябвало да обхваща Балканите, трите морета.

Морска среда. Първите договорености това са проблеми свързани с опазване на морето, констатирано е че то не може се самопричиства. Първият договор от 54г. Конвенция за предотвратяване на моретата от нефт, сключена в Лондон.

68г. тежка катастрофа в ЛаМанша с танкер – изтича 118 хил.тона нефт. В резултат на това се свиква конференция в Брюксел – Конвенция за право на намеса /всяка държава може да се намеси ако има опасност с танкер/ и другата Конвенция за гражданската отговорност при щети от замърсяване с нефт /обективна отговорност, всеки кораб има банкова гаранция – сертификат/. 71г. създаден фонд, който допълва Конвенцията за гражданската отговорност. Допълни протоколи засягащи вече не само нефта, но и други опасни вещества, т.е. разширен е обхвата на Конвенцията. Конвенция за опазване замърсяването от кораби /73г./ към нея протокол от 88г. Протокол Марпол – допълва за танкерите допълнително изискване, т.нар. “двойно дъно”, по-малки цистерни и как да бъдат разположени те.

Конвенцията по морски право – доста разпоредби относно опазване на морската среда.


26. Защита на озоновия слой.

През 85г. Виенска конвенция за защита на озоновия слой, в която е казано че трябва да се правят проучвания, откриване на вещества вредни за озоновия слой и др. цел – да се намали производството и после използването на такива вещества. Конвенцията има отворен характер. В нея е казано, че при наличие на вещество не включено в конвенцията ще бъде приет протокол към нея.


27. Климатични промени

Конвенция за климитичните промени – рамкова конвенция приета в Рио де Женейро. След влизане в сила на конвенцията всички държави трябваше да представят т.нар. кадастър на вреди вещества. България е страна по Конвенцията и има такъв план. До 2012г. трябва да влезе в рамките на 1990г. За държавите от Източна Европа дадена възможност за избор на базова година. България е избрала за базова година 1988г.

За да се влезе в изискванията на протокола приет в Киото от 97г., влязъл в сила през февруари 2006г. Предвидени в него са четири вещства, чието изхвърляне постепенно трябва да бъде намалено. Във връзка с тези задължения спорен е бил въпроса какъв процент да се намали изхвърлянето им. Тази цифра е 3 на 100.


28.


всички държави страни по конвенцията са длъжни да осигурят достъп на населението до информация свързана с околната среда. Не се изисква по конвенцията специален интерес за изискваната информация, т.е. няма значение какъв е интереса ми от информацията, която искам да ми бъде предоставена. Определени са и сроковете в които информацията трябва да бъде предоставена. Държавите са длъжни да изготвят доклади.

Участие на обществеността в решаване на екологични проблими. Всеки гражданин, чиято държава е страна по конвенцията, има право в решаването на въпроси по околната среда.

Достъп до правосъдие. В нашия ЗООС споменава само този въпрос. В конвенцията обратно. Конвенцията определя органа към който може да се обърнем. Достъпът трябва да бъде улеснен. Производството е безплатно. Държавата да подпомага с правни съвети. Производството трябва да бъде бързо.


към въпроса за морската среда

към всички международни договори и най-вече засягащите – не се прилагат разпоредбите на договора за военни кораби и за ......

Конвенциите свързани с морската среда - държавата да може да наложи изисквания към други страни независимо дали са страна по сключена конвенция – неписана норма в международното право, обичайна норма.

1   2   3

Свързани:

Конспект по екологично право iconКонспект по финансово право на българия общачас т
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
Конспект по екологично право iconКонспект по финансово право на българия учебна 2001/2002 г
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
Конспект по екологично право iconКонспект по банково право
Понятие за банково право. Предмет, метод система. Комплексен характер на законодателния клон банково право. Съпоставка със сходни...
Конспект по екологично право iconГрупа 22 курс 2 екологично право

Конспект по екологично право iconКонспект за семестриален изпит по данъчно право на рб
Обща характеристика на Данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Конспект по екологично право iconОбяснителни бележки
Селективна библиография на българската правна литература по екологично право (1928 – 2008 г.)
Конспект по екологично право iconОбяснителни бележки
Селективна библиография на българската правна литература по екологично право (1928 – 2005 г.)
Конспект по екологично право iconЕкологично право
България. Закони и др пр. Закон за горите. София : държ печ., 1925; 349. 6/(094. 4)
Конспект по екологично право iconВъпросни к по дисциплината " Екологично право"
Наумова, Ст. Емпирични характеристики на екологичното законодателство в контекста на европейските стандарти. Правна мисъл, №1/2002...
Конспект по екологично право iconКонспект по международно частно право
Понятие и обща характеристика на международното частно право: предмет; частноправни отношения с международен елемент
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом