Оперативна програма „развитие на човешките ресурси министерство на образованието, младежта и науката
ИмеОперативна програма „развитие на човешките ресурси министерство на образованието, младежта и науката
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер22.14 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://youngdemographers.files.wordpress.com/2010/06/forma_programa_za_kursp-najdenova.docЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ”

===============================================================================

ДОГОВОР ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-3.3.04/34

Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти

и млади учени


Проект „Подготовка и развитие на млади изследователи в областта на

демографията”
Б Ъ Л Г А Р С К А А К А Д Е М И Я Н А Н А У К И Т Е

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Софийска лятна школа по демография”


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРОГРАМА


За лекционен курс “Световните тенденции в развитие на населението и демографският път на България”, проведен в рамките на “Софийската лятна школа по демография”


Лектор: Проф. д.ик.н.Пенка Найденова


ЛЕКЦИИ

Дата

Час

Теми
8:15-9:00

Исторически щрихи на развитието на населението и неговото райониране. Географско и народностно разделение.

9:15-10:00

Световен демографски преход. Теория, факти, перспективи. Особености на България. Теоретичен принос към теоретизацията.

10:15-11:00

Фактори на демографското развитие. Еднопосочни и противоположни прояви на въздействие върху структурите и репродуктивното поведение. Глобални модели.

11:15-12:00

Семейството и реализацията на демографското поведение. Фертилност. Миграция. Втори демографски преход.
СЕМИНАР
13:15-14:00

Взаимовръзка между икономически и демографски растеж. Основни показатели.

14:15-15:00

Начин на разработване на показателите и темповете. Аналитичен смисъл.Подпис: проф. П. Найденова

Свързани:

Оперативна програма „развитие на човешките ресурси министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013
Бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”
Оперативна програма „развитие на човешките ресурси министерство на образованието, младежта и науката iconОперативна програма „развитие на човешките ресурси министерство на образованието, младежта и науката
Училищни и студентски практики” и bg051PO001 04 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”...
Оперативна програма „развитие на човешките ресурси министерство на образованието, младежта и науката iconОперативна програма „развитие на човешките ресурси министерство на образованието, младежта и науката
Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Оперативна програма „развитие на човешките ресурси министерство на образованието, младежта и науката iconОперативна програма „развитие на човешките ресурси министерство на образованието, младежта и науката
Бан и момн от 28. 08. 2009 г. Той се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на ес и по-специално в рамките...
Оперативна програма „развитие на човешките ресурси министерство на образованието, младежта и науката icon„Урок по толерантност
Министерство на образованието, младежта и науката оперативна програма „развитие на човешките ресурси”
Оперативна програма „развитие на човешките ресурси министерство на образованието, младежта и науката iconЕвропейски социален фонд министерство на образованието, младежта и науката оперативна програма „развитие на човешките ресурси
Шанс за кариерно развитие на деца застрашени от отпадане от училищната образователна система”, който се осъществява с финансовата...
Оперативна програма „развитие на човешките ресурси министерство на образованието, младежта и науката iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси Министерство на образованието, младежта и науката
Определяне на изпълнител чрез събиране на не по-малко от 3 оферти (чл. 12, ал. 1 от пмс 55)
Оперативна програма „развитие на човешките ресурси министерство на образованието, младежта и науката iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Ограмотяване на възрастни” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” и на основание Заповед №824/18. 06....
Оперативна програма „развитие на човешките ресурси министерство на образованието, младежта и науката iconОперативна програма „развитие на човешките ресурси министерство на образованието, младежта и науката
Изграждането на нови и атрактивни форми на изява ще доведат до намаляване и превенция на риска в училище
Оперативна програма „развитие на човешките ресурси министерство на образованието, младежта и науката iconОперативна програма „развитие на човешките ресурси министерство на образованието, младежта и науката
Миналото на българите (от първите сведения за живот по нашите земи до края на XVII век)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом